Studenter sitter runt bord.

Entreprenöriellt lärande med fokus på växande självkänsla

– Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt. Det kan bidra till att inspirera, motivera och engagera elever, och på så vis leda till högre måluppfyllelse. Entreprenöriellt lärande handlar bland annat om verklighetsanpassad undervisning, säger Karin Ekelund, förstelärare på Malmö Borgarskola.

Det märks direkt att Karin är engagerad. Med stor iver berättar hon om sitt arbete som förstelärare inom entreprenöriellt lärande och som ekonomi- och juridiklärare. Hon brinner för att se elever växa och nå sin fulla potential.

Karin står framför buske.
Karin Ekelund arbetar som förstelärare inom entreprenöriellt lärande och som ekonomi- och juridiklärare på Borgarskolan.

Elevernas förmågor

Skolverket skriver att entreprenöriellt lärande syftar till att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

– Vi jobbar med elevernas förmågor och vill hjälpa eleverna att våga. Ofta pushar vi dem till att befinna sig utanför sina bekvämlighetszoner, att vara modiga. På så vis kan de växa och stärka självkänslan, säger Karin. Med självkänsla menar hon det egenvärde du har som människa, och den grundinställning du har till dig själv.

Karin vill att eleverna ska ha en tydlig och reell mottagare till alla skolarbeten. Hon ser gärna att eleverna kommer ut i verkligheten och att verkligheten får ta plats i klassrummet. Genom det menar hon att arbetets syfte blir tydligare och uppgifterna mer meningsfulla.

Inspirationsföreläsare

För att ge eleverna en inblick i livet utanför skolan tar Karin ofta in föreläsare från Transfer. Hon har t.ex. tagit in föreläsare från byråer som arbetar med redovisning, marknadsföring och HR.

– Inspirationsföreläsarna berättar om sitt yrke, utmaningar, motgångar, framgångar och misslyckanden. De visar eleverna att det är okej att misslyckas även i det verkliga livet. Att man kan lära sig av det, utvecklas och gå vidare, säger Karin.

Utöver det anordnar hon och hennes kollegor temadagar för eleverna, för att koppla olika ämnen till olika yrken från olika perspektiv. Ett tema de har haft är hållbarhet.

– Under temadagarna bjuder vi in näringsliv, universitet och högskola.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, UF, handlar om att starta, driva och lägga ned ett UF-företag under ett skolår. Eleverna ska komma på en affärsidé, skriva affärsplan, sälja och marknadsföra produkter och/eller tjänster på riktigt.

– Vi arbetar med entreprenöriellt lärande inom ramen för UF, främst via kursen Entreprenörskap och företagande. UF bedrivs i en kontext av företagande och är verklighetsförankrat. Eleverna samarbetar i hög grad i sina UF företag. Arbetet sker i en kontext som skapar helhetsförståelse, engagemang och kreativitet. Dessutom inkluderas kritiskt tänkande, säger Karin.

Hon berättar att många elever växer med sin uppgift inom UF. De får ta eget ansvar och utveckla många kunskapsområden och förmågor.

– När de lyckas och kan se sina framgångar stärks självförtroendet. De får också lära sig att ta motgångar och lära sig av sina misstag, säger Karin.

Självskattning

Under våren kommer hennes elever att få arbeta med självskattning.

– I en av vårens kurser kommer eleverna inledningsvis att få göra ett test som fokuserar på självskattning. Under kursen ska de sedan arbeta med bland annat presentationer I slutet av kursen kommer eleverna får ta samma test igen. Detta för att se om presentationstillfällena och kursen i sig har hjälpt eleverna att öka deras självkänsla, säger Karin.

Tanken är att de med hjälp av presentationer inför klassen och lärare, ska bli bättre på att presentera och därigenom öka sin självkänsla.

– Testet blir ett sätt att synliggöra lärandet och utvecklingen av självkänslan, både för eleverna och oss, säger Karin.

Auskultation med fokus på elevernas ökade självkänsla

– Vi, som pedagogiska ledare, måste hela tiden vara öppna för nya rön inom pedagogiken. Därför har tre kollegor och jag påbörjat ett arbete med auskultation och kollegialt lärande. Vi vill lära oss av varandra och vidareutvecklas genom varandra. Fokus och målet på auskultationsprojektet är att bli bättre på att öka elevernas självkänsla och synliggöra lärandet, säger Karin och avslutar:

– Om vi lyckas i det entreprenöriella lärandet kommer vi också att inspirera, motivera och engagera eleverna. Vi vill att de ska se meningen med allt de gör. Den röda tråden är stärka eleverna, synliggöra lärandet och stärka deras självkänsla.

Text och foto: Sara Arildsson
Foto på elever: Karin Ekelund