Presentation där det står Framtidens lärande.

Sö. Innerstadens upplevelser på konferensen Framtidens Lärande

Mässhall med fullsatt föreläsning.

Den 15-16 maj 2012 var det konferens ”Framtidens Lärande – här och nu” i Nacka Strand. Det var fjärde gången som konferensen arrangerades av Datorn i Utbildningen (DiU) tillsammans med Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Internationella Programkontoret, Nacka kommun, Specialpedagogiska institutet. Konferensen är en mötesplats för alla som är intresserade av skolans digitala utveckling.

Konferensen Framtidens lärande – här och nu hade drygt femtonhundra deltagare. Sju av av dem var från Sö. Innerstaden i Malmö. Här berättar några av dem om sina upplevelser på konferensen:

Kvinna ler.
Patricia Carparetti Larsen

Patricia Carparetti Larsen
Förskolechef, Korrebäckens förskola och Sommarbäckens förskola, Sö Innerstaden, Malmö.

– Jag är här för att jag är väldigt intresserad av IT i förskolan. Här inser jag ännu mer att man inte kan säga nej till tekniken i förskolan. I barnens vardag finns papper och penna men även smartphones, datorer och iPads. För dem har det alltid funnits, de vet inte om något annat och det är deras verklighet. Det är klart att man kan tycka att det blir för mycket teknik i förskolan, men jag tror också att handlar rädsla för tekniken.

– Jag ansvarar för specialförskolor för barn med funktionshinder. Den digitala tekniken ger särskilda möjligheter för dem. Vi en interaktiv skrivtavla på varje avdelning, personalen har mobiltelefoner med kamera för dokumentation och snart får vi iPads. Jag vill att vi ska bli ännu bättre på att använda tekniken på ett pedagogisk sätt.

– En sak som gjorde särskilt intryck på mig här på konferensen var när flera ungdomar från olika delar i Sverige stod på scenen och var och en berättade om sin skola och hur bra de tyckte att deras skola var. Där stod de inför hundratals människor och använde ett bra språk. De visade att skolan inte är så dålig som man idag ger sken av i medier.

 

Nils Nilsson.
Nils Nilsson

Nils Nilsson
it-pedagog, Sö Innerstaden, Malmö stad.

– Vi har många datorer på våra skolor i Sö Innerstaden och har därför enormt goda förutsättningar. Våra pedagoger gör redan nu många bra saker med dessa datorer. Men går alltid att bli bättre. Det är därför jag är här. Våra datorer är nya och vi måste använda dem på ett bra sätt nu, det går inte att vänta i tre år och sen komma på att vi ska satsa. Då är datorerna gamla.

– Här på konferensen har jag fått mycket inspiration. Jag lyssnade bl.a. på Johanna Kristensson, som är logoped i Halmstad. Hon har bloggen http://logopedeniskolan.blogspot.com. Hon pratade om alternativa verktyg och gestaltade det väldigt tydligt med en skottkärra fylld av datorer, Daisy-spelare, mikrofoner m.m. Sedan visade hon en iPad som innehåller allt detta. Jag inser att iPad börjar bli ett rätt så kompetent hjälpmedel. Det finns inbyggd mikrofon, det finns scanner inbyggd, det finns talsyntes osv. Nackdelen är att apparna fortfarande arbetar separat från varandra i en iPad. Men en iPad är kostnadseffektiv; billigare än en dator, startar snabbt och apparna kostar inte så mycket.

– Något annat som gjorde intryck på mig var Skoldatateket i Håbo kommun. De utbildar elever som är dyslektiker eller har andra svårigheter till ambassadörer och experter för alternativa verktyg. De fungerar sedan som en resurs på sina skolor där de utbildar elever, föräldrar och personal i användandet av talsyntes, rättstavningsprogram etc. De utför sitt sina uppdrag på lektionstid men missar inte särskilt mycket eftersom de är så många i gengäld växer dessa elevers självförtroende något enormt och de får en annan status på skolan.

 

Kvinna tittar mot kamera.
Linn Jeppsson

Linn Jeppsson
rektor, Sorgenfriskolan, Sö Innerstaden, Malmö stad.

