Paola Rivera Tirado, lärare i engelska och spanska på Pauliskolan Komvux.
Paola Rivera Tirado, lärare i engelska och spanska på Pauliskolan Komvux, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Sverker Olsson.

”Det handlar om närvaro”

Paola Rivera Tirado, lärare i engelska och spanska på Pauliskolan Komvux, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sverker Olsson.

– Om du var i samma ålder nu som när du började din lärarkarriär skulle du välja läraryrket igen? Varför/Varför inte? 
– Jag var 38 när jag blev färdig lärare. I år fyller jag femtio. Jag tänker att jag inte ångrar något jag har gjort här i livet, men att jag ibland känner att jag kunde gott ha börjat lite tidigare 😉 Åren går och yrkets natur, det föränderliga, slutar aldrig att motivera mig. Så klart mötena med elever och kollegor, så klart engagemanget, men även friheten och ansvaret som friheten innebär. Kicken i klassrummet och stimulansen. What´s not to like?

– Finns det något inom vuxenutbildningen som du tycker är extra bra och som kunde/borde tillämpas på gymnasienivån?
– Faktiskt inte. Det är två så väldigt olika verksamheter, med väldigt olika eleverunderlag. Jag upplever att det på gymnasiet är mycket mer dynamiskt och lärarna får följa sina elever under en längre tid. Relationer skapas på ett helt annat sätt, och undervisningen bedrivs ofta utifrån elevernas dagsform. Detta är inget vi tar hänsyn till på Vux, till exempel. Våra elever har ofta ett mål, familj, jobb, och skolan är ingen plats de befinner sig på när det inte är lektion. Till skillnad från gy-elever, som ofta har sitt sociala sammanhang där. Nej, jag tycker inte att något av det vi har bör tillämpas på gy. Kanske i så fall hellre tvärtom – det finns saker på gy som jag tycker borde tillämpas på vux 😉

– Hur ser du på begreppet ”professionalism” i din roll som lärare?
– Oj, denna är svår att besvara kort…svårt även att formulera på ett vettigt sätt. Jag tror att det handlar om närvaro. Någon påpekade en gång att jag lyssnar med hela kroppen, och det är lite så jag känner: att jag är där, i de flesta sammanhang förknippade med jobbet. I möten, i klassrummet, i utvecklingsarbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet. I handledning av lärarstudenter. Det kanske låter lite knasigt, men jag känner ofta att det jag gör är viktigt, om så bara att sitta på en apt. Närvaro, engagemang på riktigt, för det man håller på med, på alla plan. Jag märker att det blir lite klyschigt det jag säger, men det får vara så…

– Vem vill du skicka vidare till?
– Jag vill skicka vidare till Birgitta Ryding på Komvux Heleneholm, som är en kollega jag respekterar väldigt mycket, och som jag även tycker mycket om. Jag skulle vilja veta mer om hennes erfarenheter och tankar när det gäller:

– Kritik. Hur ska man förhålla sig till det som Vux-lärare?
– Minns du något du har gjort på jobbet som du har varit nöjd med?
– Varför blev du lärare?