Lärare broderar i slöjdsal.

Filmer frigör tid i slöjdsalen

Större elevgrupper och längre väntetider i textilslöjden väckte behovet av ett system där eleverna blev mer självgående. En del av lösningen på Geijerskolan består av lärarens egna instruktionsfilmer.

När Emma Boij, textilslöjdlärare på Geijerskolan, blickar bakåt ser hon hur grupperna blivit större; från elva elever när hon var ny på skolan för tio år sedan till omkring 15 i dag.

”Stor skillnad”

– Det blir en väldigt stor skillnad i klassrummet med mycket väntetid för eleverna. Att se de sitta och vänta på att få hjälp kändes så meningslöst, och samtidigt blev jag stressad och hade svårt att koncentrera mig på den eleven jag hjälpte, säger Emma Boij.

Lärare broderar i slöjdsal.

Hon identifierade snart ett antal frågor som ständigt återkom.

– Jag hade till exempel förklarat hur man gör en knut på en tråd så många gånger att det kändes som om jag gick på repeat, säger Emma Boij.

Korta videoklipp

Tanken på att spela in egna instruktionsfilmer föddes; videoklipp som skulle visa och förklara några av de vanligaste utmaningarna som eleverna brukar stöta på i slöjdsalen. Förutom att göra en knut på en tråd spelade hon till exempel in korta sekvenser om att trä symaskinen, spola en undertråd och brodera korsstygn.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Filmerna fungerade över förväntan – de elever som inte hängde med i genomgångarna kunde ta till sig videoklippen på ett annat sätt. Istället för att köa för att få hjälp försvann de för att se instruktionsfilmen på en av skolans ipads.

– Även om jag haft genomgångar tyckte många att vissa moment var svåra. Samtidigt fick jag in elever mitt i terminen och vissa behövde extra stöd för att de inte kunde språket, säger Emma Boij.

Samlade på hemsida

Bit för bit har hon modifierat filmernas innehåll och upplägg; snart insåg hon till exempel vikten av en beskrivande berättarröst. För att göra klippen lättillgängliga har hon samlat dem på en hemsida istället för att, som i början, publicera dem på youtube i en miljö där många andra videor distraherar tittaren.

Hon uppskattar att många elever hinner åtminstone dubbelt så mycket under en termin än för sju år sedan när hon började arbeta med instruktionsfilmerna.

– Det kostar ju mer när det gäller material, men textilslöjden är ett jätteviktigt ämne. Här tränar de också svenska, och matematik; har du till exempel mätt fel blir det inte som man tänkt sig, och då kan vi undersöka var i processen det hände.

Saxar och annat material sorterat i lådor.

– Vilka är de viktiga pedagogiska poängerna med filmerna?

– Att eleverna hinner med mycket mer på lektionerna, det gör att de inte blir uttråkade och stör varandra på samma sätt. De kan dessutom kolla på filmerna hemma. Det bidrar till en positiv spiral där de kanske börjar skapa själva. För mig som pedagog blir jag lugnare, jag hinner prata mer med eleverna om hur de tänkt. Vi kan reflektera ihop, innan gav jag eleverna svaren för att jag var stressad. Nu är jag mer som en coach, säger Emma Boij.

– Vilka hjälpmedel använder du när det inte fungerar med film som pedagogiskt verktyg?

– Dels kan det vara svårare för yngre elever som inte jobbat så mycket med slöjd innan att ta till sig en instruktionsfilm, dels kan ju inte filmerna förklara vad de gjort för fel just när de stöter på ett problem. Då behöver de diskutera med mig. Att följa ett arbetsmoment gör de enklast med beskrivningar i pappersform eller i keynote på ipaden; då är det dessutom smidigt att visa beskrivningen med en projektor.

Bästa videotipsen

Emma Boijs tips till pedagoger som vill producera instruktionsfilmer:

* Tänk till en början bara i termer av en film; vilket moment skulle det verkligen underlätta om eleverna klarade av att göra själva?
* Skaffa ett stativ till mobilen när du filmar.
* Känner du dig tveksam till film, tänk på att du inte behöver vara med själv!