En person står och lutar sig mot en mur.
Gymnasieläraren Kale Lidström jobbade tidigare som vikarie på olika skolor i Malmö. Foto: Mette Mjöberg Tegnander

”Du är superviktig som vikarie”

Rollen som vikarie kan vara både utmanande och lite luddig. Pedagog Malmö tog ett snack med gymnasieläraren och före detta vikarien Kale Lidström om hur skola och vikarier kan samverka för att skapa goda förutsättningar för vikarier.

– Det största misstaget man kan göra som vikarie är nog att sitta tyst i ett hörn i personalrummet, vilket är lätt hänt för man kan känna sig ganska oviktig. Men det är du inte, tvärtom. Prata med kollegor och be om hjälp, för lärare är generellt superbra på att dela med sig och de känner ju redan alla elever, säger Kale Lidström, gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Idag jobbar Kale Lidström på en gymnasieskola i en annan skånsk kommun men under sin lärarutbildning vikarierade hon på olika skolor i Malmö. Det gav henne viktig erfarenhet av att jobba med nya grupper, men det gav henne även en annan viktig insikt.
– Under mina vikariat lärde jag mig vilken arbetsplats jag ville arbeta på i framtiden. Vi har ju ett skolsystem som gör att det tyvärr kan se ganska olika ut på olika skolor och som vikarie såg jag det tydligt. Hur man pratar om eleverna på skolan säger också mycket om skolans kultur, säger hon.

Våga ta upp förväntningar

Rollen som vikarie är inte alltid glasklar och Kale Lidström tycker att man tidigt ska lyfta frågan om vilka förväntningar som finns, både från rektor och kollegor.
– Det är bra att föra en dialog om förväntningar, dels för att få en känsla för vad som faktiskt är rimligt men även för att undvika missförstånd. Så våga fråga, för det finns inga dumma frågor. Alla har vi varit nya. Det kan vara svårt att ta för sig som vikarie, men kom ihåg att du är superviktig som vikarie, utan dig står ju eleverna utan lärare, säger Kale Lidström.

Hur kan skolan ge en ny vikarie goda förutsättningar för att lyckas?
– På en skola visade rektorn runt mig första dagen och presenterade mig för alla nyckelpersoner som till exempel skolbibliotekarien och IT-teknker. Det var en väldigt bra start och jag kände mig väldigt välkommen av det, men det tillhör ju inte riktigt normen, oftast finns det inte tid för det. Jag har själv haft vikariat som sträcker sig över längre perioder och då har det varit bra att så tidigt som möjligt få information om kalendariet och till exempel datum för kunskapsutvecklande dagar. Det är också bra att få veta vilka ordningsregler som gäller på skolan.

Kale Lidström minns sitt allra första vikariat på gymnasiet som en väldigt positiv upplevelse.
– Då lyckades jag få planera och genomföra undervisning tillsammans med fyra kursare. Det var en drömstart att få jobba med ett gäng som hade samma teoretiska grund att utgå från. Att dessutom få stötta varandra genom planering, undervisning och rättning var väldigt lärorikt. De är fortfarande några som jag, utöver mina kollegor, vänder mig till. Läraryrket är omöjligt utan stöd från kollegor såväl gamla som nya, säger hon.

Malmö Delar:Vikariebanken – Saker att göra när spanskläraren är borta!

Låt eleverna tycka till

För Kale Lidström fanns det flera tillvägagångsätt som kunde underlätta utmaningen att som vikarie undervisa nya klasser. Ett knep var att tillsammans med eleverna ta fram gemensamma klassrumsregler.
– Även om det fanns ordningsregler på skolan så bestämde vi tillsammans hur vi ville ha det i klassrummet under just våra lektioner. Ofta ville eleverna precis samma saker som jag, att vi till exempel skulle visa varandra respekt, hålla tider och att alla skulle få studiero, säger hon.
Klassrumsreglerna skrevs upp på tavlan för att finnas nära till hands. Kale Lidström upplevde att det fanns en tyngd i reglerna eftersom de var baserade på ett gemensamt beslut med mandat från hela gruppen. Att låta eleverna tycka till var också positivt i det relationella arbetet.
– Man måste bygga relationer för att kunna undervisa, vilket gör att man som vikarie ligger på minus. Det är svårt att hinna med det. Då måste man vara schyst mot sig själv och inse att man har andra förutsättningar. Man får göra så gott man kan helt enkelt, säger hon.

Kale Lidström betonar också hur mycket det finns att vinna på att be kollegor om hjälp om det uppstår konflikter eller problem med elever.
– Även som färdigutbildad lärare har jag klasser som jag får kämpa med. Men man kan alltid fråga sina kollegor hur klassen fungerar för dem och be om råd. Man kan be om att få sitta med och lyssna på en kollegas lektion för att se vad som kan fungera. Sedan kan man självklart också kontakta klassens mentorer för de känner ju klassen bäst av alla, eller i vissa fall be om stöd från skolans elevhälsoteam, säger Kale Lidström.

Utgå från en tydlig lektionsstruktur

I slutändan tror Kale Lidström att man behöver vända sig inåt och reflektera kring vilka förutsättningar man själv kan skapa, för att kunna känna sig trygg i vikarierollen. Med upplevelsen av att både skolor och vikariat kan se olika ut så blev en tydlig och återkommande lektionsstruktur något som gjorde stor skillnad för Kale Lidström.
– Jag tror mycket på en uppstartande del där eleverna får babbla om någonting och man som lärare får en ingång till dem. Det är också bra att gå igenom lektionsupplägget med klassen och skriva upp det på tavlan. Sedan är det bra med en tydlig avslutande del. Elever tycker om att få säga vad de tycker, så en avslutning kan vara att göra värderingsövningar som till exempel fyra hörn eller linjen, säger hon.
Att låta elever utvärdera lektionerna var också något som gav henne insikter om undervisningen och gjorde det möjligt att utvecklas i lärarrollen.
– Även idag gör jag mycket utvärderingar på mina lektioner. Eleverna kan till exempel utvärdera anonymt på post-it-lappar om vad som är bra eller dåligt, eller vad de inte förstått och vill lära sig. Det är en sådan enkel grej som tar så lite tid och ger så himla mycket. Det är dessutom ännu ett bra sätt att lyssna in eleverna, säger hon.