Ingela Svahn på skolans gård.

Det lärande fritidshemmet

När Ingela Svahn började sin anställning som rektor för Värner Rydéns fritidshem fick hon en rapport från Skolinspektion i handen. De var kritiska till i princip det mesta. Ett och ett halvt år ser läget helt annorlunda ut.

Ingen struktur, utan pedagogiskt innehåll och personal som upplevde att de inte hade tid – det var några av synpunkterna som Skolinspektionen hade efter att ha besökt fritidshemmet på Värner Rydénskolan.
– Jag tänkte att det i alla fall inte kunde bli sämre, säger Ingela Svahn.
Ett målmedvetet arbete började med att organisera om fritidshemmet. Nya rutiner, struktur och att synliggöra lärandet som sker på fritidshemmet blev det första man tog sig an. Fritidshemmet delades i tre avdelningar, där två av dem är fysiskt avskilda från skolan.
– Man slipper konkurrera om utrymmet och kan bygga upp en egen pedagogisk verksamhet, säger Ingela Svahn.

Att se och uppmärksamma behov

Ett pedagogiskt forum infördes – varje fredag förmiddag träffas personalen och diskuterar pedagogiska frågor och planerar. Där är Ingela Svahn med i egenskap av skolledare.
– Jag är med för att jag ansvarar för att verksamheten har en hög kvalitet. Jag måste få höra vad pedagogerna tänker och fånga in deras kunskap och engagemang. Det är enormt viktigt för att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans.
Att hon är med på forumen handlar också om att hon som skolledare vill se och uppmärksamma pedagogernas behov.
– Och sen är det viktigaste – det måste bli verkstad av det. Till exempel kom det fram att det behövdes skapas tid för att pedagogerna skulle kunna träffas. Då får vi skapa det så att det arbetet sen kan kanaliseras ut i verksamheten.

I den senaste attitydundersökningen bland personalen är 95 procent av svaren positiva kring frågorna om nöjdhet.
Ingela Svahn sitter i blå soffa.
Hur motiverar man som skolledare personalen efter att ha fått en sådan kritisk rapport som Skolinspektionens var?
– Det har inte varit svårt. Jag tror att de pedagoger som är kvar kände själva att man ville jobba på ett annat sätt. Som skolledare är det viktigt att ha en tydlig bild av hur jag vill att verksamheten ska vara, och jobba i en positiv anda. Sen måste man skapa förutsättningar för personalen. Jag vill att alla ska längta hit – både personal, barn och föräldrar.

Ett tufft år

Samtidigt sticker hon inte under stolen med att det senaste året har varit tufft för personalen. Det har varit många konflikter bland barnen. Som pedagog blir man utmanad och ifrågasatt i sitt pedagogiska ledarskap innan man har hunnit skapa trygga relationer till eleverna. Ledningen har mött utmaningen genom att bland annat ta in ett psykologteam som har utbildat i lågaffektivt bemötande och i pedagogiskt ledarskap.
– Jag tror att det är viktigt för oss att inte luta oss tillbaka och tänka att ”nu är det bra”. Vi ser att vi kan bli bättre på många saker. Det är min roll som skolledare att lyssna in pedagogernas tankar och samtidigt utmana dem i att gå vidare. Vi har en låg måluppfyllelse på skolan, då blir det ännu viktigare att fritidshemmen är den komplettering som det ska vara till skolan. Det sker lärande på fritids också – det måste vi synliggöra hela tiden.
Utmaningen för sig själv som skolledare ser hon ligger i att gå ännu djupare i de analyser som görs av verksamheten.
– Jag har lärt mig att förändringar visst kan göras snabbt – men det gäller att alla jobbar åt samma håll. Även om det går snabbt behöver man också ha is i magen ibland och jobba med utveckling på lång sikt – man kan inte springa på alla bollar på en gång.
Text och foto: Johanna Ravhed
Fortsatt läsning: ”Varje barns bästa fritidshem” – en intervju med fritidspedagogerna Katarina Svensson och Patrik Ehrlow om deras arbete på Värner Rydéns fritidshem.