Marie Svensson.

”Ge varje matematikuppgift tid”

I veckans skicka vidare är det Marie Svensson, specialpedagog med inriktning matematik på Bergaskolan, som svarar på Anette Malmborgs frågor om ”huret” i matematik.

Vilka svårigheter är vanligast bland elever i ämnet matematik?

– Bland de yngre eleverna är det vanligt att de har svårigheter med positionssystemet medan äldre eleverna kan ha svårigheter vad gäller tal i bråkform och decimalform. Sen handlar det mycket om deras självförtroende. Många elever tror inte att de kan matematik. Det behöver man arbeta mycket och ofta med. Det kan vara att eleverna låser sig och plötsligt inte vet vad som kommer efter 18 i en talserie med två skutt. Jag tänker till exempel på en elev som mycket väl kunde att efter 10, 12, 14, 16 och 18 kommer 20 och ändå svarade 100 när hen fick uppgiften.

Hur arbetar du med att lösa problemet för eleven?

– Det gäller att vara lyhörd och att fånga varje enskild elevs behov och kunskap – och skapa förtroende. Eleverna ska känna sig trygga i att våga fråga och att inga frågor är konstiga. Konkret material är ett sätt att tydliggöra. Till eleven som svarade att efter 18 i en talserie med två skutt kommer 100 tog jag fram klossar och vi räknade två skutt upp till 20. Eleven tyckte det var så roligt och självförtroendet ökade att hen ville räkna två skutt upp till 100. Vilket vi givetvis gjorde. Nästa gång vi träffades tog eleven upp matteboken och visade uppgiften ”fyll i talserien 0 25 50 ___ ___”. När hen insåg att det var 25 skutt och kunde se mönstret ville hen fortsätta. Men det var ju bara två streck att fylla i. Då skrev eleven upp talserien på tavlan och hoppade 25 skutt upp till 500. Vilket eleven klarade galant.

– Eleverna har kunskap men måste våga lita på sig själva – och våga pröva i en lugn och trygg miljö. Ge varje matematikuppgift tid. Det viktigaste är inte att hinna alla tal utan att eleverna får förståelse för det som de arbetar med.

Vad är det mest intressanta med ditt arbete?

– Det mest intressanta i mitt arbete är att jag får fördjupa mig kring matematiksvårigheter. Eftersom Bergaskolan har gett mig möjligheten att ha inriktning matematik i min tjänst kan jag till stor del koncentrera mig på de elever som är i behov av stöd av det. Det är en stor fördel att ha möjligheten att följa elevernas matematikutveckling och tydligt se hur deras självförtroende växer. Hur de vågar fråga och pröva. När eleverna får mer självförtroende inom ämnet matematik tycker de även att det blir mer lustfyllt och skojigt. Det är en riktig höjdpunkt när eleven säger att matematik är ju roligt!

Vilka frågor vill du skicka vidare och till vem?

– Till förste fritidspedagog Fredrik Magnusson på Bergaskolan: vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Vilka utmaningar arbetar du med just nu? Vad är det mest intressanta med ditt arbete?