My Östersgård i svarta kläder på en förskolegård.
"Mycket handlar om att bygga upp ett förtroende." My Östersgård säger att den största skillnaden på inskolningar sedan pandemin kom är att man försöker göra så mycket som möjligt utomhus. Foto: Martina Nilsson

Inskolning blir ute-skolning

Att skola in på förskola innebär många känslor och intryck för både barn och vårdnadshavare. Att dessutom göra det under en pandemi innebär om möjligt ännu fler tankar.

På Gröna dockans förskola har man anpassat inskolningsrutinerna på grund av den rådande situationen.
– Vi möter en hel del frågor och oro kring hur vi jobbar och hur vi förhåller oss till restriktioner och regler, säger förskollärare My Östersgård.

My Östersgård arbetar på en av småbarnsavdelningarna på Gröna dockans förskola och har under hösten skolat in 10 barn. Sedan corona kom har förskolan fått se över sina rutiner för inskolning för att möta Folkhälsomyndighetens och förvaltningens rekommendationer. Största delen av inskolningarna sker numera utomhus. En inskolning på Gröna dockans förskola pågår under två veckor. Inför att ett nytt barn ska komma till förskolan skickar förskolan ut information till vårdnadshavarna med telefonnummer, barnkort, presentation av personal, frågor och svar. Tidigare var vårdnadshavare och barn välkomna att hälsa på inför starten men det har förskolan slutat med nu.
– De får gärna ringa oss eller komma förbi och titta utomhus men tyvärr inte inne just nu.

Enbart en vårdnadshavare får vara med under inskolningen på grund av pandemin. I normala fall brukar föräldern vara med inomhus när barnet äter och sover men det fungerar inte i nuläget. Enda gångerna vårdnadshavare och barn är inomhus tillsammans är när övriga avdelningen är utomhus för att försöka minska antal personer i lokalerna. De stunderna är fortfarande viktiga för att barn och vårdnadshavare ska lära känna lokalerna och förskolan.

Läs mer: Utomhuspedagogik på Nydala förskola i coronatid

Inskolningarna sker utomhus

De första tre dagarna av inskolningen är vårdnadshavaren med utomhus. Barn och vårdnadshavare går själva runt och upptäcker och ser sig omkring – vänjer sig vid miljön.
Förskolans gård har underlättat att ställa om, sedan pandemin bröt ut har man flyttat ut stora delar av verksamheten utomhus.
– Vi har en stor gård där det händer mycket. Där är sandlådor, hinderbanor, rutschkanor, asfalt med vägar där barnen kan cykla och gräsområden, berättar My Östersgård.
– Mycket handlar om att bygga upp ett förtroende. Vårdnadshavarna ska lämna det finaste de har hos oss, vår uppgift i detta läget är att fråga och ta reda på vad vårdnadshavaren och barnet vill få ut och tycker om så att vi kan möta dem så bra som möjligt. Jag försöker mest hänga med och vara tillgänglig. En del barn söker direkt kontakt, andra vill vara nära vårdnadshavaren.

Har flyttat ut inskolningen

Det är i huvudsak My Östersgård som har hand om inskolningarna på hennes avdelning. Men skulle hon bli sjuk så går hennes kollegor in och stöttar upp. Alla vet hur inskolningen går till och är väl inkörda i rutinerna. Det gör att de inte blir lika sårbara.
– Med facit i hand tycker jag inte att pandemin försvårat inskolningarna nämnvärt. I största mån gör vi likadant som tidigare fast vi gör det utomhus istället.
Vad är viktigt att ha med sig för att få en så trygg och bra inskolning som möjligt under pandemin?
– Att vara kommunikativ och lyhörd. Att skapa förtroende och vara flexibel.

Information och kommunikation

Informationen till och kommunikationen med vårdnadshavare upplever My Östersgård har blivit viktig på ett helt annat sätt.
– Vi möter en hel del frågor och oro kring hur vi jobbar och hur vi förhåller oss till restriktioner och regler.
Informationen går ut i flera kanaler till vårdnadshavarna.
– Dels får de information muntligt eftersom vi träffar en av dem varje dag vid hämtning och lämning, och dels skickar vi mejl ofta, sätter upp information i hallen på alla möjliga olika språk så att det når alla.
My Östersgård tror också att det personliga bemötandet är viktigt.
– Att vara tillgänglig och prata när man träffas. Fråga om det finns frågor, att de kan ringa om de undrar något.

Mer flexibilitet

Månadsbreven som förskolan skickar ut med information om vad som händer och vad de gör om dagarna har blivit mycket viktigare eftersom vårdnadshavarna inte är inne på förskolan på samma sätt längre.
– Man har fått lära sig att vara mer flexibel med sin tid. Att utnyttja varje ledig stund effektivt som att skicka mejl och information när barnen vilar.
Till en början gick vårdnadshavare in en åt gången vid hämtning och lämning av barn, de restriktionerna hölls inte så bra av alla därför tog förskolan beslut att låsa dörrarna.
– Vårdnadshavarna får ringa på så kommer personal och öppnar och tar emot eller lämnar barn.