Mohammed och Johan framför målad vägg.

För motivation och självkänsla på Bellevue gymnasium – Det individuella alternativet

En studieplan för varje elev. På Bellevue gymnasium står varje enskild elevs behov i fokus och motivationsskapacitet till grund för hens individuella mål. Här läser elever i gymnasieåldern högstadiekurser för att återfå och återta lust och självkänsla till skola och studier, samt behörighet för framtida studier på gymnasienivå.

– I första hand handlar det om att bygga relationer till eleverna, men också att motivera dem till att vilja komma till skolan. Våra elever behöver få tillbaka tilliten till skolan, berättar Mohammed Ahmadi, elevcoach på Bellevue gymnasium.

– Vi skulle kunna säga att skolan är en förlängd högstadieskola utan skolplikt. Det underlättar arbetet med motivation för det är inget krav att komma hit.

Tillsammans med kollegan Johan Hellström som undervisar i matematik, vill Mohammed sudda bort bilden och ryktet av en skola för stökiga elever.

– Flertalet av skolans elever har en krokig skolgång bakom sig och någonstans längs med vägen har skolplikten blivit en belastning. Hög frånvaro är en orsak till att betygen inte har räckt till för fortsatta studier, säger de.

Förebyggande kontakt

Johan undervisar i matematik i tre mindre klasser medan Mohammed arbetar som elevcoach i en verksamhet som skolan kallar motivmotiveringssverksamhet. Syftet och tanken är att stötta och stärka elevens tillit till skolvärlden och fånga upp de elever som vill men som saknar självkänsla. Mohammed ser behovet av att våga experimentera och utgå från praktiska övningar för att nå det teoretiska.

– Jag arbetar också förebyggande inför att börja här. Genom ett samarbete med Ung i sommar erbjuder skolan elever möjlighet till sommarjobb. Jag fungerar också som kontakt under sommaren genom aktiviteter med eleven och i samtal med föräldrar, berättar han.

 

Kartlägga behov

Mohammed menar att det är viktig att erbjuda kontakt redan på tidigt stadie för att kartlägga behov. Kontakten under sommaren och självkänslan över att ha ett sommarjobb hjälper till att minska eventuell ångest inför skolstarten.

– När det väl är skolstart handlar det om att fånga upp intresse och vänja dem vid att det är okej att komma till skolan. Även om de inte gillar skolan kanske ämnet historia är spännande. Då börjar vi där, i ett ämne, och bygger på utifrån det. Det kan också vara att vi börjar vid pingisbordet. Behövs det så tar vi bort allt fokus på skolan tills att det känns bra att komma hit, berättar han.

– Men ibland smiter jag in och pratar matte med dem, säger Johan.

Matematik och dialog

Johan och Mohammed är mentorer för cirka tio elever var. En gång i veckan träffar de sina elever enskilt för studieplanering. Eleven planerar sina egna mål men formulerar dem i samspel med pedagogerna. Planeringar delas digitalt mellan elev och pedagog.  För Johan som undervisar i matematik är planering och en väldisponerad undervisning avgörande för hur innehåll tas emot. Han menar att det är viktigt att våga ställa krav.

– Många elever har en negativ bild av matematik som något tråkigt och ologiskt. Här är de ansvariga för sin egen planering och sina mål. Det betyder också att de ska kunna ställa krav på oss som undervisar att planera tiden i klassrummet, berättar han.

Johan bygger de flesta lektionerna främst på dialog genom diskussioner och ämnesövergripande praktiska övningar kopplade till läroplanen och vardagen. Ren och skär räkning sker också men då i grupp och i relation till diskussionerna. Praktisk matematik är grundläggande för vidare förståelse. Får eleverna i uppdrag att baka behöver de gå till affären för att handla vad de behöver för att baka och hur mycket

– Det handlar om att kunna ”prata” matte, se koppling till andra ämnen och hitta lösningar genom samarbete och dialog. Det krävs att man är aktiv när man är här. Det kan vara en chock för de elever som tidigare har de kunnat gömma sig bakom boken, här måste de delta, säger Johan.

Det enskilda behovet

Både Johan och Mohammed pratar om hur centralt det är att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet. Det är okej att göra fel. Det är också viktigt att ge varje elev ett tydligt syfte med varje ämne, och utrymme för hen att utvärdera sin egen process. Samtidigt är ”skynda långsamt” ett motto för att inte tappa motivationen om det inte går precis som planerat. Det enskilda behovet är hela tiden i fokus.

– Vi har elever som studerar på distans genom att koppla upp sig via Google Hangouts. Varje morgon checkar elever in hemma och sköter studierna den vägen. På Bellevue gymnasium är aldrig en dag lik en annan. Här arbetar vi helt utifrån det individuella alternativet, säger de.

Johan och Mohammed pratar om den självstyrande kraften och det personliga ansvaret som de ser växer i takt med att elevernas studiemotivation ökar.

– Genom att lägga bollen i elevernas knä blir det värdefullt att komma till skolan och klassrummet blir en plats att vilja återända till, avslutar de.

Text och foto: Marina Walker