Händer sträcks mot kameran.

Det gränslösa lärandet – se filmen

Det gränslösa lärandet, en film om barns och pedagogers utforskande. Filmen är den tredje om förskolan som producerats i Malmö stad. I den får vi följa två arbetslag i arbetet tillsammans med barnen i Malmö stad under tre månader.

Händer sträcks mot kameran.
Klicka på händerna i bilden för att komma till filmen.

Filmen väcker tankar om betydelsen av att vara en nyfiken pedagog i nära samarbete med barnet, om vikten av medvetenhet, om utforskande arbetssätt och att utveckla begrepp, dokumentation och reflektion i arbetet i förskolan.

Den kommer att spridas bland förskolorna i Malmö och till lärosäten som utbildar förskollärare. Filmen är tänkt att ge inspiration, stimulera till samtal och reflektion på arbetsplatsträffar, föräldramöten och i förskollärarutbildningen.

Här kan du se filmen.

Text: Inga Sandström
Bild: Från filmen ”Det gränslösa lärandet”