Alisa och barnen pratar.

Det handlar om ledarskap och relationer

Ett tydligt ledarskap – struktur – rutiner – motivation och relation. Alisa Fast, förstelärare i språkutveckling på Värner Rydénskolan, har en klar bild av vad som genererar en undervisning som inspirerar och utvecklar.

– Det handlar om att se, bekräfta och bejaka varje elev varje dag. Jag tar till exempel alltid emot eleverna vid dörren innan varje lektion. Proceduren är alltid densamma. Vi tar i hand på morgonen och säger godmorgon, innan resterande lektioner blir det ett hej.

I Alisas klassrum är ledarskapet tydligt – det är också relationen med eleverna. Det ena motsätter sig inte det andra. För Alisa är det två komponenter som behöver varandra för en kvalitativ undervisning.

– För mig innebär ledarskap tydlighet och att jag i rollen som lärare är konkret och konsekvent i mina handlingar. Det får inte finnas dubbla budskap. Eleverna vet vilka rutiner och strukturer som gäller och de känner sig trygga. Med trygghet kommer också förståelse för konsekvenser och vad som händer om de bryter mot regler som vi har bestämt tillsammans.

Alisa Fast gungar.

Struktur och rutiner

När eleverna kommer in i klassrummet sätter de sig direkt. De vet redan vad de ska göra, de är förberedda. I klassrummet ska eleverna känna sig välkomna och trygga, menar Alisa. Alla hennes lektioner börjar likadant.

– Rutiner är betydelsefullt. Hos mig händer det inget oväntat. Om jag behöver hjälpa eleverna att reda ut ett bråk brukar jag se till att det finns tid till det efter lektionen och inte under.  

Tydlighet och struktur handlar också för Alisa om att ge sina elever stödstrukturer. Varje del i klassrummet har en speciell uppgift, berättar hon. På väggarna hänger kunskapskrav och lektionsmål, instruktioner till olika textgenre och lässtrategier. Det ska vara tydligt för eleverna vad som krävs av dem och vad de blir bedömda på.

– Och det är min uppgift att kommunicera syfte och mål med dem. Två begrepp som eleverna behöver förstå för att veta vart de är på väg. Klassrummet får aldrig bli ett “ingenmansland”, det vill ingen vara i.

Alisa och barnen pratar.

Diskussion och samtalsämnen

När Alisa inleder en lektion återknyter hon alltid till tidigare lektioner, vad som fungerade och vad som behöver utvecklas under kommande lektion. Under Pedagog Malmös besök står samhällskunskap och familjens ekonomi på schemat. Eleverna är indelade i familjer, grupper om fyra där alla har en specifik roll för att planera för familjens budget. Diskussionerna går varma. Alisa värnar om dem. De är viktiga för att hon och eleverna ska få syn på varandras tankar.

– Jag ser inte något samtalsämne som tabu. Det innebär att jag ibland utmanar fula ord, säger hon. I varje diskussion handlar det om ramar och kramar, förstärka, berömma och sätta gränser. Jag bjuder också ofta på egna livserfarenheter.

I varje diskussion är det också Alisas roll och ansvar att utmana eleverna i deras tänk. Hon ser elevernas intresse tydligt kopplat till Lgr11 som grunden för all planering.

– Utmaningen för mig som lärare är att hitta rätt nivå och bejaka alla på rätt sätt. Inför varje nytt arbetsområde pratar vi om vad eleverna vill lära sig, hur de vill uppleva och lära, hur de vill presentera och var de kan hitta inspiration till arbetet, inomhus som utomhus.

Alisa och barnen dansar.

Att vara den vuxne

Alisa använder ofta humorn som verktyg för att nå och lära känna eleverna. Hon berättar att hon ofta läser på om ämnen eller saker som eleverna tycker är kul för att stärka de spontana samtalen.Alisas fem tips på ledarskap.

– Men det är viktigt att du förblir den vuxne, ledaren. Går du över tröskeln och blir kompis med eleverna förlorar du din ledarroll. Du måste stå för det akademiska vilket till exempel i ett samtal betyder ett korrekt språk.

När det är fyra minuter kvar av lektionen är det dags att plocka undan. Därefter avslutas lektionen med att eleverna, en och en, dansar ut till tonerna av Håkan Hellström.

– Vi dansar ut för att vi har suttit still länge, hjärnan behöver aktivitet och det ger ny energi att röra på sig, säger Alisa.

Text och foto: Marina Walker