Arbetsgruppen av förskollärare står lutade över ett stort bord där det finns facklitteratur och anteckningar om ledarskap.
Att arbeta med bottom-up-perspektivet och låta förskollärarna äga frågan om ledarskap i förskolan har varit framgångsrikt.

Förskollärarens ledarroll i fokus

Som förskollärare har man en tydlig ledarroll mot barngruppen. Men hur leder man sina kollegor? Sedan 2019 har en arbetsgrupp med förskollärare och pedagogiska teamet arbetat med att ta fram en digital fortbildningsmodul för att stötta förskolelärarens ledarroll.

Som förskollärare har man en tydlig ledarroll mot barngruppen. Men hur leder man sina kollegor? Sedan 2019 har en arbetsgrupp bestående av det pedagogiska teamet och förskollärare arbetat med att ta fram en digital fortbildningsmodul för att stötta förskollärarens ledarroll. Allting har skett enligt bottom-up-perspektivet och allt material har skapats och tagits fram av förskollärare.

Det är fortfarande tidig förmiddag men arbetsgruppen har redan varit igång ett bra tag.
– Skulle du kunna skriva ett manus till den filmen?
– Jag har varit inne på utvärdering – men det känns som ni redan är på den bollen?
Frågorna yr genom luften och på det stora bordet ringlar en röd tråd mellan olika frågor, funderingar och facklitteratur. Just nu är arbetsgruppen inne i en implementeringsfas av två av tre delar av modulen. Det har hunnit hända mycket sedan gruppen träffades första gången 2019.

– I början handlade det här ju om ett visst område. Vi brainstormade om upplägg och bollade tankar och idéer. Vi fördjupade oss i litteratur och letade efter filmer att använda. Idag gäller det ju hela Malmö stad och vi skapar vårt eget material, säger Gunilla Strandberg.
– Ja, detta började i gamla innerstaden där rektorerna gjorde en analys kring vad förskolorna behövde utveckla. I och med revideringen av läroplanen så behöver man också stärka förskolelärarens roll. Vi startade verkligen från scratch. Vi fick lära oss alltifrån hur man gör en hemsida, sharepoint och att podda, säger handledaren Susan Empell.
Ifrån teams och en knastrig högtalare hörs Sanela Bajin:
– När jag började med detta var jag faktiskt lite rädd för att jag inte skulle klara av det här. Men det har varit otroligt utvecklande att delta i processen.

Malmöfierat material i modulen

Den digitala fortbildningsmodulen innehåller alltifrån poddavsnitt, texter, filmer och länkar till fördjupande artiklar. Man har medvetet satsat på olika sorters material för att öka möjligheterna att så många som möjligt ska kunna hitta en form att ta sig an materialet. Modulen är idag uppdelad i tre delar:

  •  Förskollärarens ledarroll
  •  Särskilt ansvar i utbildning och undervisning
  •  Särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet.

En utgångspunkt är att förskollärare snabbt ska kunna komma in på just den frågan som är relevant för hen.
– Vi har arbetat mycket med just strukturen. Den har ändrat på sig under arbetets gång. Där har vi haft stor hjälp av vår referensgrupp som består av andra förskollärare, förste förskollärare och en psykolog. De har kunnat titta på vårt material med nya ögon och sedan har vi gått tillbaka och fortsatt reflektera tillsammans och gjort justeringar utifrån det. Men vi har också själva vridit och vänt på allt tillsammans i gruppen, säger Alenka Avdic.

För att kunna bygga modulen har gruppen även fått sätta sig in i tekniska frågor och fundera mycket på tillgänglighet. Ida Israelsson har ansvarat för just designen och uppbyggnaden:
– Vi har fått jobba mycket med tillgänglighetsanpassning, till exempel att texta film och undersöka hur vi skulle bygga upp vår sharpoint. Vi har fått ställa oss frågor som, hur navigerar en besökare i vår modul? Var vill man trycka? Det har helt klart varit en resa, säger hon.

Många fördelar med olika perspektiv

Att alla i arbetsgruppen kommer från helt olika förskolor har också varit en stor fördel, eftersom de fått in många olika perspektiv. Arbetsgruppen har löpande under arbetets gång återkopplat till kollegorna ute på sina egna arbetsplatser för att få feedback därifrån. Något som har varit avgörande för arbetet har varit att man använt sig av bottom-up-perspektivet och låtit förskollärarna äga frågan.

– Det är avgörande att just ägandeskapet för fortbildningsmodulen ligger hos förskollärarna, inte hos oss i teamet eller hos ledningen. Det är förskollärarna själva som är experterna och vet vad de behöver stärkas i, säger Susan Empell.
– Ja, det är ju vi förskollärare som äger modulen och dess innehåll. Nu när vi börjat implementera modulen och ser hur kollegorna använder den så får vi ännu mer perspektiv på vårt arbete. Modulen ska vara levande och vårt arbete med den kommer ju fortsätta allt eftersom det hela tiden släpps ny forskning och ny litteratur, säger Ottilia Gyllin.

En annan framgångsfaktor har varit att man i gruppen kunnat reflektera mycket tillsammans.
– Det ligger ett stort värde i att kunna ses en hel dag och arbeta tillsammans som vi gjort. Där har rektorerna varit till stor hjälp som sett till att vi har fått den här tiden, säger Alenka Avdic.
– Det har också varit avgörande att ens kollegor har varit så positiva och stöttande till att man åker iväg – även om det betyder att de får en person mindre på plats, säger Rebecca Dahlgren.

En viktig mötesplats för förskollärare

I arbetsgruppen hoppas man att förskollärarens ledarroll på lång sikt kommer bli något som prioriteras och att förskollärare kommer att känna sig att säkrare i att leda kollegor. I modulen finns diskussionsforumet ”Reflektera med andra förskollärare i Malmö stad”.

–  På vissa förskolor är man kanske ensam förskollärare. Då känns det viktigt att vi erbjuder en plats där man kan diskutera med andra förskollärare, säger Oscar Ahlquist Friis.
– Ja, är det något som utvecklar förskollärare så är det verkligen att få diskutera och nätverka med andra förskollärare. Så det finns stor potential för den här mötesplatsen, säger Ottilia Gyllin.
– Ja, att en film på 30 sekunder som vi har gjort kan leda till en timmes diskussion efteråt, det är så häftigt. Sedan finns det inga rätta svar. Det är själva reflektionen vi är ute efter, säger Oscar Ahlquist Friis.
– Det roligaste är att få höra andra förskollärare diskutera utifrån vårt reflektionsmaterial. När de vrider och vänder på vad ledarskap innebär och lär av varandra. Det kollegiala lärandet är väldigt fascinerande, säger Ottilia Gyllin.
– Förresten borde vi inte lägga in något om diskussionsforumet i introduktionen, frågar Susan
– Ja, vi kanske ska lägga in det där för att få igång diskussionerna, säger Alenka Avdic.
– Oj, nu börjar vi visst jobba här, skrattar Susan Empell och resten av gruppen brister ut i skratt.

Hela arbetsgruppen står uppställda, på väggen visas bild på en av deltagarna som deltar via TEAMS.

Arbetsgruppen består av förskollärarna: Rebecca Dahlgren, Ida Israelsson, Oscar Ahlquist Friis, Alenka Avdic, Sanela Bajin, Ottilia Gyllin, Gunilla strandberg, Amina Abdi Muse, Sandra Lindvall och Susan Empell.