Dana Kablan sitter på scen.

En dag kring hållbar utveckling på Nya Malmö latin

Första veckan efter semestern arrangerade Nya Malmö Latin en fortbildnings- och reflektionsdag kring hållbar utveckling för personalen. En dag med föreläsningar, övningar och samtal kring både social- och miljömässig hållbarhet. 

Dana Kablan sitter på scen.
Dana Kabalan delar med sig av sin berättelse.

Framtidsgenerationen vill göra Malmö lite mer socialt hållbart. Vice ordförande Luciano Astudillo inleder dagen genom att berätta om det spännande projektet: Malmö – the true story.

 Malmö – the true story 

Projektet samlar ungas berättelser om vardagen, upplevelser och synen på samhället och framtiden. Berättelser som visar vem de är, som unga bär på i dag. Idén är att det unga Malmö med egna ord ska berätta om sig själva och sin verklighet. Den riktiga historien om Malmö.

”Malmö – the true story” riktar sig till alla gymnasieskolor i Malmö. Utifrån de inlämnade berättelserna kommer Malmö Stadsteater att skapa en pjäs.

Dana Kabalan delar med sig av sin berättelse om ett exempel:

– Jag dör min egen död och ingen ska säga mig hur jag ska leva mitt liv. Mamma ville alltid att jag skulle lära mig av andras misstag men vad är poängen med det.

Webbportal

I september öppnar projektets webbportal. Via den kommer de att samla in berättelserna och synliggöra dem på olika sätt. Bidragen kan vara t.ex. text eller video och namnet på inlämnaren behöver inte publiceras.

– Vi hoppas att lärares inspiration och egna erfarenheter blir en morot för att engagera ungdomarna. Berättelserna kan få en mycket större utväxling, på olika sätt. Vi har även tagit fram ett inspirationsmaterial, säger projektledare Julia Brandelius.

Fyra personer sitter på knä på scen under pjäs.Teater

Jesper Larsson, teaterchef på Malmö stadsteater berättar om pjäsen ”Third generation” som har inspirerat till arbetet.

– Den handlar om tredje generationens ättlingar till offer och förövare i andra världskriget. På scenen står fyra tyskar, fyra israeliska judar och fyra palestinier i trettioårsåldern och berättar om sig själva och de konflikter de har fått i arv. De använder sina egna namn och berättar sina egna berättelser.

– Kopplat till ”Malmö – the true story” kommer ensemblen från Third generation till Malmö i oktober. De kommer att ha teaterföreställningar, föreläsningar, samtal och workshops med gymnasieelever, säger Jesper.

Pedagogiska workshops 

Marie Parker Shaw är regissör och dramapedagog på Malmö stadsteater. Hon kommer att regissera ”Malmö – the true story” och hålla i pedagogiska workshops.

Tillsammans med Marie får personalen på Nya Malmö latin göra övningar. Hon kallar upp pedagoger på scenen som först får gestalta en frysbild från valfri saga. Och sedan gestalta en viktig händelse i deras liv.

När Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater rundar av sin presentation sjuder det av nyfikenhet och intresse bland Nya Malmö Latins pedagoger. Och kön ringlar lång för att boka in sig på Maries workshops och Third generations föreställningar på Malmö Stadsteater.

Några dagar senare presenterar Framtidsgenerationen och Malmö Stadsteater sitt projekt även för pedagoger på Värnhemsskolan:

 

Klimat och handlingsutrymme 

Tomas Björnsson

Nästa person att inta scenen är Tomas Björnsson från Naturskyddsföreningen. Han föreläser på ämnet ”Klimatfrågan från problemet till lösningarna”.

Tomas pratar om de stigande temperaturerna i världen, uppvärmningen av haven och hur volymen is på Antarktis sjunker. Koldioxidhalten i luften stiger och utsläppen ökar kraftigt.

– Och vad blir följderna? Vi har mer vattenånga i luften och stora klimatförändringar. 

Energi

– Vi behöver sluta slösa med energin och balansera kraftnäten. Den förnybara energin räcker, säger Tomas.

Om du vill engagera dig för att aktivt minimera klimatförändringarna finns Klimatnätverket.

Wake up call 

Malin från Wake up call avslutar förmiddagen.

– Wake up call vill vara en partner för alla som arbetar med ungdomar och hållbarhetsfrågor. På olika sätt vill vi stimulera framväxten av en ny generation unga förändringsagenter och samhällsentreprenörer. Till exempel genom Young Ideas for Europe.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Eko-mat, miljövänliga veckan och diskussioner

Dagen fortsatte sedan med föreläsningar om Eko-mat och Miljövänliga veckan och ett avslutande arbete i arbetslagen utifrån frågeställningar knutna till föreläsningarna.

Text och foto: Sara Arildsson