Célie Nordström på stranden.

”Gäller att vara trygg och lugn i kriser”

Célie Nordström, rektor på Kungshögsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Jan-Ola Olsson.

– Att hantera akuta kriser, som en brand – vilka krav har det ställt på dig som ledare?

– När det händer som inte får hända gäller det att man är trygg och lugn i sitt uppdrag som ledare. Att organisationen har tydliga strukturer, rutiner och att ansvarsfördelningen är väl förankrad i verksamheten. Jag kan fortfarande känna känslan när jag blev uppringd mitt i natten och körde till skolan som brann för fullt när jag anlände. Det första jag tänkte på var hur ska vi på bästa sätt förbereda för att kunna ta emot alla våra elever om bara några timmar.

Märkligt nog kopplades ”jobbhjärnan” på direkt och jag började agera. Det bör kanske tilläggas att jag är ganska lugn, strukturerad, tydlig och effektiv i mitt uppdrag som ledare. Det bidrog till att medarbetarna kände trygghet och tog ett fantastiskt ansvar i krissituationen. Skolan har också en väl fungerande skolportal i Infomentor för att snabbt kunna komma i kontakt med alla vårdnadshavare. Information gick ut löpande från tidig morgon och uppdaterades efterhand som skolan fick ny information av insatsledaren.

– Ledarskap för skola – ledarskap för förskola – Med dina erfarenheter från båda skolformerna, är likheterna fler än skillnaderna?

– Grunden i att leda andra människor är nog lika oavsett om man arbetar i skola eller förskola. Det är i vilken kontext man arbetar i som avgör hur ditt ledarskap utformas och vilka krav det ställs på dig som ledare. Största skillnaden är väl att i förskolans läroplan är målen satta för verksamheten och dess utveckling och i skolans läroplan är målen satta för den enskilda eleven. I båda uppdragen är man ledare för en pedagogisk verksamhet med ansvar för organisation, personal, arbetsmiljö och ekonomi.

Ansvaret kan aldrig delegeras men arbetsuppgifterna går att delegera inom organisationen. Jag trivdes mycket bra som förskolechef och upplevde att jag både lärde mig något om de yngre barnens lärande och utveckling och att jag kunde bidra i förskolan med mina erfarenheter som grundskollärare. Jag valde att lämna mitt uppdrag som förskolechef för att jag saknade tempot och utmaningarna i skolans värld. Med andra ord jag sökte mig inte från något utan till något där jag som ledare fick möjlighet att fortsätta utvecklas och utmanas i mitt ledarskap.

– Återhämtning är viktigt för oss alla. Vilket är ditt nästa önskade resmål med familj/vänner i vintermörkret?

– Efter den här sommaren längtar man ändå efter mer sol och värme men om jag måste välja resmål så tror jag att det är en aktiv semester med familj och vänner som önskas. En skidresa till Italien hade gett mig både återhämtning och energi!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag väljer att skicka vidare till vår tidigare skolpsykolog Sergio Leon Eslava som numera arbetar inom elevhälsan på gymnasieförvaltningen:

– Vad ser du som det viktigaste förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan med Malmös yngre elever innan de börjar gymnasiet och eventuellt hamnar hos er?

– Utifrån dina erfarenheter i ditt uppdrag – vad är viktigast att fokusera på i arbetet för att uppnå en fungerande, inkluderande och likvärdig skola för alla elever?

– Återhämtning är viktigt för oss alla. Vilket är ditt nästa önskade resmål med familj/vänner i vintermörkret?