En barnhand vattnar en planta i morgonljus
Children's hands watering a young plant in the morning light

Hållbar utveckling i förskolan

Begreppet hållbar utveckling är så mycket mer än att sopsortera på rätt sätt. Några som vet det mesta om det är personalen på förskolorna i område innerstaden 9. Där har arbetet med hållbar utveckling drivits målmedvetet under flera år.

– Det ligger kanske i förskolebranschen. Det där att vilja ge vidare till nästa generation, skrattar förskolechef Christina Johansson när hon funderar över var hennes intresse för hållbar utveckling började.

profilbild på Christina Johansson, förskolechef
Christina Johansson

Tillsammans med förste förskollärare Kristina Ivert har hon drivit ett strategiskt arbete på de förskolor som ingår i området; Lorensborgs förskola, Solbackens förskola, Stadionparkens förskola och Stensjöns förskola. Under flera år har de jobbat med Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling och även med certifieringen Grön flagg.
– Det är klart att vi hade kunnat göra utvecklingsarbetet utan certifieringar och utmärkelser. Men i och med dem så har vi en helt annan förväntan på oss att vi ska kunna se tillbaka och analysera vårt arbete. Det hjälper oss också att sätta upp mål för framtiden. Vi måste hela tiden hålla i gång arbetet och utmärkelsen blir ett verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av undervisningen, säger Kristina Ivert.

Kollegialt lärande

En gång i månaden träffas representanter från förskolorna under ledning av Kristina Ivert i en utvecklingsgrupp för hållbar utveckling. Där diskuteras arbetet och vad som behövs göras just nu. Hållbar utveckling är inte bara den miljömässiga aspekten, även om den är en stor del, utan också social och ekonomisk hållbarhet. Gruppen jobbar mycket med att just den helhetsbilden ska bli synlig för alla i personalen.
– Vi har fått en större medvetenhet kring vad vi gör och att det är hållbar utveckling vi håller på med. Vi gör det för barnen – men också för samhället i stort, säger Kristina Ivert.

All personal introduceras i arbetet och det hålls regelbunden kompetensutveckling. Även förskolekockarna har en aktiv roll i att arbeta hållbart med att värna om ekologisk mat, sopsortering och att minska matsvinnet.
– Vi har ett kollegialt lärande inom området och även i utvecklingsgruppen där man utbildar varandra, säger Christina Johansson.

Strategiskt ledarskap

Inom området finns det flera utvecklingsgrupper inom andra områden. Christina Johansson beskriver sin roll som mer strategisk än operativ. Genom att inte driva några av grupperna kan hon ta ett steg tillbaka och se det utifrån och på det viset sy ihop gruppernas arbete.
– Jag har en mer sammanhållande roll när det gäller planering, uppföljning och redovisning. Sen handlar det också om att jag som förskolechef jobbar för att få alla att se visionen – inte bara görandet. Vi måste veta vart vi ska annars bara gör vi utan förståelse.

Kristina Ivert framför böcker i bokhylla
Kristina Ivert

I utvecklingsgruppen för hållbar utveckling är det Kristina Ivert som håller i mötena. Hon blir länken mellan gruppen och förskolechefen.
– Vi jobbar jättemycket med att bryta ner begreppen till den praktik vi gör i förskolan. Delarna kan kännas stora. Hur jobbar man till exempel med målet hälsa eller social hållbarhet tillsammans med barnen, frågar hon sig.

Möta barnens tankar

På förskolorna har barnen bland annat fått vara med och göra trygghetsvandringar, diskuterat diskrimineringsgrunder och även funderat över global samverkan.
– Många har tyckt att det har varit utmanande att till exempel diskutera svåra ämnen med barnen. Men det är viktigt att komma ihåg att inte osynliggöra barnens tankar. Barnen har många funderingar och klarar av att prata om det. I många fall, speciellt i vårt område, finns det barn som har egna erfarenheter av till exempel flykt eller av att ha en annan levnadsstandard än vad vi har i Sverige som kommer upp i arbetet, säger Kristina Ivert.

Läroplanen visar vägen

I den nya reviderade läroplanen för förskolan lyfts begreppet hållbar utveckling in och nämns flera gånger.
– Det känns roligt att det lyfts fram och blir viktigare för arbetet i förskolan, säger Kristina Ivert.

För området kommer arbetet framöver att fokusera på att få barnen ännu mer delaktiga i kartläggningar och att öka deras medvetenhet om sina rättigheter.
– Att kunna få ge barn den här medvetenheten och att de har med sig den i sin livsryggsäck känns jättebra. Barn är fantastiska. Det är underbart att se när en ettåring tultar iväg och vet i vilken behållare de ska lägga sitt skräp, säger Christina Johansson.

Text: Johanna Ravhed

Foto: Johanna Ravhed, Colourox och privat