Barn och pedagog trummar med pinne.

Ett aktivt musicerande stärker på Korrebäckens förskola

Musiken fortsätter att stärka på Malmös förskolor. På Korrebäckens förskola, avdelning Katthult, är musiken numera en stående punkt i den dagliga verksamheten. Genom att testa och känna sig fram i musikens värld utvecklas barnen både motoriskt och känslomässigt.

– Musiken är ett verktyg för oss att möta och kommunicera med barnen genom deras sinnen, säger Ann-Sofie Granberg, förskollärare.

Korrebäckens förskola deltar i förskoleförvaltningens pilotprojekt Musiken Stärker, vars syfte är att lyfta och stärka musiken som ett pedagogiskt verktyg för barns lärande. Som förskolans musikombud har Ann-Sofie som uppdrag att implementera musiken som ett naturligt redskap i den dagliga verksamheten på förskolan.

– Vi använder oss mycket av berättande i kombination med ljud och musik. När vi är ute på promenad spelar vi in de ljud vi hör. Det kan vara fågelkvitter, ljudet av en bilmotor eller tjo- och tjimmande barnröster. När vi lyssnar på ljuden förstärker vi dem genom att syntolka med bilder, berättar hon.

Kvinna sitter framför upphängda trummor och ukuleles.
Ann-Sofie Granberg

Positiv inverkan

Katthults avdelning är en avdelning för barn med flerfunktionsnedsättningar. Det ställer krav på Ann-Sofie och hennes kollegor Miriam Molbaek, Kim Lundeborg och Caroline Larsson att planera en verksamhet med specialpedagogiskt stöd och som utgår från varje enskilt barns behov.

– Eftersom ingen av barnen på Katthults avdelning har ett talat språk behöver vi hitta andra vägar för kommunikation. Det är ibland lättare sagt än gjort, säger Ann-Sofie men menar att musiken öppnar dörrar för nya tankar kring hur barnen lär och språkar.

Ett aktivt musicerande gör skillnad menar Ann-Sofie och berättar om ett synskadat barn som ofta har reagerat negativt på musik.

– Barnet visar numera ett lugn när vi lyssnar på musik, sjunger eller spelar på instrument. Hen vill gärna känna på instrument som trummor till exempel. Utan att kunna se dem sträcker hen sig efter dem, tar tag i dem och gungar i takt med rytmen.

Barn sitter i rullstol med fötter på trumma som pedagog håller i.

Pröva sig fram

Barnsånger med fokus på olika musikgenre snurrar ofta på CD-spelaren och instrumenten är del i många aktiviteter som sker på Katthult. Kontinuiteten är betydelsefull. Varje morgonsamling inleder Ann-Sofie och kollegorna till exempel med hjälp av trumman.   

– Planering i all ära men vi måste ofta prova oss fram. Vi lyssnar på olika sorters musik, vi sjunger, dansar och använder instrument. Barnsånger i klassisk tolkning är populärt. Fiol- och pianoljud är ljud som vi märker stimulerar sinnena positivt. Barnen gillar också trummor, jag tror att de känner igen rytmen, säger hon.

Utmaningen är att stötta och uppmärksamma alla barn individuellt, menar Ann-Sofie. I det arbetet är reflektion och dokumentation centralt för att bli medveten om hur barnen undersöker och tar in.  
– Musiken har kanske inte utvecklat alla barn lika mycket men jag kan se att de utvecklas både motoriskt och känslomässigt. De visar det genom att trumma på sin mage i takt med rytmen eller nynna med i sånger. En del har hittat sin röst och genom den ger uttryck för olika känslor.

Barn och pedagog provar att spela på träinstrument.

Undersöka musiken

Ann-Sofie betonar att det att det är viktigt att alla barn får lära känna och undersöka instrumenten och experimentera med ljud utifrån individuella förutsättningar. Och det är angeläget att pedagogerna finns med som stöd och skapar förutsättningar för det. En stor del av hennes och kollegornas arbete sker på golvet.

– Musiken underlättar för oss att möta barnen på deras nivå och arbeta utvecklat med kroppsspråket. Ett barn experimenterar till exempel gärna med ljud genom att slänga saker för att testa hur det låter. Då är det viktigt att vi befinner oss på golvet med hen.

Barn och pedagog provar att blåsa i stora rör.

Att arbeta med musik som verktyg för lärandet har inte alltid varit självklart för Ann-Sofie. Musiken Stärker har ökat hennes självförtroende för att musicera och bjuda på sig själv.

– Att sjunga tillsammans med barnen har alltid varit okej, men att röra mig till musik kände jag mig inte alls bekväm med förut, berättar hon. Nu tycker jag att det är spännande att använda rörelser för att möta barnen och jag lär mig hela tiden.

Text och foto: Marina Walker


Pedagog Malmö har tidigare publicerat artikel om hur musiken stärker på Gläntans förskola och film som visar på hur projektet tar sig i uttryck på Almens, Maryhills- och Änggårdens allergiförskola.