Två män i verkstad.

Den personliga kontakten är viktig

Etta på SM i kylteknik, tvåa på SM i VVS-teknik och regionmästare tre år i rad. Dessutom Sveriges bästa yrkesskola enligt installatörsföretagen. Utmärkelserna har varit många för Universitetsholmens gymnasium – mycket tack vare den goda kontakten med näringslivet menar lärarna Ulf Österlindh och Bent Nielsen.

Att ordna med nästan 50 praktikplatser tre gånger om året är ingen lätt sak. För att skapa sig ett gott rykte inom näringslivet krävs enträget arbete, att upprätthålla kontakten och förbereda eleverna väl. Det menar Ulf Österlindh och Bent Nielsen som båda är förstelärare och programansvariga på Universitetsholmens gymnasium, Ulf för el- och energiprogrammet och Bent för VVS och fastighetsprogrammet. Båda har en bakgrund inom branschen vilket hjälper. De är överens om att skolan gjort sig ett namn ute i branscherna.
– När företagen hör att eleverna kommer från Universitetsholmen får de en helt annan blick för att ta emot dem, säger Bent Nielsen och fortsätter:
– Känner man någon är det mycket svårare att säga nej också. Jag har varit här så länge nu att många av mina gamla elever börjar bli filialchefer och chefer på olika nivåer. Då är det ännu svårare att säga nej, den personliga kontakten är a och o, säger Bent Nielsen.

Besöker arbetsplatserna

Senaste tio åren har det skett en förändring av marknaden för praktikplatser. Enligt Ulf och Bent har det blivit en konkurrensutsättning. Fler utbildare, alltifrån komvux till friskolor, slåss om platserna.
– Firmorna tycker det är betydligt bättre att få en praktikant som är 25 år gammal än en som är 17, säger Bent Nielsen.
Då är den personliga kontakten oerhört viktig.
– Vi åker ut och besöker eleverna och försöker även hinna med att besöka företagen under praktiktiden, säger Ulf Österlindh.
Under sina tre år har Universitetsholmens gymnasiums elever 15 veckors praktik, första gången är på vårterminen i tvåan.
– Vi vill att de ska ha kommit en bra bit på utbildningen så att de är delaktiga i jobbet när de väl kommer ut, säger Ulf.

Igenkänningsfaktorn är viktig

Allting som eleverna arbetar med inne i lektionssalarna bygger på arbetsordrar, allt för att efterlikna verkligheten utanför skolan. De ska känna igen sig när de kommer ut i arbetslivet.
– Vi försöker inte bara göra eleverna till duktiga rörmokare eller duktiga elektriker utan vi vill också att de ska bli duktiga medarbetare. Jag tror att det är därför vi har ganska många som blir till exempel projektledare eller kalkylatorer. Vi har hela spännvidden, fyller Bent i.
Både Ulf och Bent är överens vad som krävs för att lyckas med kontakten med näringslivet:

  • Läraren måste ha driv och stor kunskap om branschen och yrket.
  • Det är viktigt att bygga upp ett bra kontaktnät, på så sätt kan du skapa ringar på vattnet.
  • Den personliga kontakten.