En lärare står med tre klossar från globala målen i famnen.
Rana Abi Hidar undervisar i NO och teknik och lägger stort fokus på hållbarhet.

Diskussioner skapar lust att lära

Femteklassarna från Lindängeskolan tog hem en andra plats med sin innovation Plast-pantningsmaskinen på InnoCarnival 2022. Hemma på Lindängeskolan undervisar Rana Abi Hidar eleverna i natur och teknik. I hennes klassrum är diskussionerna en viktig del i lärandet och här finns inget rätt eller fel.

Redan när eleverna började arbeta med att ta fram innovationer inför Innocarnival var Rana Abi Hidar tydlig med sina elever, målet är inte att vinna. Hon påminde sina elever om att målet hela tiden är deras utveckling.

– Hela min undervisning bygger på att jag inte är ute efter resultat, utan efter själva görandet. Hur gör vi? Hur resonerar vi? Hur söker vi information och kunskap? Hur påverkas våra tankar av den information vi hittar, säger hon.

– Jag arbetar mycket med formativ bedömning. Jag lyfter deras förmågor, ställer många öppna frågor för att de ska utveckla sitt resonemang. Under arbetet med innovationerna gav jag både muntlig återkoppling men även skriftliga återkopplingar till deras texter, fortsätter hon.

För eleverna var det dock inte första gången på InnoCarnival. Vid förra omgången tog de bland annat fram en kompostrobot och en pratande robotdammsugare som samlade skräp. I år byggde eleverna vidare på sina idéer och fokuserade på nedskräpning och klimatförändringar.

Eleverna vill minska världens plasttillverkning

Med sin idé om en Plast-pantningsmaskin ville eleverna återvinna mer plast och minska plasttillverkningen i hela världen. Innovationen kopplade de till de globala målen nummer 13 och 14. I pantningsmaskinen skulle det finnas sensorer och ett program som sorterar olika sorters plast. Människor som pantade plasten skulle i gengäld kunna samla poäng i sina mobiltelefoner via en app kopplad till pantningsmaskinen, poängen skulle sedan gå att utnyttja som rabatt i livsmedelsbutiker.

– Jag sa till mina elever att vi inte nödvändigtvis behöver uppfinna något helt nytt. Vi kan fortsätta utveckla något som redan finns. De läste igenom alla globala mål och ville fortsatte på spåret nedskräpning, säger hon.

Men Plast-pantningsmaskinen var inte den enda innovationen, varken från klassen eller Lindängeskolan. Inför InnoCarnival lät Rana Abi Hidar både femte- och sjätteklassarna arbeta med flera olika innovationer.

– Att varje klass har cirka fyra olika arbetsgrupper innebär självklart en stor arbetsbörda för mig när jag ska följa alla gruppers arbete och stötta, men jag vill inte hämma alla deras idéer. Jag är väldigt stolt över alla mina elever och vill ge dem mycket tid, säger hon.

Ett klassrum med mycket diskussioner

I Rana Abi Hidars klassrum finns inga dumma idéer och inte heller något rätt eller fel.

– Vi diskuterar alltid mycket på mina lektioner. Det är ett så viktigt tillfälle för lärande. Jag brukar tacka mina elever och svara: vad bra att du sa detta, nu har vi fått en ny vinkel – eller så här har vi inte pratat om saken innan. Nu har vi fått nya tankar, tack, säger hon.

En viktig del av arbetet med innovationerna var också att låta eleverna stötta varandra och ge varandra feedback. De olika grupperna fick diskutera varandras innovationer och ge varandra råd om hur de skulle kunna utveckla sina innovationer och arbete.

– För mig är det viktigt att mina elever inte pratar om ”mitt” eller ”ditt” eller ”vad du eller jag har gjort”. I mitt klassrum ska det finnas ett vi-tänk och vi pratar hela tiden om vad vi har gjort. Så när pantningsmaskinen tog hem andra plats, så var det helt klart en vinst för hela klassen, säger hon.

Hon upplever att diskussionerna och möjligheten att få lyfta sina idéer skapar en glädje hos eleverna och en lust att lära.

– Jag kan naturligtvis inte säga att alla elever pratar på mina lektioner, men jag tror att många säger det de tänker, säger Rana Abi Hidar.

Fokus på framtiden och entreprenörskap

När det var dags för InnoCarnival 2022 på Eleda Stadion hyrde Lindängeskolan in bussar för att även fjärdeklassare, särskolan och förberedelseklass skulle kunna följa med de tävlande klasserna.
– För mina femte- och sjätteklassare var det häftigt att få se att andra barn i Malmö också arbetat med att ta fram innovationer kopplade till de globala målen, det gav mina elever ett sammanhang, säger hon.

Det fanns också en tanke om att inspirera fjärdeklassarna som följde med till InnoCarnival. Att inspireras av andra och att öva sig på att se möjligheter är också något Rana Abi Hidars uppmuntrar sina elever till. Förutom InnoCarnival har Rana Abi Hidars elever varit med i flera projekt kopplade till utveckling och innovation, bland annat med Framtidsfrön.

– Vi jobbar mycket med entreprenörskap och jag lyfter ofta förebilder som till exempel Zlatan och Ingvar Kamprad. Jag brukar säga till mina elever: Ni är den nya generationen och jag ser framtiden i er. Ni kan välja hur den framtiden ska se ut och hur vi kan nå dit och vad vi behöver utveckla för att komma dit, säger hon.