Barn bygger koja.

En NATURlig källa till lärande

Bokträdgården – en plats i Torup för lek och kreativitet i samklang med naturen. Hit kommer barn och personal från förskolor i Malmö som saknar tillgång till större utemiljöer för att utmana utforska, leka och lära – i en utomhuspedagogisk miljö, med sina sinnen och utifrån lust.

– Barnen får  röra sig på sig och utforska omgivningarna här. Ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv finns det många möjligheter till lärprocesser. De kan klättra i träd, bygga kojor, måla med vatten – och för de som är intresserad av insekter och fåglar finns det mycket att titta på, säger Magdalena Stenström, utepedagog.

Kvinna med blommor i sin keps.
Magdalena Stenström.

Magdalena arbetar inom förskoleförvaltningens utvecklingsteam i Norr men Bokträdgården är hennes huvudsakliga arbetsplats. Fyra dagar i veckan tar hon emot förskolegrupper. Dagens besök är en grupp med tre till femåringar från Öresunds förskola.

– Vi är så glada över att få den här möjligheten att komma ut. Visst finns det lekplatser som vi besöker kontinuerligt men det är viktigt att barnen får byta miljö och möta naturen på riktigt, säger pedagogerna.

Barn kokar ogrässoppa.

Olika miljöer

Bokträdgården bygger på olika miljöer – uterum/stationer som utmanar barnens fantasi och leklust och lärande. Magdalena kallar dem pedagogiska mötesplatser för att betona hur viktigt det är att barn får mötas i en upplevelse och lära tillsammans. Hon erbjuder planerade aktiviteter men menar att det viktigaste är att utgå från vad barnen upptäcker och att de känner att de äger sin tid.

– Utomhuspedagogik handlar om att skapa relation till naturens platser och miljöer och känna sammanhang. Många av rummen är tänkta att utmana barnen. Att klättra i träd till exempel handlar för många barn om att våga göra något som är lite läskigt, säger hon.

Pedagog och barn går genom snår.

Varje förskola får fyra besök tilldelade sig –  två dagar på hösten och två dagar på våren. Det innebär att Magdalena kan variera besöken utifrån årstiderna. Utgångspunkten är att ge alla barn en upplevelse – och att få byta miljö och uppleva tillsammans.

– Besöken ska ge barnen sinnesupplevelse. De ska få se, känna, lukta, smaka och lyssna på naturen. Idag har barnen fått gräva upp potatis som de ska koka och äta på förskolan. Vid senaste besöket plockade och skalade de äpplen som vi sedan gjorde äppelmos av och smakade på.

Barn med skål med nyskördad potatis.
Barnen gräver upp potatis som de får ta med till förskolan.

Gemensamma upplevelser

Det första som barnen får göra när de kommer till Bokträdgården är att gemensamt titta på något som nyligen har hänt i naturen. För Öresunds förskola handlar om färska jordhögar som barnen får fundera kring. Varför ligger jordhögarna där, vilket djur kan ha gjort dem?

– Jordhögarna satte verkligen igång barnens funderingar och förmåga att ställa en hypotes. Några pratade om både lejon och tigrar medan andra barn hade en klar bild av att det kunde vara en mullvads verk.

I trädgården finns en uteateljé för skapande aktiviteter. Ateljén som har plats för sex barn i taget ingår i en av dagens planerade aktiviteter. I ateljén råder det fria skapandet men också en klar struktur.

– Barnen målar och skapar till exempel med en färg och ett naturmaterial i taget. Det utmanar och tränar dem i att planera sitt målande utifrån vilka färger eller naturmaterial de vill använda. 

Växthus med teckningar hängandes i luften och staffli uppställda.
Uteateljén

Skapande i naturen

Magdalena ser naturen som en stor inspirationskälla för att arbeta med förskolans läroplan. Mångfalden i miljön underlättar för kommunikation och det är många delar som automatiskt får utrymme genom att bara vistas i Bokträdgården.

– Att designa med naturmaterial sätter igång mycket. När barnen bygger kojor handlar det om matematik, naturkunskap, teknik, skapande och samarbete. Barnen konstruerar och löser problem – de utvecklar sitt kreativa tänkande – och sitt språk. Bara genom att prata om vad de gör, här och i efterhand på förskolan, utvecklar de sitt ordförråd.

Att vara flexibel och öppen är a och o i mötet med förskolorna, säger Magdalena.

– Det gäller att skapa unika stunder tillsammans. När jag träffar förskolan för första gången vet jag inte vilka barn och personal som jag kommer att möta. Jag har en tanke och en planering men jag vet aldrig hur det ska gå. Det är en utmaning men också otroligt spännande.

Citat från besökare.

Text och foto: Marina Walker