Christopher Häll framför presentation där phtyagoras sats visas.

Flippat klassrum hos mattelärare på Videdalsskolan

Christopher Häll, matematik- och NO-lärare på Videdalsskolan gör filmade mattegenomgångar som hans elever kan ta del av på YouTube. För Christophers del handlar det om att kunna handleda eleverna mer individpassat när de väl är i skolan.

Fakta om Flipped Classroom.Christopher förklarar att det finns flera saker som har lett fram till att han började filma sina matematikgenomgångar. Dels dök tanken upp när han utanför skoltid gav mattesupport till elever som satt hemma och hade kört fast med matteuppgifter. Med SMS-konversation och bilder som skickades fram och tillbaka försökte Christopher hjälpa eleverna att komma vidare.

Learning Study för att analysera kritiska moment

En annan sak var att Videdalsskolan under ett år fick handledning i Lesson Study.

– Vi lärare strävade efter att förbättra lektionen av ett moment inom ett ämne. Vi försökte förstå vad som är krånglet för eleverna i just det momentet. Sedan strävade vi efter att planera den ultimata lektionen som vi provade och utvärderade i tre vändor. Genom förtest och eftertest utvärderade vi om insatsen bidrog till någon förändring i elevernas lärande eller om vi skulle göra ytterligare tillägg och förändringar. Det här tycker jag är jättespännande, säger Christopher och fortsätter:

– Sedan stötte jag på det här med Flipped Classroom och tyckte det passade bra ihop. De filmade genomgångarna handlar ju verkligen om att få eleverna att förstå ett visst moment, förklarar Christopher.

Christopher Häll sätter upp mobilen.

Ett möjlighet till att individanpassa

En tredje sak som har lett till filmade genomgångar är en ständig strävan att invidanpassa undervisningen.

– Det är alltid någon elev som är borta från en lektion och missar ett moment vi går igenom. Sedan kan det också vara så att en klassrumsgenomgång egentligen bara är aktuell för ett tiotal elever. Fem till åtta elever är kanske redan klara att gå vidare samtidigt som fem-åtta andra elever inte alls är redo för det momentet, resonerar Christopher.

Eleverna kan titta på en film som är aktuell just för dem. Antingen under lektionstid, på raster eller hemma. I skolan ser de på filmerna på skolans datorer eller på sina på sina smartphones som de kan koppla upp mot skolans trådlösa nätverk.

Christopher Häll vid ljusbord.

Filmer som stöd hemma

Christopher hör ibland talas om konflikter som uppstår när föräldrar vill stötta sina barn. Föräldrarna kanske är vana vid helt andra räknemetoder än barnen. Han hoppas att de filmade genomgångarna kan stötta föräldrar och elever så att de slipper härja på varandra där hemma.

Mer kommunikation och praktiskt arbete under lektionerna

Christophers mål är att använda tavlan i mindre omfattning under lektionstid.

– Jag brukar göra en genomgång av ett moment i början av en lektion med klassen. Sedan vill jag att den största delen av lektionstiden ska ägnas åt att eleverna arbetar med uppgifter och att de använder mig till att ställa frågor på ett mer personligt plan, säger Christopher.

I bästa fall har han hunnit med att göra en filmad version av genomgången som redan ligger ute på nätet under lektionen. När en elev frågar om något kan han hänvisa till en film. Han kan även hänvisa till någon film som är gjord av någon annan lärare.

Gäller att göra det enkelt för sig

Christopher använder ingen avancerad utrustning när han gör sina filmer – en smartphone och ett stativ från kemisalen. Han tror att det är jätteviktigt att man inte krånglar till det.

– I början blev en del omtagningar men sedan blir det en vana. Man får rätta sig själv i filmen och inte bry sig om mindre fel som inte är av betydelse. Det finns helt enkelt inte tid att göra det perfekt.

Skärmbild av blogg om matte och no.Christopher menar att det inte alltid behöver vara en filmad genomgång. Det kan också fungera med en skärmdump av en genomgång som gjorts på den interaktiva skrivtavlan eller att man tar en bild på tavlan med sin smartphone och lägger ut som bild på klassbloggen eller ämnesbloggen.

Själv har Christopher bloggen MaNOpepp  där hans elever kan ta del av alla bilder och filmer.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Christopher Hälls samtliga filmer samt andra filmer gjorda av Malmölärare hittar du på webbplatsen:

Flipped Classroom i Malmö stadflippatmalmo.blogspot.se/

 

 

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö