Grön pumpa på stjälk.

Odling och barnens inflytande på Rönnens förskola

Barnens delaktighet, mångfald, odling och naturen är viktiga delar i det pedagogiska arbetet på Rönnens förskola. De arbetar konsekvent för hållbarhet och har en spännande utemiljö med mycket växtlighet och djurliv. Dessutom är det en förskola med grön flagg. 

Tre kvinnor sitter på förskoleavdelning.
Eva Kladaric, pedagog, Ulla Sundin, förskolechef och Kristina Danielsson, pedagog.

Rönnens förskola arbetar Kristina Danielsson och Eva Kladaric som pedagoger och Ulla Sundin som förskolechef. De är mitt i inskolningen av nya barn och förbereder en annalkande skördefest, men hinner ändå sitta ner en stund för att berätta om förskolans inspirerande arbete.

– Rönnens förskola har grön flagg. Tillsammans med barnen har vi utarbetat tre områden som vi jobbar extra med just nu: utflykter, gården och odlingar, berättar Ulla leende.

Skylt om grön flagg på Rönnen.”Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner… allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet”, citat från hsr.se.

– Vi jobbar aktivt för att ha en fin utemiljö med bl.a. blommor, fjärilar, träd och bin. Ofta använder vi oss av återvinningsmaterial när vi bygger saker utomhus. Det kan vara kvistar som har fallit ned från träden eller gamla däck, säger Kristina.

Tomater mognar på kvist.

Raketförskola

För ett par år sedan sökte Rönnens förskola extra pengar för att bli en raketförskola och fick det. Pengarna gick bl.a. till fler odlingsbänkar, varje avdelning fick en egen.

– Barnen är med och bestämmer vad som ska odlas. Vi har till och med odlat kex för att se vad som händer, säger Kristina.

Förskolan har nyligen fått en juicemaskin. På gården har de ett stort äppelträd som dignar av mogna äpplen, som snart ska bli till must.

– Barnen vill gärna smaka på äpplena från trädet innan de är mogna. Därför tog vi upp frågan i barnrådet. Tillsammans gjorde vi sedan skyltar till trädet om att låta äpplena vara tills de har mognat, säger Ulla.

Lapp om att man inte får äta äpplena i trädet.Barnrådet

På förskolan finns ett barnråd. Två barn från varje enhet är representanter och har ett veckomöte med chefen. Barnen deltar på mötet med skrivblock och penna och pratar om vad som händer på förskolan.

– Varje måndag utser vi två representanter. Det är rullande medverkan. Bara de som vill som är med, men det är väldigt populärt. Det är framförallt barnen som är mellan 3-5 år som deltar. De lite mindre barnen har inte samma intresse, säger Kristina och Eva.

– De flesta barnen kan inte skriva själva, men de härmar skrivande i blocket. Efter mötet får de med sig ett dokument till personalen. Och så berättar de så klart för personalen och kompisarna om vad som har sagts och beslutats. I barnrådet samtalar och enas vi t.ex. om vad som ska odlas, säger Ulla.

Här berättar Eva, Ulla och Kristina mer om barnrådet på Rönnens förskola:

 

Grön paprika på stjälk.Paprikor och pumpor

Barnen och personalen har bland annat odlat morötter, mangold och potatis. Frön från mellanmåls-paprikor har blivit till nya stora paprikor i en odlingslåda.

– En av pedagogerna som jobbar här är jätteduktig på att odla och har bland annat fått upp stora pumpor, zucchini och majs. Men vi har haft en utmaning med kaninerna i området, säger Kristina.

Förra sommaren upptäckte de att bl.a. tomaterna mognade under sommaren. Många av barnen var lediga då och missade det. I år har de istället valt sorter som mognar senare.

Maskar och skalbaggar

– Barnen tycker att det är väldigt roligt att odla. De tycker dessutom att det är minst lika roligt att gräva i jorden och hitta maskar. Vi har tagit in maskar och stockar från Beijers park och haft dem i ett akvarium. Sedan har vi har släppt ut maskarna igen, säger Kristina.

– Det är högstatus bland barnen att hitta en mask eller en skalbagge, berättar Eva.

Brödbullar i rad på plåtar.Skördefesten

I dagarna arrangerar förskolan en skördefest. Alla föräldrar och barn är inbjudna. Förskolan kommer bland annat bjuda på äppelmust och köket kommer att baka bröd. Några av pedagogerna från förskolan har gått en odlingskurs tillsammans med Malmö Naturskola. Där lärde de sig göra ogräspesto som bl.a. innehåller kirskål och nässlor. På skördefesten kommer det också att skördas och friteras potatis och zucchini. O

– Samtidigt som föräldrarna lyssnar på planerna för vårt kommande år får de bröd att doppa i ogräspesto, säger Ulla och fortsätter:

– Och samma dag som skördefesten äger rum har vi även en klädbytardag, på föräldrarnas begäran.

Här berättar Ulla och Kristina mer om skördefesten och förskolans odlingar:

Grön pumpa på stjälk.Framtid

Förskolan har inga planer på att sluta odla. De planerar istället att förfina odlandet utifrån de nya kunskaper som de gångna åren har gett.

– Det är barnens tredje år och de är ganska hemma på detta. De har till och med målat och designat sina lådor. Men vi har t.ex. stora träd på gården som en del av odlingslådorna stått under. Vi får kanske diskutera om vi ska flytta lådorna så de får mer sol. Och eventuellt ta reda på mer om växter som kaniner inte gillar, säger Kristina.

Tips

Funderar din förskola på att börja odla? Ett tips från Rönnens förskola är att ni läser på och undersöker innan ni börjar.

– Men det viktigaste är att ni involverar barnen! Låt dem få vara med och bestämma om vad som ska odlas. Gör dem delaktiga, avslutar Kristina, Eva och Ulla.

Fläderbär på buske.Bolltistel.Äpple på kvist.

Text och foto: Sara Arildsson
Film: Chris Munsey