Maja Bergqvist.

”Alla behövs” – En julkalender med värdegrund

Årets julkalender på Pedagog Malmö heter ”Alla behövs!”. Den är skapad av eleverna i 6 A på Högaholmsskolan. Målet med kalendern är att visa att alla människor har lika värde och att alla behövs i ett samhälle. Julkalendern är i filmformat. Den består av intervjuer med personer som verkar i Högaholm.

– Jag vill att eleverna ska ha en positiv framtidstro och känna stolthet över sitt område. I julkalendern visar vi upp det fina område som eleverna bor och verkar i, säger Ann-Maria ”Maja” Bergqvist. Maja arbetar som lärare i SO, svenska och bild på Högaholmsskolan. Idén till kalenderns innehåll kommer från Maja och hon har stöttat eleverna i processen.

– Alla ska vilja bo eller arbeta i Högaholm! Jag vill dessutom att de som arbetar och bor i Högaholm ska veta vilka fina ungdomar det finns i området. Skolan behöver komma ut i arbetslivet.

Värdegrund

Maja fick frågan om hon och hennes klass ville skapa en julkalender till Pedagog Malmö. Riktlinjerna var inga. De fick använda bilder, film, text och forma innehållet som de ville.

– Tankarna började på en gång. Pedagog Malmö har många besökare. Det är en fantastisk möjlighet för mig och klassen att visa vad vi står för. Det tog ungefär en timme innan jag visste att den skulle handla om värdegrund. Alla människor är lika mycket värda, oavsett var man kommer ifrån och vad man har i bagaget, säger Maja.

Bemötande av andra malmöbor 

Under en studiedag föll pusselbitarna på plats. Kalendern skulle handla om bemötandet av andra malmöbor. Dessutom vävs skolans likabehandlingsplan, Lgr11, svenska och SO in. Filmandet går in under bildämnet.

Pepparkaka dekorerad med kristyr där det står alla behövs.– Det finns många människor i Högaholm och Lindängen som kämpar men aldrig syns. Det är inte finare att vara advokat än att arbeta på Willys. Men personal på Willys får sällan kred för sitt arbete. Alla behövs! Det är viktigt att ge eleverna hopp om framtiden och visa på möjligheter.

Lista jobb

Maja ville visa eleverna den stora variation av yrken som finns i området. Tillsammans listade de alla jobb som kan finnas i Högaholm och Lindängen. Eleverna fick sedan skriva en önskelista med vilka arbetsplatser de ville besöka.

– Vi jobbar med funktionell skrivinlärning. De nationella proven innehåller ofta uppgifter där eleverna ska motivera ett val eller en åsikt. De fick öva på detta genom att motivera valet av arbetsplats samt vad de ville veta om yrket, säger Maja.

Vill du bli intervjuad?

Eleverna delades in i grupper om tre. De skapade affischer med frågan ”Vill du bli intervjuad?”. Dessutom skrev de inbjudningsbrev till olika arbetsplatser där de ställde samma fråga.

Maja gick sedan ut med klassen. Hon ställde sig vid en samlingsplats, medan eleverna gick iväg till olika arbetsplatser och delade ut inbjudningsbreven.

– Vi hade diskuterat innan hur man presenterar och uppför sig, samt vikten av att visa respekt och hänsyn. De flesta eleverna blev väldigt väl bemötta på arbetsplatserna, säger Maja.

Brev med inbjudan till filmning.
Klipp från inbjudnings- och bekräftelsebrev.

Omfattande arbete 

Efter ungefär två veckor var alla intervjuer på plats, 22 arbetsplatser var inbokade. Maja berättar att det emellanåt nästan kändes övermäktigt, men att det gick att knyta ihop till slut.

– Det enda jag i princip har gjort utan elevernas delaktighet är att schemalägga intervjuerna.

Maja och eleverna förberedde intervjuerna grundligt. Eleverna besökte arbetsplatserna en gång till och lämnade ett bekräftelsebrev. I klassen skrev de även intervjufrågor som sammanställdes och tydliggjordes.

Filmat med iPad

Julkalenderns avsnitt är filmade med iPad. Eleverna har fått lära sig att hantera iPaden och redigera film. De filmade under fyra veckor och två veckor lades till redigering.

– Det hade gått fortare om alla elever filmade samtidigt, men så gjorde vi inte. Vi använde oss av en iPad i taget. Filmerna är så autentiska som möjligt. De ska vara lekfulla och inte alltför uppstyrda. Så här ser människor ut, säger Maja.

Efter intervjuerna har eleverna skrivit tackbrev till alla aktörer. På en av arbetsplatserna fick eleverna extra mycket beröm.

– När jag tittade på det filmade materialet från den arbetsplatsen såg jag en varm människa. Jag bestämde mig för att personligen gå dit och tacka också. ”Jag känner inte dig men du har träffat mina elever”, säger Maja och ler stort.

Siffrorna 13 och 18 målade med mönster.Roligt

– Jag tror att barnen har tyckt att arbetet med kalendern har varit roligt, speciellt filmandet. Det var aldrig några problem, till och med de elever som är blygast vågade filma. Vi har inte hunnit utvärdera arbetet ännu, men vi ska göra det framöver, säger Maja.

Hon tillägger dessutom att hon har två fantastiska chefer, som har gjort arbetet med julkalendern möjligt.

Tror på eleverna

Maja återkommer alltid till vikten av att inte sluta tro på eleverna, oavsett vad som står i betygen.

– Det finns elever som inte kommer att klara målen. Men loppet är inte kört för dem. Att vi vuxna, i skolan, tror på eleverna kan vara avgörande i framtiden. När de en dag tittar tillbaka på sin skolgång vill jag att de ska minnas skolan som en trygg punkt, där de kände sig viktiga. Vi kanske inte når fram till alla i dag, men något litet kan vi förhoppningsvis ge dem, avslutar Maja.

Här hittar du Julkalender 2014 – ”Alla behövs!”

Från Grundskoleförvaltningen har även Chris Munsey, Tobias Sonestedt, Nils Nilsson, Kajsa Sigvardsson och Gemal Memet stöttat arbetet med julkalendern/publiceringen av kalendern.

Som huvudredaktör på Pedagog Malmö vill jag tillägga att det är otroligt roligt att denna spännande, entreprenöriella och värdefulla julkalender ska publiceras på Pedagog Malmö. Alla behövs!

Text och foto: Sara Arildsson