Man står framför klätterställning.

Digitalisera mera

Den 1 juli 2018 revideras grundskolans läroplan. Begrepp som digitalisering och programmering införs som inslag i flera ämnen. Hermodsdalsskolan har som mål att vara i framkanten för en digitaliserad skola.

– Det är viktigt att skolan och fritidshemmet skapar möjligheter för eleverna att lära sig hur den digitala världen fungerar, säger Bilal Fakhro, barnskötare och IT-ansvarig på skolans fritidshem.

Bilal ser fritidshemmet som en arena för att implementera programmering och ett digitalt tänk. Varje vecka tränar eleverna logiskt tänkande genom att koda robotar.

– Vi har tolv Blue-Botrobotar som eleverna i de yngre åldrarna använder. Syftet med att använda robotarna är att eleverna ska förstå vad det innebär att koda och vad de behöver kunna för att göra det. De äldre eleverna programmerar med robotarna Sphero och Ollie.

Programmering

Eleverna kodar tillsammans i grupper om tre. I varje grupp har eleverna specifika roller som roterar. För att få roboten att ta sig från en plats till en annan behöver eleverna agera programmerare, kodare och felsökare. Uppgiften kräver att eleverna kan samarbeta och förstår problemlösning.

– Programmering sker än så länge manuellt och till stor del på golvet. Blue-Botarna tar sig fram på olika mattor med olika motiv som fungerar som spelplaner. Felsökaren har en viktig roll. Felsökaren står för problemlösningen när Blue-Boten svänger åt fel håll.

Grupperna och aktiviteten planeras från vecka till vecka beroende på vem som är på plats den dagen det är dags att programmera. Då bestämmer Bilal och kollegorna också vem av de vuxna som ansvarar för vad och vem som stöttar när eleverna stöter på patrull.

– Det är viktigt att vi vuxna hela tiden finns med aktivt i alla aktiviteter. Det handlar inte bara om digitala aktiviteter, det gäller för all planering på fritidshemmet. Vi ska vara tillgängliga i elevernas lärande, säger Bilal.

Erbjuda digitala aktiviteter

Han ser digitala enheter som verktyg för att underlätta lärandet och öka tillgången till information. Fritidshemmet ska erbjuda input – visa på vad som finns i den digitala sfären och hur eleverna kan använda det. På fritids sker en stor del av lärandet i spontana aktiviteter där eleverna kräver snabb information. Då gäller det att de har förståelse för hur sökfunktioner och sökord på Internet fungerar för att hitta relevant information.

– Eleverna använder iPads på fritiden. Och de tittar mycket på filmklipp på Youtube. Det anammar vi på fritidshemmet. Tänk att de ska baka och snabbt behöver ett recept. Då gäller det att veta var de ska söka och vilka källor som är pålitliga.

Implementering

Han får medhåll från Emma Prené, skolans IT-pedagog. Hon och Bilal samarbetar ofta kring olika frågor som rör implementeringen av ett digitalt tänk. Emma betonar också att grundläggande saker som att spara dokument och skriva en text med rätt typsnitt och storlek måste vara en del av skolans digitaliseringsplan.

– Eleverna vet hur de trycker sig fram på en digital enhet men det vet ofta inte hur de söker och vad som är relevant information. Skolan behöver till exempel arbeta mycket med källkritik, säger hon.

Bilal ansvarar för att digitalisera fritidshemmets verksamhet men menar att implementeringen är hela skolans ansvar.

– Det handlar om ett gemensamt tänk och se fördelarna med de reviderade kursplanerna och anpassa det till elevernas nivå.

Text och foto: Marina Walker