Frida Malmborg och Lotta Escoto hoppar upp och gör en
Frida Malmborg och Lotta Escoto, båda är förste förskollärare område A. Foto: Privat

Barn skapar konst ur starka uttryck

Wow! Usch! Tillsammans! Det är tre ord som sedan i höstas har spelat stor roll för barnen på förskolorna i område A. Genom konst och musik får barnen ta del av en demokratisk process, uttrycka sig estetiskt på sina egna vis och dessutom ta konkret plats i staden.

I höstas fick samtliga förskolor i förskoleområde A ett uppdrag från sina rektorer. Ett konst- och musikprojekt skulle pågå och förena dem under året, för att sedan avslutas i en stor utställning i Pildammsparken nu i april. Förskoleområdet är sammanslaget av flera tidigare områden i Malmö, som förut har jobbat med olika uttrycksformer på varsina håll. Nu var det dags att även slå samman de estetiska uttryckssätten. 

– Vi förenade det nya förskoleområdet i något gemensamt, säger Lotta Escoto, en av område A:s förste förskollärare.

Projektets arbetsgrupp består av ett pedagogiskt utvecklingsteam om två personer samt sex förste förskollärare från område A. Däribland Lotta Escoto och Frida Malmborg. Arbetsgruppen valde tre ord – Wow, Usch och Tillsammans – som de 4 000 barnen på områdets förskolor fick ta del av i början av hösten. 

Ord som musik

För att förtydliga orden för barnen så spelades det in tre låtar som handlade om respektive ord. Filmer med låtarna skickades ut till barnen på förskolorna, och bakom musik och film stod utvecklingsteamets Kalle Kronhamn och Malin Bejram Ellström samt duon Banan & Banan för. Se några av filmerna här: Wow Usch Tillsammans Banan & Banan

– Det har varit viktigt att filmerna är riktade till barnen, så att det inte blir vuxna som bestämmer åt dem, säger Frida Malmborg.

Barnen och förskolan har sedan pratat runt orden över tid, och kommit fram till vad orden betyder för dem.

– Orden är med som en röd tråd under ett helt år, med estetiska uttrycksformer, säger Lotta Escoto.

– Viktigt har varit att låta orden och tankarna ingå i det vanliga arbetet på förskolan, och inte bli ett extra projekt, fortsätter Frida Malmborg. Orden ska förena, inte styra.

Även i andra sammanhang i förskoleförvaltningen har det jobbats med orden. Exempelvis har både IKT-ombud, språkombud och kulturombud lyft just dessa ord på sina träffar för att utvidga arbetet i barngrupperna. Man har till exempel gått på Wow-promenad och letat Usch i staden, vilket innebär att barnen i sin närmiljö letar saker som känns som orden.

Föremål som känns Usch: löv och foton
Föremål, och bilder av föremål, som känns ”Usch” enligt barnen i förskoleområde A. Foto: Privat

Allt är ”Wow”!

Under hösten genomfördes ett “val” där barnen röstade på de tre ordlåtarna, därefter övergick projektet till att skapa konstutställningen. Instruktionerna var att barnen skulle skapa konstverk med inspiration av orden. De behöver inte vara visuella utan kan även vara ljud eller annat. Det behöver inte heller vara knutet till de tre orden.

– Men självklart är allt som intresserar barnen ett Wow, säger Frida Malmborg. Och även ett Usch är ju ett Wow! 

– I arbetet har vi en bred syn på vad konst är, fortsätter Lotta Escoto. Det får växa fram under arbetets gång och under utställningen. 

Frida Malmborg berättar om några av förskolornas konstprojekt:

– På en av förskolorna speglas samtliga avdelningars projekt i en gemensam Turning Torso på ett bilsläp. De bygger med rör som grund och ser till att det håller för regn. En annan förskola i området bygger en stor godisskål utifrån deras wow-känsla för godis och stora saker, skålen kommer att fyllas med olika saker de tillverkat.

Pappersvingar där förskolebarn gjort varsin fjäder.
Södra sommarstadens förskola skapar vingar där alla barn gjort varsin fjäder, som sedan sätts ihop till ett par vingar. På utställningen ska man kunna bli avfotograferad stående framför vingarna, så att det ser ut som att man har dem på sig. Foto: Frida Malmborg

Barnens rättigheter är målet

– Konstutställningens mål är att barnen ska få ta plats i staden samt att lyfta de estetiska uttryckssätten, säger Frida Malmborg och fortsätter:

– Musikens syfte har varit att väcka förundran, gestalta känslor och inspirera till konstskapande. 

– Det övergripande målet med hela processen har varit att barnen ska få ta del av en demokratisk process med utgångspunkt i Barnkonventionens artikel 12 och 31, förklarar Frida Malmborg. Artikel 12 lyder: ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad” och artikel 31 ”Alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.” 

Själva utställningen äger rum i Pildammsparken 25-29 april. 

– Vi hoppas att det blir som förr om åren, att vi når ut till malmöbor som kommer och tittar och tycker det är häftigt, säger Frida Malmborg. Vi tänker också ständigt på förbättringar och hoppas vi kan genomföra ett liknande projekt nästa år.