Förskollärare Anna Graca hjälper barn läsa av en QR-kod.
Barnen på Lillstjärnans förskola hanterar lärplattan och QR-koder utan större problem. I ett Erasmusprojekt arbetar förskolan med digital teknik och QR-koder inom ramarna för musik.

Barnen dansar och sjunger med QR-koder

Kan QR-koder och disco hänga samman? Absolut om du frågar barnen på Lillstjärnans förskola. Där tog pedagogerna hjälp av barnens föräldrar för att skapa QR-koder med barnens favoritmusik. Pedagogerna ordnade med disco vilket blev väldigt uppskattat av barnen. Nu arbetar förskolan vidare med QR-koder, bland annat inom ramen för ett Erasmusprojekt.

På Lillstjärnans förskola i Oxie är barnen väl bekanta med QR-koder. Avdelningens 1-3-åringar plockar vant fram lärplattan och scannar av koden på väggen. “Röd, röd, röd är mössan på mitt huvud, röd, röd, röd är dräkten som jag bär” hörs från paddan.
Förskolan arbetar med QR-koder utifrån läroplanens mål att barn ska bekanta sig med digitala verktyg men även inom ramen för ett Erasmusprojekt i musik.
– Det är främst musik bakom koderna men vi har tema vatten i år så vi jobbar en del med andra ljud och läten också, exempelvis hur regn låter, hur havet låter eller en delfin, säger Anna Graca förskollärare på avdelning Lilldrömmen.
I julas gjorde de en julkalender med QR-koder med olika sagor, sånger och aktiviteter bakom koderna.

Föräldrarna involverades

Några av fokusområdena för Erasmusprojektet är interkulturalitet och inkludering.
Eftersom det på förskolan finns flera olika språk representerade ville pedagogerna använda sig av det på något sätt. Dessutom står det i målbeskrivningen för Erasmusprojektet att man ska inkludera föräldrarna. På ett föräldramöte fick därför föräldrarna berätta om barnens favoritsånger och vad de lyssnade på hemma. Sedan fick föräldrarna skapa QR-koder till musiken som de valt. Koderna hängdes upp på en vägg tillsammans med bilder på föräldrarna. Nästa morgon fick barnen scanna koderna och lyssna, på det sättet togs barnens hemkultur med till förskolan.
– De tyckte det var jätteroligt. Det blev lite stolthet i att få spela “sin” sång och nu börjar de förstå vilken sång som tillhör vem också, säger Anna Graca och fortsätter:
– Vi hade ett litet utomhusdisco också, med QR-koderna som föräldrarna skapat, det var väldigt uppskattat av barnen.

Anna Graca håller ipad i famnen.
Förskollärare Anna Graca och hennes kollegor är imponerade över hur duktiga de allra minsta barnen på förskolan är på att hantera tekniken. Foto: Matilda Lundahl

Även de allra yngsta tar sig an tekniken

Gunilla Aronzon är förste förskollärare på Lillstjärnans och Diamantens förskola. Hon menar att barnen ska utmanas i att arbeta med digitala verktyg och att det ska vävas in i undervisningen som en naturlig del.
– Vi arbetar med musik och dans genom de digitala verktygen på hela förskolan.
Pedagogerna på förskolan är imponerade över hur bra de allra minsta barnen på förskolan har lärt sig hantera tekniken. Samtidigt berättar Anna Graca att det är viktigt att det inte blir för mycket passivt tittande för barnen utan att tittandet har ett syfte.
– Vi pratar mycket med barnen under tiden, frågar eller berättar vad som händer på skärmen, “vad tittar vi på, vad är det vi lyssnar på?”, säger Anna Graca.

Stöttar varandra

Arbetet med QR-koder kommer förskolan att fortsätta med. Det finns planer på att flytta ut pedagogiken utomhus mer och att då även ta med sig tekniken.
– Kan man tekniken kan man göra väldigt mycket spännande och utmanande aktiviteter med barnen. I kollegiet stöttar vi varandra i hantering av olika appar och i handhavandefrågor, så att vi hela tiden utvecklas och blir bättre på att hantera den digitala tekniken. Jag tror att vi alla kan bli bättre över lag, säger Gunilla Aronzon.

Text och foto: Matilda Lundahl