Gunga hänger från träd i park.

Elever som friluftsguider sätter lärande om plats i fokus

På Sveaskolan kan eleverna i årskurs 9 numera titulera sig som friluftsguider.

Tillsammans med läraren Maria Agerkrans, deltar de i ett forskningsprojekt som lyfter friluftslivet med fokus på lärande om platsen. Hand i hand med skolans ämnesövergripande projekt ”Vårt Malmö” har eleverna iklätt sig rollen som guide av närliggande områden. Två och två har de lotsat yngre skolkamrater runt bland kalkbrott, parkområde och strandremsa.

– Friluftsliv kan vara svårt att planera, anpassa och genomföra integrerat i undervisningen. Som idrottslärare är det viktigt att ställa sig frågan hur mycket tid som en ska lägga på det, samt diskutera med sig själv och kollegor om vad friluftsliv i skolan är. Det kan lätt bli en happening om man inte har en medveten tanke bakom, säger Maria Agerkrans, lärare i matte/NO och idrott och hälsa på Sveaskolan.

Kvinna framför skteboardramp.
Maria Agerkrans, lärare i idrott och hälsa/matte/NO på Sveaskolan.

Forskningsprojekt

Genom ett besök på GIH i Stockholm kom Maria i kontakt med ovan nämnt forskningsprojekt genom Jonas Mikaels, högskoleadjunkt och doktorand i friluftsliv på gymnastik och idrottshögskolan. Mikaels forskning har utgångspunkt i hur pedagoger/skolor kan arbeta med friluftsliv med fokus på lärande om platser i skolans närområde.

– Konkret handlar det om hur man kan väva in andra ämnen i begreppet friluftsliv och se dem i platsen man besöker, oavsett om det är skog, hav, park, fjäll eller stadsmiljö, berättar hon.

För Marias del inleddes projektet med tre träffar tillsammans med övriga deltagare. Under träffarna diskuterade gruppen om hur de såg på friluftsliv, hur en kan väva in andra ämnen i begreppet samt upplägg av lektioner och bedömning.

– Utifrån det här, har elevernas uppdrag den här terminen varit att utvecklas till friluftsguider i närområdet och skapa förståelse för hur de värnar om olika besökta platser. Målet har varit att planera, genomföra och utvärdera en friluftsaktivitet utomhus med fokus på platsen, berättar Maria.

Sibbarps kallbadhus syns vid havslinje.
Sibbarps strandremsa.

Förstudier i närområdet

Tillsammans har eleverna och Maria diskuterat vilka områden i närområdet som är tillgängliga. Valet föll på tre platser (kalkbrottet, Hammars park och Sibbarp) som eleverna är vana vid att besöka kontinuerligt, via idrottslektioner och olika skolevenemang. Likaså finns det gemensamma beröringspunkter som knyter platserna till varandra.

– Bland annat rinner bäcken i Hammars park ut i barnviken på Sibbarp, berättar Maria

– En rad idrottslektioner i början på terminen ägnades åt förstudie på plats, fortsätter hon. Vid besök fick eleverna leta efter historiska spår, ta reda på vilken vegetation som dominerar och fundera kring vilka aktiviteter som passar att ägna sig åt på plats.

Upplägg utifrån fyra perspektiv

Eleverna har utgått från fyra perspektiv vad gäller upplägg och planering; det historiska, det internationella, miljö och etik. De har arbetat i par och fått sin plats tilldelad genom lottning.  Vid besök på platserna har eleverna haft som uppgift att staka ut en bana, bestämma stopp och vad de ska prata om där. De har också fått träna sig i att guida varandra utifrån hur man fångar upp en grupp och tydligt ledarskap.

– Som hjälp har de haft de stödfrågor som platsens betydelse utifrån de fyra perspektiven; Vad är intressant med platsen och hur kan den göras intressantare? Vad har den använts till? När fick den betydelse? Vilka aktiviteter kan genomföras där? Vad händer med platsen om en bryter mot allemansrätten? Hur ser platsen ut om 20 år?

Träd i park.
Hammars park

Teori och källkritik

Mellan varje utevistelse har varje par arbetat med sitt upplägg rent teoretisk i klassrummet. Guiderna har sökt information och jobbat med källkritik, värdering och relevans av den information som de hittat.

– Eleverna har arbetat väldigt självständigt men jag har hela tiden funnits med som stöttning i urval och bearbetning. Varje guidning har krävt ett godkänt upplägg där olika ämnen framträder tydligt. Svenskämnet har de t ex kunnat få in genom texter, dikter sånger eller berättelser om platsen.

Utvärdering och avslutande träff

Maria har bedömt varje pars planering och upplägg utifrån innehåll och hur väl de har arbetat mot slutmålet, själva guidningen. Varje par har med två timmar till sitt förfogande, guidat runt grupper om sex i varje. Efter avslutad rundtur har guidade elever fått utvärdera rundturen (genom Google formulär) utifrån kriterierna ovan. De har också fått ge synpunkter på hur guiderna har fångat upp gruppen utifrån ett visst ledarperspektiv.

Inom det närmaste väntar för Maria en ytterligare avslutande träff med Jonas Mikaels och forskningsgruppen. Ett uppföljningsmöte som knyter ihop teori och praktik och med tydligt fokus på hur det har fungerat. Med sig till träffen kommer Maria ha med sig elevernas upplevelser och utförande i bild.

– De har svarat oerhört positivt på uppdraget och det har funkat mycket bättre än vad jag hade tänkt. Många har uttryck att det var roligt och att de känner styrka och självförtroende i att gjort det. Trots en del negativa kommentarer i början om teoretisk idrott har många vuxit med uppdraget och tagit det på allvar, avslutar Maria

Text och foto: Marina Walker
Foto Sibbarp: Malmö Naturskola
Foto Hammars park: Josefine Gustafsson