Jättemånga glaslyktor målade i olika färger lyser under en mörk kväll.
Förskolebarn hade fått måla och skapa egna ljuslyktor inför ljusmanifestationen.

Barnens rättigheter lyste i mörkret

Som ett led i arbetet med demokrati och barns rättigheter anordnades en ljusmanifestation i Malmö i november. Där uppmärksammades barns rättigheter i samband med internationella barndagen och barnkonventionens dag. Leonardos och Christoffers förskolor var två av flera förskolor som deltog från utbildningsområde B8.

– Ljuslyktorna symboliserar barnen och barnens rättigheter. Genom att tända ljuslyktorna vill vi synliggöra alla barn och ge dem en gemensam röst i det offentliga rummet, säger pedagogen Mekke Culum från Leonardos förskola.

Medan mörkret föll över Folkets park en tidig torsdagskväll samlades förskolepersonal, barn och vårdnadshavare från olika förskolor runt ett hav av ljuslyktor.

Som en del i arbetet med demokrati och barns rättigheter hade alla barn på förskolorna fått vara med och välja ett antal låtar till kvällen. Låtarna sjöngs tillsammans med musikpedagogen Kalle Nimhagen från pedagogiska utvecklingsteamet, som är både uppskattad och välbekant för barnen.

– Våra två förskolor hade valt låtarna ”Välkomna hit” och ”Stopp min kropp”, vilket är låtar som knyter an fint till det arbete som sker på våra förskolor. Vi arbetar nämligen mycket med barns integritet, stopp min kropp och artiklarna i barnkonventionen t.ex. allas lika värde artikel 2. De yngre barnen hade valt låten ”Krokodilen i bilen”, vilket är en låt som de flesta små barn känner igen och kan sjunga med till, säger Ariana Krasniqi som är förskollärare på Christoffers förskola.

Bokserie hjälper barn att lösa konflikter

Inför internationella barndagen och barnkonventionens dag har man på båda Leonardos och Christoffers förskolor uppmärksammat ämnet lite extra genom till exempel böcker, samtal, sång och dramalekar.

– Vi arbetar med barnkonventionen hela tiden och arbetar mycket med värdegrundsfrågor. Inför ljusmanifestationen har vi har till exempel arbetat mycket med bokserien ”Kompisar” av Linda Palm och Lisa Sollenberg, där man kan ta hjälp av handdockor. Där finns aktuella teman som till exempel när man ska dela med sig, när man ska säga stopp och när man ska säga förlåt, säger Mekke Culum.

– Kompisböckerna fungerar väldigt bra även med de yngre barnen. Med hjälp av handdockor har vi spelat upp situationer eller konflikter och låtit barnen hjälpa dockorna. När det senare uppstått konflikter i barngruppen har barnen snabbt kunnat återkoppla till dramaövningarna och reflektera kring hur vi löste en liknande situation med handdockorna, vilket har varit väldigt värdefullt, säger Ariana Krasniqi.

Förste förskolläraren Ivona Jakesevic lägger till att det inte behöver vara så avancerat att arbeta med barns rättigheter, och ger som exempel att varje barn har rätt till ett namn.

– Att i det dagliga arbetet till exempel sjunga namnsången tillsammans med barnen är ett sätt att jobba med barns rättigheter. Sedan kommer man långt med att lyssna på barnen och vara närvarande som pedagog och ställa frågor, säger hon.

En stark gemenskap

Dagen efter ordnade pedagogerna en mindre ljusmanifestation på förskolornas innergård under dagtid för de barn som inte kunde närvara vid ljusmanifestationen.

– Alla andra barn på förskolan hade ju berättat massor om ljusmanifestationen i Folkets Park och vad de hade varit med om. Så vi gjorde samma sak ute på gården, tände lyktor och sjöng. För oss är det viktigt att alla barn får känna sig sedda och får se sina lyktor brinna, säger Mekke Culum.

Både Ivona Jakesevic, Mekke Culum och Ariana Krasniqi ser ett stort värde i att samla både barn och vuxna för att uppmärksamma barns rättigheter.

– Det är en kväll man kommer minnas, det var väldigt vackert, särskilt när alla barn och vuxna tillsammans sjöng ”Inatt jag drömde”, det gav nästan rysningar. Det var en stark känsla av gemenskap där som jag är väldigt glad att få vara en del av, säger Ivona Jakesevic.

– Ja, även om det var en kall kväll gick jag verkligen hem med en varm känsla efter att ha sett alla fina lyktor och stolta barn och vårdnadshavare, säger Mekke Culum.