Porträttbild på man som tittar in i kameran.
Thomas Åstebro Foto: Jean Marc HEC Paris

Forskar om hur förebilder kan motverka könsstereotypa utbildningsval 

Vilken roll spelar information och förebilder vid utbildningsval för unga? Kan förebilder inom teknik och naturvetenskap ändra på könsstereotypa uppfattningar? Just nu samlar professorn Thomas Åstebro och hans forskarteam in data om just detta på Malmös skolor. Han söker även efter fler deltagande skolor till forskningen.

Under läsåret 2022/2023 har cirka 500 niondeklassare fått besök i sina klassrum av ingenjörer, fysiker och vetenskapsmän- och kvinnor som föreläst om sina yrkesval. Hälften har varit kvinnor och hälften har varit män och tanken är att de ska agera förebilder för eleverna inför framtiden. Genom att låta eleverna möta verksamma förebilder vill man undersöka om det går att stimulera till exempel flickor att välja yrkesbanor som de vanligtvis inte väljer i dag.
– Vi har en stor obalans i könsfördelning mellan yrken i Sverige och vi ser att den ökar. Vi vill undersöka om det kan vara en trend som beror på förutfattade meningar om vad ett jobb innebär eller hur man trivs där, snarare än barnens faktiska intressen och förmågor. Det skulle givetvis också vara tråkigt om det är sådana saker som ligger bakom beslut om utbildningsval, säger Thomas Åstebro.

Thomas Åstebro är professor på handelshögskolan HEC i Paris och affilierad med Lunds Universitet. Studien kommer genomföras de kommande tre åren i Malmö och kommer även resultera i en årlig rapport till grundskoleförvaltningen som sammanfattar läget i Malmö.

Diskussioner om stereotyper

Under klassrumsbesöken berättar förebilden om sig själv, sitt yrke och hur den trivs på sin arbetsplats. Men personen kommer även att föra diskussioner med eleverna om vilka olika könsstereotypa uppfattningar som finns om yrket och arbetsplatsen.
– Tanken är att ge en mer nyanserad och verklighetsförankrad bild inför elevernas gymnasieval. Under pilotprojektet märkte vi att många av flickorna har svårt att identifiera sig med den stereotypa ”nördrollen” inom teknikbranschen. Medan våra kvinnliga förebilder beskriver sitt arbete inom teknik som ett roligt jobb som handlar mycket om att jobba i grupp och att vara ute och träffa mycket människor, säger Thomas Åstebro.

Thomas Åstebro belyser också faktumet att matematikprogrammet idag domineras av män, trots att flickor överlag går ut grundskolan med lika eller högre betyg i matematik och naturvetenskap.
– Många flickor har en felaktig bild av att de skulle vara dåliga på matte eller naturvetenskap. Flickorna söker sig istället till yrken som handlar om omsorg och dominerar till exempel på veterinärutbildningen. Överlag söker sig fler och fler flickor till vårdyrken. Pojkarna dominerar i sin tur på till exempel teknikutbildningar och ingenjörsutbildning. Där går det mer och mer åt pojkar, så det är en negativ trend åt mer könssegregering, säger han.

Söker skolor som vill ta emot förebilder

Redan nu söker forskargruppen efter skolor som kan tänkas vilja delta under kommande läsår. Eleverna kommer då att få svara på enkäter före och en tid efter klassrumsbesöket kring sina tankar om vad som påverkar deras utbildningsval. Sedan kommer man studera och jämföra gymnasievalet mellan de klasser som fått besök av förebilderna och klasser som inte fått det.
– Vi kommer också samarbeta med studievägledare och låta en elevgrupp i studien få samma information fast utav en studievägledare. Men den stora skillnaden blir då att den elevgruppen inte får den personliga biten med ett möte med en person från en av branscherna. Vi är också nyfikna på vad det kan ge för resultat, säger Thomas Åstebro.

I forskningen ser man även idag att elever påverkas mycket av sina klasskompisars åsikter när det gäller att välja gymnasium och utbildningar.
– Vi vill ju inte ändra på elevernas preferenser, men vi vill se till att elever i framtiden får rätt information på rätt sätt och inte tar beslut utifrån felaktig information. Flickorna kanske fortsätter att söka sig till veterinärutbildningen och det är ju helt okej så länge de har fått rätt information inför valet, avslutar Thomas Åstebro.

Är du rektor och vill att din skola ska få besök av förebilder?

Kontakta astebro@hec.fr och karl.wennberg@hhs.se. Projektets kontakt på grundskoleförvaltningen är Mia Lorentz.