Man föreläser.

Flipped Classroom, del I: Daniel Barker

När sommaren var på intåg i Malmö och examensveckan var förbi anordnade Pauli gymnasium, St Petri Skola och CPI en fortbildningsdag. Temat var högaktuella ”Flipped Classroom”, en metod som vänder på klassrum och läxor. 

Daniel Barker, matematik och fysiklärare från Norra Real och Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religionskunskap på Östra Real berättade hur de jobbar med Flipped Classroom och höll workshops. De hade så mycket intressant att säga att vi har delat upp deras seminarier i varsin artikel.

Detta är del I, Daniel Barkers seminarium.

Man föreläser.

Flipped Classroom är något som diskuteras flitigt. Att det finns är nyfikenhet och intresse är tydligt, det är många som har samlats på Pauli gymnasium för att lyssna och inspireras av Daniel och Katarina.

Daniel Barker inleder dagen med ett påstående:

– Flipped Classroom handlar inte om att göra film. Filmen är endast ett verktyg. Lektionerna och vad som händer där är det viktiga!

Vad är Flipped Classroom?

Daniel kallar det för det omvända klassrummet. Istället för ha genomgångar under lektionstid kan eleverna titta på dem hemma.

– I och med att eleverna kan titta på inspelade genomgångar hemma kan vi använda lektionerna till elevaktivt arbete. På lektionerna finns både kompisar och jag som lärare till hands när uppgifterna ska lösas.

Daniel berättar att han har haft ett samarbete med Stockholms universitet, en person från lärarutbildningen har följt arbetet och bl.a. gjort djupintervjuer med eleverna. Men det är för tidigt för att uttala sig om några konkreta kunskapsmässiga elevresultat.

– Det jag kan säga nu är att eleverna ägnar mindre tid åt matematik, utan att prestera sämre, säger Daniel.

– Eleverna uppskattar att de kan titta på filmerna igen om det är något de inte förstår och att de får mer tid till att jobba, istället för att lyssna på läraren. Dessutom finns det tid till individuella frågor på lektionerna, säger Daniel.

Filmer hemma – mer rättvist

– När jag hade genomgångar på lektionstid fick eleverna uppgifter i hemläxa. Ibland har de då suttit hemma och klurat, inte kommit ihåg allt som sades på lektionen och inte sett kopplingen eller klarat uppgiften, säger Daniel.

Han menar också att elever har väldigt olika förutsättningar för att klara hemuppgifter. Vissa elever har föräldrar som är duktiga på matte, som kan stötta sina barn. Medan andra inte har det.

– Filmer hemma är mer rättvist. Dessutom ger det en insyn kring vad vi gör i skolan.

Varför Flipped Classroom?

– När jag hade undervisat ett par år insåg jag att mina elever inte lärde sig mer och mer, trots att jag hade mer erfarenhet. Frågan var då om det fanns begräsningar i min metod. Jag förstod att genomgångar är nödvändigt, men inte tillräckligt, säger Daniel.

Genom Twitter fick Daniel höra talas om Flipped Classrom, och pionjären Professor Eric Mazur, Harvard, och professor David Hestenes. De inspirerade honom att testa metoden.

(Filmen nedan visar en film om The Flipped Classroom som Daniel visade under seminariet, men obs. att det även är en reklamfilm.)

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Att göra film

– Min första film tog fyra timmar att göra. Den blev sex minuter lång. Jag var tvungen att sänka min ambitionsnivå. Min senaste film tog 30 minuter från planering till publicering. Övning ger färdighet, säger Daniel.

– Den tekniska kvaliteten spelar egentligen ingen roll. Jag filmar med mobilen och det gör det lätt att publicera. Jag skickar filmen direkt till YouTube. Det är en tidskrävande metod, det gäller att hitta de små medlen som sparar tid. Jag lägger sedan filmerna fullt synligt för alla, säger Daniel.

Nedan kan de se en av Daniels filmer som exempel.

http://youtu.be/vaJBilv6Rk8

Kopplat till lektionerna

Daniel kopplar alltid filmerna till lektionerna. Han vill skapa ett behov hos eleverna så att de ska vilja gå och titta på filmerna.

– Tio minuter är ungefär vad eleverna orkar se. De tio minuterna är vad som tidigare tog mig 55 minuter i klassrummet. Visst förlorar vi en del av interaktionen där eleverna ställer frågor under föreläsningen. Men jag upptog också mycket mer tid, jag gjorde utvikningar och frågan är om det alltid var relevant.

När det gäller att dela andras filmer istället för att göra egna finns det två grupperingar av åsikter bland Daniels elever.

– Vissa tycker inte att det spelar någon roll, medan andra tycker att det är väldigt viktigt att det är jag på filmerna, det skapar det en trygghet. Då är det säkra på att det jag tar upp är relevant för lektionen och bedömningen.

Interaktionen

Det finns elever som lär sig av att andra ställer frågor under genomgången. Något som går lite förlorat genom Flipped Classroom.

– För att kompensera detta något påbörjar jag alltid lektionerna med något gemensamt, t.ex. en diskussion. Jag försöker hitta centrala frågeställningar som är kopplade till teorin och har även använt mentometerfrågor. En av de positiva konsekvenserana av Flipped Classroom är att vi kan påbörja lektionerna på en högre nivå, eleverna hänger med och fler deltar, säger Daniel.

Ansvar – tittar eleverna på filmerna?

Om elever inte har sett filmen innan lektionen kan de istället se den på lektionstid. Men många elever som känner sig stressade om de ser filmen först på lektionen, då hinner kompisarna påbörja uppgiften.

– Jag krattar banan för att eleverna ska ta ansvaret att se genomgången. Ett ansvar som jag tog fullt ut tidigare. Det finns även elever som inte ser filmerna för att de tycker att genomgångarna är för enkla. De förstår redan, de eleverna tvingades tidigare sitta och lyssna på mig under lektionen.

Daniel lägger ut alla sina filmer på både på YouTube och på sin hemsida. Hemsidan är kopplad till Google Analytics, där han kan följer statistiken.

– Någon tittar på filmerna och det ökar alltid inför en lektion, säger Daniel.

Största skillnaden och tidsåtgång

– Jag har bättre kontroll på vad eleverna kan. Jag har tid för varje elev och kan röra mig i klassrummet. Det finns tid att prata med varje elev under varje lektion, att skapa och bygga en relation. Det är dessutom färre konflikter i klassrummet.

– Jag har jobbat mycket i år. Det har varit en omvälvande tid. Eleverna känner att de hänger med på lektionerna och att jag har tid att hjälpa dem. Jag ser ingen möjlighet att gå tillbaka, säger Daniel avslutningsvis.

Daniels blogg: www.barkersthlm.blogspot.com
Daniels hemsida: www.danielbarker.se
Daniel på Twitter: barkersthlm

Del II i artikelserien, Katarina Lycken Rüters seminarium om Flipped Classroom publiceras den 18 juli 2012.

Hanna Stehagen bloggar på Pedagog Malmö ”I höst bär vi rumpjumper och rock i vinrött och azurblått och flippar klassrummet”.

Text och foto: Sara Arildsson