Tre barn håller varsin trumma.

Musiken fortsätter stärka Malmös förskolor

Musiken fortsätter att stärka på ett utökat antal Malmöförskolor. Genom projektet Musiken stärker förkovrar sig barn och personal den här terminen på 16 förskolor i musiken och dess former. Tillsammans med professionella musiker, dansare och rytmikpedagoger sätter de an tonen för hur musik kan stärka lärandet.

– Det har hänt massor sedan vi gick med i projektet, säger Camilla Karlsson, förste förskollärare på Almens förskola. Musiken har blivit en självklar del i verksamheten, aktiviteterna innehåller en större variation och vi pratar om musik på ett mer medvetet sätt. 

Almens förskola är en av de förskolor som Pedagog Malmö följde under projektets första månader. Camilla Karlsson och kollegan Marianne Lundström, förskollärare, kan se hur musiken har blivit ett tydligt inslag på flera av förskolans avdelningar.

– Jag har alltid sjungit mycket med barngrupper men numera är även instrumenten en naturlig del i både samlingar och aktiviteter. Eftersom de står framme är det lätt för barnen att använda när lusten faller på. Trummorna är populära, barnen snappar lätt upp dess ljud och de blir ofta en symbol för något annat, till exempel som rekvisita i en saga.

Instrument i förskolan

Som ett led i projektet har varje förskola har fått ett musikpaket med olika instrument – ett stöd för att ta sig an musik som lärverktyg. Camilla och Marianne upplever att trummorna är de instrument oftast används spontant. Det är också det instrument som förskolan behöver planera för att använda på ett strukturerat och genomtänkt sätt.

– Det är lätt att trummorna bara blir ett evigt bankande. Det är viktigt att ha ett medvetet tänk kring hur de kan användas pedagogiskt. Vi upplever att de barn som har varit med från början har koll på detta och att de kan använda trumman på olika sätt, säger Camilla.

Fyra personer sitter i soffa.
Åsa Håkansson, musiker, Marianne Lundström, förskollärare, Camilla Karlsson, förste förskollärare och Kalle Nimhagen, musikutvecklare.

Drama med musik

Åsa Håkansson, musiker, har sedan projektstarten samarbetat med förskolan. Hennes uppgift är att hålla musikstunder med barnen och visa på hur musik och instrumenten kan användas på olika sätt. Hon håller med i personalens bild av hur musiken har stärkt förskolan.

– Det handlar mycket om att acceptera tanken på att använda musiken och där har förskolan kommit långt, säger hon.

Grundtanken med Musiken stärker är att musiken ska integreras i den övriga verksamheten. På Almen sker en stor del av musikaktiviteterna i takt och tanke med höstens tema och skapandet i det.

– Vi har försökt att planera in musiken i vårt terminstema som är rymden. Barnen har byggt rymdraketer och tillverkat stjärnor som de använder som rekvisita i en musiksaga som de har gjort med Åsa, berättar Marianne.

– Och minst en gång i veckan har vi kombinerade drama- och musikaktiviteter med barnen. Varje tillfälle utgår från en välkänd saga, som till exempel Bockarna Bruse och instrumenten används till både roller och rekvisita, fortsätter hon.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Att sjunga utomhus

Marianne berättar också att musiken fyller sin funktion under barnens utevistelse. Tamburinen är ett verktyg för att till exempel samla ihop barngruppen på en lekplats, och genom sånger går promenaden tillbaka till förskolan som en dans.

– Ett tips är att sjunga Mors lilla Olle i kanon, säger hon. Någon börjar sjunga första meningen, och sen fyller gruppen i. Det funkar alltid.

Men inget projekt utan reflektion, dokumentation och utvärdering. Det gör personalen kontinuerligt med Kalle Nimhagen, musikutvecklare inom förskoleförvaltningen. Hans roll i projektet är att stötta personalgruppen i att variera inflödet av musik och att reflektera över vad det ger.

– Det är viktigt att förskolan är en plats där barnen får komma i kontakt med olika sorters musik och att det hela tiden finns tillräckligt med input som inspirerar, säger han.

Text, foto och film: Marina Walker


Tidigare publicerade artiklar om Musiken stärker på Gläntans förskola och på Korrebäckens förskola samt en film om projektet.