Kvinna står på skolans gård.

Synligt lärande – inte bara för elever

Rektor Cecilia Strid vet i vilken riktning hon vill att Nydalaskolan ska gå. Sen hon kom till skolan för drygt 1,5 år sen jobbar pedagogerna målmedvetet med värdegrundsarbete och med BFL (bedömning för lärande).

– När jag träffade den biträdande rektorn, Ola Kjerström, så sa det bara klick. Vi tänker på samma sätt kring skolutveckling och vad vi ville ändra på, säger hon.
Ungefär ett år innan Cecilia Strid kom till skolan hade några ur personalstyrkan börjat diskutera hur man ville jobba i undervisningen. Dessa idéer stöttes och blöttes och tillsammans landade man i något som kallas för ”Vision 2019”. Till en början handlade det främst om matematiken – men nu är även andra ämnen involverade i arbetet.

Den gröna gräsmattan

Eleverna ska vara involverade och medvetna om sitt lärande. Pedagogerna gör en analys tillsammans med speciallärare om var eleverna befinner sig i sitt lärande, och synliggör vilka områden som man behöver jobba med. Genom den så kallade ”gröna gräsmattan” presenteras elevernas resultat för eleverna. MatrisGröna och röda rutor, där varje elev har en egen rad i förhållande till de olika målen, gör det tydligt för eleverna vad de behöver jobba med. Efter några månader gör man om testerna och då brukar alltid några röda rutor vara borta – och gräsmattan blir än grönare.
– Eleverna är medvetna om sitt lärande. Man kan fråga dem – och de vet exakt vad det är de behöver träna på mer. Eleverna tar också ansvar för varandra och för varandras lärande, säger Cecilia Strid.

Att våga diskutera

Att diskutera resultaten är väldigt viktigt på Nydalaskolan. Och det gäller inte bara elevernas resultat. Även resultaten av den pedagogiska verksamheten lyfts fram och diskuteras på t ex studiedagar – något som kan vara krävande och ibland jobbigt för lärarna.
– Man måste vara modig som pedagog, och även som skolledare, och våga diskutera varför det inte har gått så bra i en klass – eller det motsatta – varför det har gått så bra. Alla trivs inte med det och vill helst stänga dörren om sig och sin klass. Men det finns inte så många av dem kvar här längre – de väljer helt enkelt inte Nydalaskolan längre eftersom det är så pass vedertaget att det är på det här sättet vi arbetar, säger Cecilia Strid.
Hennes ledord som skolledare är ärlighet och tydlighet. Hon är relativt ny som rektor på Nydalaskolan, och märkte att det skapades en oro bland personalen i och med att ledningen byttes ut när hon tillträdde sin tjänst.
– Det gäller att lyssna och ta till sig det som medarbetarna säger. Jag tror också att den oron till viss del kan skapa utveckling. Man måste bara våga prata om konflikterna som finns -antingen i grupp eller enskilt eller till och med i helgrupp. Ibland kan skolledare vara lite fega – men man kan inte kan vara omtyckt hela tiden. Däremot ska det alltid vara tydligt när det gäller olika beslut – varför det beslutades så, varför man inte kunde informera innan beslut togs och så vidare.

Vill lyfta goda exempel

Under tiden som Cecilia Strid resonerar kring sitt ledarskap återkommer hon hela tiden till begreppet tydlighet.
– Lärarna ska veta vad det är vi i ledningen vill och vad vi tittar på när vi till exempel gör klassrumsbesök. Jag som skolledare är också tydlig när det gäller lönesättning – goda prestationer ska generera en god löneuveckling. Jag lyfter gärna goda exempel och ger också plats för lärarna att få berätta om sin undervisning. Det är klart att det kan skapa en viss avundsjuka – men här på Nydalaskolan får man sticka ut. Sen ska man inte glömma att alla behövs – inte bara spjutspetsarna.
Hur menar du?
– Alla kan inte vara spjutspetsar. Det är helt ok att inte vara det. Men då ska man också vara medveten om det och våga ta diskussionen kring pedagogens roll i arbetslaget. Där har skolledaren ett ansvar att ta upp frågan till diskussion.Cecilia Strid står på en lekplats.
Att jobba så målmedvetet med BFL och värdegrundsarbete har, och är fortfarande en utmaning.
– Det spretar åt alla olika håll – alla pedagoger är inte på samma ställe än så länge. Bland annat har det varit svårt att hitta gemensam tid med fritidshemmet som är en viktig del av skolans verksamhet. Det är en av våra stora utmaningar just nu och vi jobbar för att utveckla vår samverkan med skolan.
Runt om i Sverige kämpar skolledare med att hitta behörig personal. Det är ett problem som också finns på Nydalaskolan. Även om det har varit en utmaning så är Cecilia Strid nöjd med rekryteringen som har skett inför skolstarten.
– Det som istället oroar mig framöver är kontinuiteten bland personalen. Vi har ett driv och satsar på den personal vi har, bland annat med tydliga kompetensutvecklingsplaner.
Text och foto: Johanna Ravhed