Annika Johansson och Kersti Ericsson.

Nätverk och fortbildning kring dyslexi

Dyslexi är inte ovanligt, ungefär fem procent av befolkningen har det. Dyslexi Malmö är en resurs för alla elever i Malmös skolor. De menar att kompetensen ska finnas så nära den enskilda eleven som möjligt. 

Annika Johansson och Kersti Ericsson.
Annika Johansson, specialpedagog gymnasium och Kersti Ericsson, skolpsykolog och samordnare Dyslexi Malmö.

– Vi arbetar framförallt med att synliggöra elever med dyslexi, definiera dyslexi och utbilda pedagoger och skolpersonal, säger Kersti Ericsson, skolpsykolog och samordnare Dyslexi Malmö och fortsätter:

– Dyslexi Malmö består av representanter från grundskolan, gymnasieskolan och Komvux i Malmö, både fristående och kommunala skolor. Vi arbetar för att skapa ett aktivt nätverk.

I ledningsgruppen för Dyslexi Malmö finns personer vars kompetens täcker hela utbildningsspektrat, från förskoleklass till och med högskolan. Samt en logoped och en psykolog. Två av medlemmarna i ledningsgruppen är Kersti Ericsson och Annika Johansson, specialpedagog på gymnasiet.

Nätverksmöten och studiedag

Dyslexi Malmö arbetar kontinuerligt med fortbildning. De vill också levandegöra en diskussion kring elever med läs- och skrivsvårigheter. Varje termin anordnar de två nätverksmöten och en studiedag. Allt är gratis och de avslutar träffarna med middag. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att nätverka under middagen. Alla skolor bjuds in och all personal på skolan är välkommen.

– Vi har olika teman, ibland är det kanske mer riktat mot t.ex. gymnasiet eller grundskolan. Men all personal på skolorna är välkomna, säger Annika.

Annika och Kersti berättar att Dyslexi Malmö alltid åker på en stor konferens som anordnas i Stockholm var tredje år. Därifrån får de bland annat inspiration och idéer till föreläsare, som de sedan bjuder in till Malmö.

Skolsituationen för dyslektiker har förändrats 

Dyslexi Malmö har funnits i många år. Kersti berättar hon arbetade på gymnasieskolan Malmö Latin, när en elev stegade in på hennes kontor och berättade att han hade dyslexi. Efter det tog Kersti initiativ till en klubb för dyslektiker. Genom åren har den sedan omformats och vuxit till att bli Dyslexi Malmö. Liknande lokala satsningar har funnits på många håll i Sverige. Men i dag finns det organiserade lokala arbetet bara kvar i Malmö. Och Dyslexi Malmös arbete, tillsammans med många andras, har gett resultat.

– Skolsituationen för dyslektiker har förändrats en hel del de senaste åren. Jag har till exempel nyligen bytt arbetsplats. På min nya skola fanns redan den talsyntes och det rättstavningsprogram jag ville ha i datorerna, säger Annika.

– Många skolor har implementerat ett dyslexiarbete. Men det är ett arbete som måste hållas levande och fortsätta utvecklas. Vi skulle gärna vilja se fler skolledare på våra föreläsningar och möten, säger Kersti.

Dyslexi Malmö samarbetar även mycket med den riksomfattande intresseorganisation Dyslexiförbundet FMLS.

Dyslexi Malmö kan hjälpa till med:

  • Allmän information om läs- och skrivsvårigheter.
  • Samtal och råd kring enskilda elever som behöver hjälp.
  • Bistå med kompetens vid utredningar och diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter för barn och ungdomar.

Omslag till boken Kunskap och vägledning om dyslexi.Handbok för pedagoger om dyslexi

Annika står även bakom skriften Pedagogens handbok: Kunskap och vägledning om dyslexi.

– När du som pedagog har en elev som du funderar över, hoppas jag att denna handbok kan ge dig uppslag för hur du kan hjälpa eleven, säger Annika avslutningsvis.

Ladda hem Pedagogens handbok: Kunskap och vägledning om dyslexi. (PDF), FoU Malmö-utbildning 2013.

Om du vill komma i kontakt med Dyslexi Malmö är du välkommen att kontakta Kersti eller Annika.

Kersti Ericsson: kersti.ericsson(at)malmo.se
Annika Johansson: annika.johansson.r(at)skola.malmo.se

 

Text och foto: Sara Arildsson