Eva Görhn framför Videdalsskolan.

Digitalisering över gränser

Tekniken är här för att stanna. Det var den insikten som fick Eva Gröhn, rektor på Videdalsskolan, att gå med i projektet DSOE (Digital Schools of Europé).
– Det handlar om att ta bort fiendestatusen på tekniken och istället se hur den kan bli vår vän, säger hon.

Digital Schools of Europe är ett projekt som spänner över åtta länder. De deltagande skolorna strävar efter att få en certifiering i digitalisering. För att nå dit görs bland annat en kartläggning, en så kallad road map, över skolans verksamhet. En av de svenska skolorna som är med är Videdalsskolan.
– Vi såg, med hjälp av kartläggningen, att vi behövde jobba mycket med infrastrukturen runt tekniken. Till exempel utbildning av personal, hur vi hanterar hårdvara och själva lärandet, säger Eva Gröhn.

Utvecklingen kommer inte att stanna

För Eva Gröhn var det självklart att hoppa på DSOE-tåget även om hon själv inte kunde så mycket om teknik.
– Jag var varken duktig eller superintresserad. Men jag insåg också att den här utvecklingen är något som inte kommer att försvinna. Den kommer att påverka våra skolor enormt mycket. Vi måste hänga med, säger hon.
I Malmö Stad finns det ett avtal om att alla elever i grundskolan ska ha en egen dator, en Chromebook) – något som skulle kunna ses som en garant för att uppnå en viss nivå av digitalisering.
– Men det fortfarande bara en sak. Vi har dem därför att det ska leda till en ökad måluppfyllelse. Därför är fortbildningen av personal viktig för att visa hur man kan jobba med teknik i undervisningen, säger hon.Elev arbetar vid dator.

Att lyckas med digitalisering

Inom ramen för DSOE har hon gjort flera besök i skolor i andra länder. Och det har stärkt övertygelsen om att betydelsen av personalens engagemang och hur elever och lärare jobbar med tekniken är det avgörande för att lyckas med skolans digitalisering.
– Det är inte mängden digitala enheter som är avgörande. Om vi inte vet hur vi ska använda dem för att öka måluppfyllelsen så spelar det ingen roll hur mycket saker vi har, säger hon.
I sin roll som skolledare ser hon som sina viktigaste uppgifter att visa engagemang för frågan, att ge utrymme och tid så att frågan kommer upp på dagordningen och att personal får rätt kompetensutveckling. Det handlar också om att motivera personal och att skapa ett engagemang för att personalen inte ska känna att det blir ytterligare en grej som ska göras – utan mer att pedagogerna ska kunna se vinsten med att jobba digitalt.
Hur gör du det?
– Jag avsätter tid för personalen i kalendariet och är tydlig med hur vi jobbar på vår skola. Vi har också blivit väldigt bra på att anordna fortbildningar (med Malmö skolorna i DSoE). Det är viktigt att pedagoger får mötas och dela med sig av till exempel arbetsmetoder, modeller och sina tankar.
Finns det någon nackdel med att skolan blir väldigt tekniktät?
– Man ska alltid ha ett kritiskt förhållningssätt så att man inte fastnar i tanken om ”en till en”. Datorn är ett verktyg för lärande och måluppfyllelse. Användandet måste gagna syftet.
Att vara en del av DSOE och samarbeta över nationsgränser har varit givande, menar Eva Gröhn.
– Även om vi sitter i olika länder och har olika förutsättningar så har vi samma vardagsbekymmer och samma glädjeämnen. Vi hjälps åt och stöttar varandra.
Text och foto: Johanna Ravhed och Colourbox