Kvinna står vid grönområde.

Estetik som mål och medel på Svansjöns förskola

På Svansjöns förskola har personalen gjort en resa i estetikens värld. Genom kontinuerliga fortbildningstillfällen under hösten har de, tillsammans med ledning, förkovrat sig i olika kreativa uttryckssätt. Poesi, teater, konst och musik är numera redskap i personalens verktygslåda för hur läroplanen ska bearbetas och målen nås.

– Det finns en liten estet i varje barn. Deras väsen är mottagliga för estetik. Förskolan har som uppdrag att skapa möjligheter och förutsättningar för alla barn att utveckla självförtroende och tillit till sin egen estetiska förmåga, säger Katarina Wendin, förskolechef på Svansjöns förskola.
Fortbildningssatsningen på Svansjöns förskola bottnar i ett gemensamt intresse för kreativa uttryckssätt hos både chef och personal. När Katarina tillträdde som förskolechef på Svansjön låg ett tidigare begrepp; ”Svansjönandan” vilande över förskolan. En personalgrupp med brinnande intresse för drama och musik behövde få en nytändning.
– Personalen uttryckte att de ville arbeta med flera olika uttryckssätt. Det väckte diskussioner om vad estetik är. Och det reflekterades över vilka miljöer och material som förskolan erbjuder för att fånga upp barns kreativa tankar och funderingar, berättar Katarina.

Kreativa fortbildningsträffar

Under hösten har Katarina och personalen haft regelbundna fortbildningsträffar med fokus på kreativa uttrycksätt. För inspiration har Katarina tagit hjälp av Maria Visser Rundquist, språkutvecklare och Christel Åkesson, specialpedagog inom förskoleförvaltningen. Varje fortbildningstillfälle har utgått från en artikelserie ur tidningen Fokus i förskolan med fokus på att förstå estetiska uttryckssätt. Till varje träff har personalen haft som uppdrag att läsa in sig på en specifik artikels innehåll.
Katarina Wendin står vid barnens bygge på förskolan.
– Under träffarna samtalade vi mycket över vilka möjligheter som barn har att utveckla sina estetiska uttryck på förskolan. Personalen fick möta estetiken konkret genom praktiska övningar, utifrån det estetiska uttryckssätt som de hade läst in sig på, säger Katarina.
När det gäller fortbildning menar Katarina att det som chef är viktigt att skynda långsamt, involvera all personal och förankra syfte i tidigt stadie. Estetiken ska vara ett sätt att nå mål, det ska inte bara läras om utan läras med.
– Jag är ingenting som chef om jag inte har personalen med mig. Jag vill vara inspiratör, inte direktör säger hon och fortsätter;
– Fortbildning är en process som kan liknas vid ett musikstycke. Det är personalens repertoar för att fånga upp estetiken i barnens värld. Mitt uppdrag blir att dirigera så att vi blir samstämda.
En ring med människor sträcker upp händerna i luften.

Estetik på förskolan

Katarina betonar betydelsen av att all fortbildning ska innebära ett lyft för pedagogerna som generar barnens lärande. Hon tror själv stenhårt på estetiken som en väg för att inkludera och fånga upp barns intresse. Aktiviteter behöver inte alltid vara planerade in i minsta detalj. Det handlar många gånger om att fånga tillfället och impulser i t ex den spontana leken och göra det till en lärande process.
– Genom musik och konst tränar barnen sitt språk. De testar ljud och målar med naturen. Hur låter vattenpölen när man hoppar i den och vad växer fram när de målar geggamoja på väggen? Vi kan inte gå på alla impulser men när vi gör, hur fångar vi vattenpölshoppet?
Katarina lyfter Malmö stads mål; alla barns rätt till stöd som en grundpelare i arbetet. Hon ser estetiken som ett sätt för barn att hitta vägar till kommunikation oavsett förutsättningar. I estetiken kan ett barn känna igen sig, oavsett språk, genom att dramatisera, måla, sjunga, trä pärlor, dansa eller skapa poesi.
– Många i personalgruppen uttryckte förvåning över att t ex poesi är estetik men vi kom fram till att det handlar om att måla med ord. En dikt fyller olika funktioner i arbetet med barn, den skapar kreativitet och tröstar den ledsna, fortsätter hon.
Burkar med olika färger och penslar.

Kreativ variation

Personalen fick under ett fortbildningstillfälle prova på att skriva egna Haikudikter. Ett annat tillfälle innebar bildanalys utifrån bilderböcker. En träff bidrog till djupa diskussioner om hur en uppmärksammar barns egna bilder.
– Vi pratade om att bemöta barns abstrakta målningar. Pedagoger bör undvika att säga hur duktig någon är och istället uppmärksamma bilden för att få barnet att berätta om vad hen har målat, säger Katarina
Efter en lärorik och inspirerande höst ska det estetiska vävas in i det förskolans dagliga arbete. Något som Katarina ser som en process och inte slutproduktion.
– Och det är viktigt att det inte är personbundet. Estetik ska ingå i Svansjöandan oavsett vem som arbetar här, säger hon. Bara namnet Svansjön i sig klingar estetik. Det riktigt glittrar om det, avslutar hon.
Text och foto: Marina Walker
Foto: Maria Visser Rundquist och Olof Bojo
Foto: Colourbox