– Jag är här för att jag som rektor behöver inspiration för hur IT kan fungera i vardagen i våra klassrum. Jag tror att IT kan vara en stor tillgång i lärandet för våra barn och unga. Men vi behöver bli bättre på hur vi kan använda IT för att förbereda våra ungdomar för framtiden. Här på konferensen inser jag ännu mer att tekniken inte bara är framtiden, att det inte är någon utopi, att det faktiskt också är nuet.

– Här är många bra föreläsare som är värda att lyssna på eftersom de har jobbat med IT i skolan sedan länge. En föreläsare från Skolinspektionen blev som en väckarklocka för mig. Han menade att på alla alla andra ställen i samhället utom i skolan ser man tekniken som en tid- och resurssparare. Medan vi i skolan tänker att det tar för mycket tid, pengar och resurser. Det är intressant att vi tänker tvärt om än vad resten av samhället gör.

– Konferensens upplägg och mötesformer har varit mycket bra. Det har varit mycket att välja på. Man har kunnat delta i både större föreläsningar och mindre seminarier. Det har varit ett flöde av både kommunikation och interaktion. Jag känner jag mig fylld av idéer och känner en lust att börja jobba.

 

Man tittar mot kamera.
Nils Daag

Nils Daag
chef för utvecklingsenheten, Sö Innerstaden, Malmö stad.

– Som ansvarig för utvecklingsenheten i Sö. Innerstaden är jag här med kollegor för att hitta trådar som vi kan fånga upp och haka på i vårt utvecklingsarbete i skolan.

– Vi måste flytta fokus från teknik till pedagogik. Nu måste vi lära oss hur vi ska använda denna teknik i pedagogiken. I skolan vill vi gärna ha färdiga lösningar men jag tror inte att man kan vänta på färdiga lösningar. Det gäller att köra igång och sätta hjulen i rullning, sedan får man istället korrigera vart efter. Jag känner att det är skolledarna som måste vara inspiratörer och igångsättare och som genom kompetensutveckling för personalen kan bära in den nya metodiken i organisationen.

– När man här på konferensen lyssnar på dem som har haft framgång känner jag att det finns en röd tråd. Den är att man delar med sig, att man inte längre har slutna rum. Därför måste vi öppna upp och ge lärarna möjlighet att arbeta friare. Ge möjlighet för mer samarbete mellan pedagoger, mellan arbetslag och mellan skolor. Men det är en kulturfråga och i den finns en rädsla som gör att man inte vågar släppa in nytt.  Är inte skolledarna med på tåget här så kommer den här skolutvecklingen ta väldigt lång tid.

– Här på konferensen har jag lyssnat på en del om 1-1-lösningar. Jag tror inte det är med 1-1-datorer per automatik är räddningen för skolor som har det svårt med måluppfyllelse. Men jag hör att för skolor som har kommit förbi den tron har det gett otroliga möjligheter till skolutveckling.

– Jag lyssnade på en politiker från Sollentuna kommun som berättade om svårigheterna med deras satsning kring 1-1. Hon talade om politikernas ansvar att kräva uppföljning och att kvalitetssäkra de insatser man har gjort. Men hon var klok och menade att det  inte bara handlar om pengar utan också om ett annat slags kapital.

– Jag har inte varit på den här konferensen tidigare. Jag tycker att det har varit väldigt bra. Jag tycker att formen för mässan har varit tilltalande. Jag skulle önska att vi hade kunnat erbjuda något motsvarande i Malmö. Detta fria, man hittar liksom klassrum i rummet. Man tar på sig de här hörlurarna och så deltar man i någonting. Det har varit en speciell upplevelse som har gett mig en hel del. Jag kan föreställa mig det här som en skolmiljö – det är nästan den största upplevelsen.

Mer från konferensen Framtiden lärande – här och nu!

Blogginlägg och filmer från konferensen finns på konferenswebbplatsen:
http://www2.diu.se/framlar/

Mässhall med stort runt bord i mitten.
För miniseminarierna fanns cirkelformade ståbord med hörlurar för åhörarna.
Människor vid höga bord i mässhall.
Under storföreläsningarna kan deltagarna antingen sitta eller stå vid höga bord.
Människor vid bord i mässhall.
Konferensdeltagare som minglar kan slå sig ner med fika vid cafébord.

Ryggsäck hänger på stol i föreläsningssal.Text & foto:
Charlotte Christoffersen