Kvinna står på skolgård på Skolan på Ön.

Fritidshemmets viktiga lärande

– Om det inte finns ett välfungerande fritids kommer skolan i sin tur aldrig att nå full måluppfyllelse, säger Katarina Svanberg.
Hon är rektor på Skolan på Ön – en skola där varenda elev går på fritids.

På skolan stöttar fritidspedagogerna upp i klassrummet och lärarna på fritids – ett samarbete som rektor Katarina Svanberg menar är mycket viktigt. Pedagogerna samplanerar också sina verksamheter.
– Vi som skola har ett uppdrag att undervisa och att ha en hög måluppfyllelse. Om inte fritidshemmet är med på den resan kommer vi inte kunna uppfylla uppdraget. Här finns det ingen värdering att någon personalgrupp är mer värd än någon annan i arbetet med att nå målet, säger Katarina Svanberg.

Viktigt med tydlig roll

Läroplanen för fritidshemmet slår fast att elevers lärande ska fortsätta på fritidshemmet. För att det ska fungera menar Katarina Svanberg att det är viktigt att tydliggöra fritidspedagogernas roll.
– Fritidspedagoger är inte är en hjälpande hand till lärarna – deras kompetens måste tas tillvara på. Likaså är det viktigt att lärarna är en del av fritidshemmets verksamhet, säger hon.
Fritidspedagogerna utgår från pedagogiska planeringar och all verksamhet följs upp. På fritidshemmet är det en blandning mellan styrda och fria aktiviteter. Även om det ibland är fritt finns det alltid en pedagogisk tanke och planering bakom varför man väljer just den aktiviteten.
Fasad på skola.

Tilltro till egen drivkraft

Att vara rektor och leda arbetet med fritidshemmet menar hon handlar mycket om tillit till personalens egen drivkraft.
– Jag som skolledare vill ge dem förutsättningar för att bli den bästa fritidspedagogen de kan bli. De ska känna att deras arbete är viktigt – för det är det. Det är värt så mycket för våra barn, säger hon.
Varje vecka träffar hon fritidspedagogerna för att stötta dem i deras arbete. Där kommer det också fram om det finns behov av till exempel kompetensutveckling. Ett annat sätt att utmana och stärka pedagogerna är genom delegering av beslut och arbetsuppgifter. Till exempel har fritidspedagogerna fått många nya ideer kring hur fritidshemmet skulle kunna vara organiserat efter att de deltagit i olika nätverk. De idéerna får de vara med och driva framåt och utveckla.
– Att släppa taget som ledare och delegera är inte alltid så lätt. Klart jag har tänkt ”hur kommer det här att gå”. Men det går alltid. Det är väldigt utvecklande för personalen att känna att man äger sin organisation, säger Katarina Svanberg.

Prestigelös ledare

Hon har varit rektor på Skolan på Ön i åtta månader. Innan dess har hon jobbat på som speciallärare på skolan. Tiden som rektor har varit väldigt utvecklande.
– Det är viktigt som ledare att vara prestigelös inför nya tankar. Det sjuder av idéer här. Jag är övertygad om att de driver utvecklingsarbetet bättre än vad jag hade gjort om jag hade gjort det ensam i min roll som skolledare. Min roll är att ge ansvar och sen förvalta de tankar som kommer fram, säger hon.
Text och foto: Johanna Ravhed