Karl Assar i uppehållsrum.

Ett sätt att lösa lärarkrisen

Lärarbristen i Malmö är påtaglig. De närmaste åren kommer det att saknas 2 000 lärare i Malmö. På Gottorpsskolan jobbar ledningen proaktivt, bland annat genom ett samarbete med Teach for Sweden (TFS) som är ett ledarskapsprogram för akademiker som vill bli lärare.

Det hela började med ett informationsblad från TFS som landade hos rektor Karl-Assar Bagewitz. Sedan dess har fem TFS-studenter kommit till Gottorpsskolan; en doktor i teoretisk fysik, en automationsingenjör, en oceanograf, en meteorolog och en professor i kemi. Alla med samma önskan om att få bli högstadielärare.
– Det finns en längtan efter att göra skillnad. Och det är oerhört inspirerande att få jobba med högstadieelever. De är så fördomsfria, bildningsbara och som lärare kan man snabbt se resultat av ens arbete, säger Karl Assar Bagewitz.

Svårt med rekrytering

Att det har blivit svårare och svårare att rekrytera lärare är något som Gottorpsskolan har känt av. Bristen på framförallt NO/teknik-lärare är påtaglig.
– Det här är ett sätt att försöka göra något åt lärarbristen. Även om de här studenterna saknar den formella kompetensen så har de mycket erfarenhet med sig.

Att ta sig an en TFS-student innebär att skolan åtar sig att utse en handledare och betalar 80 procent av lönen under två års tid. Resterande lön betalas av förvaltningen. Studenten undervisar 80 procent av sin tid och studerar på 20 procent för att bli behörig.

Ta väl emot

Skolledarens roll blir att få allt praktiskt att fungera och att arbetet följs upp med jämna mellanrum.
– Oavsett om du har massor av erfarenhet och har jobbat väldigt länge så behövs en god introduktion. Du kommer till en ny arbetsplats med nya rutiner och en ny personalkultur. Jag som skolledare ansvarar för att den nyanställde blir väl bemött, säger Karl Assar Bagewitz.

Varje TFS-student har en speciellt avsatt handledare på skolan som ska stötta på vägen till att bli lärare. De har också en coach från TFS:s sida. För Karl Assar Bagewitz har det varit viktigt att skolhandledaren har avsatt tid i sin tjänst för att handledning.
– Ingen ska behöva känna att man tränger sig på eller att man tar någons tid. Att vara lärare är ett speciellt yrke och det kan vara svårt att hitta rätt. Rent krasst är det så att inte alla passar att vara lärare. Det krävs en viss personlighet, säger han.

Det kollegiala lärandet

För kollegiet på Gottorpsskolan har samarbetet med TFS betytt mycket, menar Karl Assar Bagewitz.
– Det har varit väldigt befruktande för alla inblandade. Vi får in spetskompetens som inspirerar kollegiet och kollegiet i sin tur bidrar till studenterna med sin stora kunskap och erfarenhet av att vara lärare. Det blir som en kunskapssmältdegel, säger han.

Text och foto: Johanna Ravhed