Anneli Schwartz står i grönskande trädgård.

Ny direktör vill hitta samarbeten

Möt den nya direktören för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Det var engagemanget inom idrotten och specifikt simhopp som ledde Anneli Schwartz in i skolans värld. Hon har bland annat tagit en doktorsexamen i pedagogiskt arbete, varit prefekt för lärarutbildningen vid högskolan i Borås och de senaste sju åren verkat som förvaltningschef i Alingsås kommun. I augusti tillträder hon som ny direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

–  Malmö stad upplever jag har en elevsyn som stämmer överens med min. Man ger alltid sitt yttersta för att ge det bästa till sina lärare, elever och verksamheter. Sedan får man vara innovativ, man är framåt och vill möta framtiden, säger Anneli Schwartz.

Det var en bild som stärktes när hon nyligen hälsade på och träffade förvaltningens ledningsgrupp. Framförallt ser Anneli Schwartz fram emot att få vara en del i Malmös utveckling i skolfrågor och förflytta positionerna när det gäller fullföljd gymnasieutbildning och vuxenutbildningens potential.

– Det ser jag fram emot eftersom jag också känner att det finns ett sådant driv. Det finns ett fokus att förbereda för framtiden men ändå inte tappa bort det man har framför ögonen. Jag gillar tydlighet och energi, det ger framgång.

Ser tydligt målfokus i Malmö

Hon är såklart medveten om de utmaningar Malmö stad har med segregation och ojämlikhet. Samtidigt gillar hon sättet staden jobbar med skolfrågor. Utöver drivet och engagemanget upplever hon också att det finns ett tydligt målfokus.

– Och det är alltid människan i fokus i den öppna staden.

Anneli Schwartz bakgrund är gedigen. Hon är utbildad mellanstadielärare, men det har blivit 15 år i akademin, bland annat som prefekt för lärarutbildningen vid högskolan i Borås och biträdande prefekt på Textilhögskolan på samma ort. Hon har även varit lärarutbildningsordförande, föreläst länge inom ledarskap och lärarledarskap och hunnit med att avlägga en doktorsexamen i pedagogiskt arbete.

– Forskningen handlade om förortens pedagogik. Jag jobbade med klassrumsforskning och analyserade hur en vald pedagogik fick effekter på platsen, prestationen och pedagogiken.

Förvaltningschef i Alingsås

Efter disputationen fick Anneli Schwartz möjligheten att delvis kombinera sin forskning med uppdraget som förvaltningschef i Alingsås kommun. Det har blivit sju år i kommunen med varierande och växande ansvarsområden. Förvaltningen har över tid organiserats om och utöver utbildning, inklusive integration och arbetsmarknad även fått ansvar för kultur och fritid.

Det är annars mötet med människan som är Anneli Schwartz drivkraft. Det var faktiskt idrotten som ledde in henne i både läraryrket och ledarskapsrollen. Uppvuxen i Karlskoga var simhopp ett givet val och när simhoppslegendaren Ulrika Knape och Mats Lindberg startade klubb på orten fick hon möjligheten att engagera sig som tränare. Det var på grund av tränaruppdraget som det blev en flytt till Göteborg.

– Att få människor att våga och utvecklas inom en idrott det kräver både psykologi, pedagogik och förtroendeskapande relationer. Det var så jag kom in i skolans värld.

Samarbets- och målinriktad

Som ledare beskriver sig Anneli Schwartz som samarbetsinriktad och prestigelös men samtidigt väldigt målinriktad. När hon börjar i augusti är hennes första mål att besöka alla förvaltningens verksamheter.

– Både min beprövade erfarenhet och vetenskapliga grund tror jag kommer att tillföra en analysförmåga som behövs för att skapa ett framtidsscenario som kan stämma överens med verkligheten.

Hon tror att flexibla ingångar och lyhördhet för den enskilde elevens behov är sätt att öka måluppfyllelsen och tror med den utgångspunkten att vuxenutbildningen kan spela en viktig roll för att motverka den höga arbetslösheten. Framöver blir det såklart också viktigt att identifiera och följa effekterna av pandemin. Det är stora och komplicerade frågor, men mycket handlar om en organisation där alla drar åt samma håll.

– Det är tillsammans man kan jobba med utbildningsfrågor, inte solitärt eller i enskilda ekosystem om man har som mål att skapa likvärdighet. Det är där jag tror knuten är, att olika roller som funktioner som kanske inte av hävd och tradition jobbar tillsammans börjar göra det på ett nytt sätt. Även det kommunövergripande strategiska arbetet är självklart ett viktigt fokus där vi tillsammans jobbar för Malmö stad.

Anneli Schwartz

Ålder: 60

Familj: Två vuxna barn varav det ena bor i Malmö.

Fritidsintressen: Vandra, träna och prova nya vegetariska recept. Älskar också att åka skidor, gör det flera gånger om året när det inte är pandemi.

Bakgrund: Utbildad mellanstadielärare vid Göteborgs universitet. Första uppdraget som examinerad lärare blev på ön Seiland i Nordnorge. Jobbat inom kommunal verksamhet som utvecklingsledare. 15 års erfarenhet inom akademin med uppdrag som lärarutbildningsordförande och prefekt vid lärarutbildningen i Borås. Hon har även en doktorsexamen i pedagogiskt arbete och varit biträdande prefekt på Textilhögskolan i Borås. Sju år som förvaltningschef i Alingsås, senast som förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen inklusive integration och arbetsmarknad. Under en tid som tillförordnad kommundirektör. Har uppdrag inom lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet samt i Skolverkets skolnätverk inom styrning och ledning.

Text: Pär Trulsson
Foto: Privat
Artikeln publicerades först i Edico.