En röd buss med öppen dörr.
Inne i valbussen fick förskolebarnen rösta på sitt uttrycksspråk. Foto: Maria Bernfri

”Jag vill verkligen göra min röst hörd”

I Utbildningsområde A fanns en önskan om att låta barn vara en del av en större demokratisk process samt skapa en vi-känsla för alla förskolor. I år fick därför alla femåringar i området chans att göra sin röst hörd i valbussen. Man hoppades också uppmuntra vårdnadshavare till högre valdeltagande i riksdagsvalet.

I Utbildningsområde A fanns en önskan om att låta barn vara en del av en större demokratisk process samt skapa en vi-känsla för alla förskolor. I år fick därför alla femåringar i området chans att göra sin röst hörd i valbussen. Man hoppades också uppmuntra vårdnadshavare till högre valdeltagande i riksdagsvalet.

Veckan före och efter riksdagsvalet 2022 tog arbetsgruppen för barnens val emot förväntansfulla förskolebarn vid valbussen. Förste förskollärarna Åsa Brorsson, Maria Bernfri och Michaela Beijer var en del av den gruppen. Högtidligt fick femåringarna lägga sin röstsedel i en guldfärgad valurna. Femåringarna hade även med sig de yngre barnens röstsedlar, som redan röstat ute på sina förskolor. Utanför valbussen var såpbubblemaskinen i full gång och medan barnen väntade på sin tur fanns det både klotterplank och chans att prova på dans i en workshop.

– Vi har haft väldigt målmedvetna barn som vet exakt vad de ska göra. Barnen har varit väl förberedda och framför allt otroligt förväntansfulla. Att få rösta på valbussen när man är fem år är stort, säger Michaela Beijer.

Tre valsedlar och en guldfärgag valurna.
Dags att rösta. Foto: Michaela Beijer

I år fick alla förskolebarn i område A rösta på vilket som var deras uttrycksspråk. Inne i valbussen fanns förtryckta valsedlar med symboler för lera, dans och måleri.

– Arbetet med att låta barn delta i en demokratisk process har blivit något att samlas runt i hela utbildningsområde A. Det är nu en självklar del av vår verksamhet och finns med i vårt årshjul. Det är också positivt att ha en återkommande aktivitet redo vid terminsstarten, säger Maria Bernfri.

Lågt valdeltagande hos vårdnadshavare

Förra läsåret arbetade hela området utifrån de tre begreppen usch, wow och tillsammans. Man samlades då bland annat runt tre gemensamma låtar och en stor konstutställning i Pildammsparken.

Inför riksdagsvalet 2018 kom den dåvarande utbildningschefen Elsa Mattia på idén om att låta femåringarna rösta för första gången. Det var något man ville kunna erbjuda barn i hela området i år.

– 2018 visste vi att det fanns ett lågt valdeltagande hos många vårdnadshavarna i vissa av våra områden. Vi ville se om vi via barnen kunde uppmuntra vårdnadshavarna att gå och rösta. Vi märkte glädjande nog att barnens engagemang spred sig till vårdnadshavarna, säger Maria Bernfri.

– I år så röstade en del barn i valbussen på måndagen efter riksdagsvalet. Då uppstod också många intressanta samtal kring att deras föräldrar varit och röstat dagen innan, säger Åsa Brorson.

LÄS MER: BARN SKAPAR KONST UR STARKA UTTRYCK

Demokratiska samtal

Åsa Brorsson berättar att man har sett hur arbetet med demokrati har ökat på förskolorna. En framgångsfaktor har varit att ha en bred inriktning för att det skulle vara lätt att inkludera i det redan existerande arbetet. För pedagogerna har det inneburit inspiration kring arbetssätt och barnen har till exempel i högre grad själva föreslagit att man kan rösta vid olika tillfällen.

– En förskolepedagog berättade att en femåring hade uttryckt sig så här: ”Jag vill inte följa med och rösta på valbussen. Men jag vill verkligen göra min röst hörd.” Det är ett fint kvitto på att arbetet fungerar och pedagogen hade erbjöd sig att ta med barnets röstsedel till valbussen, säger Michaela Beijer.

– Det ger också barnen ett större perspektiv. Barnen får känna att min röst räknas faktiskt, sedan kanske det inte blir exakt som jag vill, men jag har gjort min röst hörd. Det kan leda vidare till diskussioner om vilket valresultat hela förskolan fick och sedan vad hela området röstade på, säger Maria Bernfri.

– På en förskola märkte man att dans enbart fick en röst, vilket ledde till reflektioner kring hur man arbetade med dans. Kanske var dans ett område som barnen skulle få möjlighet att utforska mer, säger Michaela Beijer

Kollegorna fick dessutom ta del av många demokratiska samtal med malmöbor i området när valbussen stannade till på olika platser.

– Folk stannade och frågade nyfiket vad vi gjorde. När en förbipasserande kvinna sa att hon skulle röstat på måleri som sin uttrycksform så kunde jag ju snabbt svara att hon får göra sin röst hörd på söndag i valet, säger Maria Bernfri.

– Vi hoppas att vi kan bygga upp något i de här barnen som gör att de vill gå och rösta när de fyllt 18 år. Som sagt så har det varit lågt valdeltagande i delar av området där barnen bor. Vi hoppas att barnen bär med sig känslan av att deras röst verkligen räknas och har betydelse, avslutar Åsa Brorsson.