Kristina tittar upp i träd.

Förstelärare med fokus på värdegrund och läroplan

– Extrema åsikter finns överallt, i ett klassrum så väl som i samhället. Jag tror att det är fullt möjligt att flytta fokus och se möjligheter om du fortsätter omfamna personen med åsikter. Det är inte personen som du ska avstånd från utan åsikten. Tar du avstånd från personen förlorar du hen, säger Kristina Milotic, förstelärare med fokus på värdegrund och läroplan på Komvux Malmö Södervärn.

Kristina Milotic undervisar i svenska som andraspråk på grundskolenivå inom vuxenutbildningen på Komvux Malmö Södervärn (Heleneholmsskolan). Som förstelärare har hon som uppdrag att strukturera skolans verksamhet så att all undervisning genomsyras av tolerans, allas lika värde samt läroplanen för vuxenutbildningens fem olika perspektiv.

– Oavsett ämne ska eleverna få kännedom om, samt förstå, hur entreprenöriellt, etiskt, miljö, internationellt och historiskt perspektiv är kopplat till undervisningen, berättar hon.

Kristina tittar fram bakom träd.
Kristina Milotic, förstelärare med fokus på värdegrund och läroplan inom vuxenutbildningen.

Perspektivfokus

En kartläggning som hon har gjort på skolan visar att läroplan och perspektiv bearbetas i klassrummen på olika sätt och olika mycket. Kristina tycker det är viktigt att belysa det som är bra och lära av varandra. För att underlätta arbetet har Kristina arbetat fram en, som hon kallar, LPP-skiva (läroplanensperspektivskiva). Modellen är formen av en CD-skiva där fem delar symboliserar de fem perspektiven.

– Skivan hjälper lärare att fokusera på ett perspektiv i taget. Till skivan finns en tabell där lärare kan anteckna vilket perspektiv de har haft fokus på i ett visst delmoment, samt en lista med förslag på arbetssätt och hur elever och lärare kan jobba med perspektiven i klassrummet, säger hon.

Cirkel med tårtbitar i olika färger.

Perspektiv i språkutvecklande diskussioner

Kristina bygger sina lektioner till stor del på språkutvecklande diskussioner där eleverna reflekterar över, samt sätter ord och begrepp på vad som bearbetas. Ett historiskt perspektiv går t ex att få in genom att samtala kring texter och bilder kopplat till historien. Hennes tips på tacksamma temaområden för att få igång reflekterande historiska diskussioner är ”Skönlitteratur då och nu” och ”Skolgång då och nu”.

– Jag försöker att få in flera perspektiv i ett och samma tema. Historiskt och internationellt perspektiv går t ex som en röd tråd genom ett tema som ”Kvinna här och där, nu och då”, berättar hon.

Kristina funderar mycket på hur lärare arbetar för att få elever att se och förstå hur skolans värdegrund och läroplanens delar hör ihop.

– Som jag ser det så handlar det mycket om fokusera på toleransen för att människor tänker olika. Som lärare finns det hela tiden ett behov av att lära sig själv och andra hur man kan tänka kring olikheter. Jag ger gärna exempel från egna erfarenheter, säger hon och nämner bland annat sin egen språkliga resa, från modersmålet kroatiska till det svenska språket.

Relationskapital

En viktig aspekt i Kristinas arbete är att var och en av hennes elever (samt hon själv som lärare) kommer till klassrummet med olika relationskapital. Hon lyfter betydelsen i att som lärare vara uppmärksam på vilka kapitel olika individer besitter i relation till sina medmänniskor.

– Varje individs relationskapital är individuell och unik. Klassrummet är en bra arena att diskutera och skapa medvetandet kring det, säger Kristina.

– Genom skolans undervisning ska elever få möjlighet att visa det som de kan tillföra. Det är betydelsefullt att fokusera på det gemensamma och få eleverna att kunna se likheter i olikheter, fortsätter hon.

Språk och gemensamma nämnare

En viktig nyckel till förståelse går genom språket. I klassrummet pratar Kristinas elever bara svenska men hon uppmuntrar dem att reflektera över språkets uppbyggnad på sitt modersmål. Något som enligt Kristinas uppfattning stärker elevernas möjligheter att kommunicera med känsla för vad som funkar i olika kontext.

– Missuppfattningar är vanligt i miljöer där språket håller på att utvecklas. Att ifrågasätta något direkt och hårt vinner ingen på. Ödmjukhet är betydelsefullt säger hon.

– Vi kan påverka genom att prata med varandra och lyfta frågeställningar från olika håll och aspekter. I klassrummet landar ofta våra diskussioner i det gemensamma. Alla har behov av trygghet, kunna äta sig mätta, tak över huvudet, känna sig behövd och accepterad samt att det man gör, det gör man bra.

Spelpjäser i olika färger.

Likheter och tolerans

När Kristina pratar om kultur med sina elever är hon väldigt noga med att det handlar om något större än landstillhörighet och religion.

– Vi har olika kulturer med oss beroende på om vi är unga eller gamla, kvinnor eller män, högskoleutbildade eller yrkesutbildade. Oavsett så lever vi i samma värld och vi behöver förstå varandra, säger hon.

Kristina menar att olikheter hittar likheter genom tolerans. Toleransen i sig skapas genom att människor gör saker tillsammans. Skolan har här ett stort ansvar för att vara en plats som möjliggör det.

– Det här är inget som sker över en natt. Man måste jobba för det. Vill vi förändra saker måste vi prata med varandra och titta på vad vi har att erbjuda varandra, avslutar hon.

Text och foto: Marina Walker
Bild på LPP-skiva: Kristina Milotic
Bild: Colourbox