Rolf Palmblad.

Att ständigt utvärdera sin undervisning

Den här veckan är det Rolf Palmblad, lärare på Mellanhedsskolan, som svarar på Therese Anderssons “skicka vidare” fråga om regelbunden utvärdering av undervisningen. Rolf är ny på skolan sedan höstterminens början och undervisar en årskurs fem i Matte/No och Sv/So.

Utvärderar du din undervisning regelbundet och i så fall hur?

– Jag utvärderar min undervisning ständigt genom att reflektera över det som händer i klassrummet. Jag försöker ha lektioner som möjliggör att jag hinner se vad som händer i klassrummet. Jag intervjuar ofta eleverna i grupper och ställer frågor som ”berätta om hur du tycker den här lektionen var”. Det jag ser tar jag upp i nästa lektion och pratar med eleverna om det. Längre lektioner avslutar jag alltid genom att eleverna, var och en, får berätta om vad de har gjort under lektionen. Tanken är att alla eleverna ska få syn på vad var och en gjort och har lärt sig.

– Kompissamtal, utifrån frågorna vilka lektioner eleverna upplever positiva respektive negativa, är till exempel ett sätt att få syn på elevernas tankar.

Hur hanterar du negativ feedback?

– Jag tar inte kritik personligt. Det är någons uppfattning och den äger man. Även om den inte stämmer med min uppfattning. Jag vill alltid lyssna och förstå hur eleverna tänker. Finns det något i det som eleverna tänker som gör att man kan förändra den uppfattning som man har. Jag öppnar oftast med jag hör att du tycker det….berätta mer.

Tre konkreta tips vad gäller att utvärdera tillsammans med eleverna?
1. Intervjua elever i mindre grupper. Lyssna och ställ frågor.
2. Låt eleverna sitta i grupper och diskutera hur och vad de vill förändra. Därefter bilda en ny   grupp med en representant från varje grupp som tillsammans ska komma fram till vad vi ska fortsätta att göra.
3. Ställ frågor till varje elev som visar att du är intresserad av vad de tycker. Skapa en så god relation med var och en av eleverna att de litar på dig och vågar säga vad de tycker. Våga göra vad eleverna föreslår.

Foto: Privat