Hassela Movement utbildar unga vuxna till barn- och ungdomscoacher

Det förflutna kan berätta varför du tänker på ett visst sätt men det berättar inte vem du är. Vi utgår från den enskilda individens erfarenhet. Utifrån den arbetar vi för solidaritet och respekt samt bygger kunskap, säger Daniel Diaz, utbildare och processansvarig för projektet Hassela Movement.

Man och kvinna från Hassela.
Daniel Diaz, utbildare och processansvarig för Hassela Movement och Naelah Mohamad, barn- och ungdomscoach och elevassistent.

Hassela Movement är ett projekt inom Hasselarörelsen som vänder sig till arbetslösa unga, 16-29 år i Malmö, med stort intresse för socialt arbete. Genom Hassela Movement utbildas de till barn- och ungdomscoacher med sikte på arbete. Naelah Mohamad, 23 år, gick utbildningen förra hösten.

– Genom Hassela har jag fått kunskap och tankar som jag inte visste om förut. Jag har blivit mer mogen och säkrare på vad jag gör, berättar hon.

Idag arbetar Naelah som elevassistent på Bäckagårdsskolan där hon många gånger har haft nytta av Hassela Movement.

– Grundtanken bakom projektet är bildning genom varandra och eget ansvar, berättar Daniel Diaz. Vi kursledare är här med massor av erfarenhet, likaså är deltagarna. Erfarenheter berikar och det trycker vi på genom hela utbildningens gång.

Utbildning genom eget ansvar

Utbildningen är på åtta veckors teori med efterföljande praktik på 3-6 månader. Utbildningen är kravlös på så vis att den bygger på eget ansvar och intresse men avhållsamhet från droger och kriminalitet är ett villkor.

– Det finns ett problem i att problematisera arbetslösa, menar Daniel. Vi utgår från att alla vill hitta ett arbete men av olika anledningar inte har fått komma in i arbetslivet. Vi ha sökande från alla grupper i samhället. Olikheterna är vår styrka och vår gemensamma nämnare.

Motiverad intervjudel

Alla sökande får komma på intervju. Under intervjun får sökande motivera varför de ska få gå utbildningen. Sökantalet har varit stort, vid varje söktillfälle har närmare 60 personer sökt till 20 platser.

– Vi vill ha intresserade och vi vill ha olikheter, rent pedagogiskt har intervjudelen blivit större och viktigare än vad vi trodde från början. Att bli utvald skapar motivation, säger Daniel.

Ledarskapsutbildning och lösningsfokuserad samtalsmetodik

En stor del av utbildningen handlar om att lära sig metoder med fokus på olika områden. Efter varje metod certifieras deltagarna och får diplom. Hasselarörelsens egen ledarutbildning, Ledarskap för sitt eget liv är en metod som deltagarna fokuserar på under 1½ vecka. Under ledarskapsveckan läser och diskuterar deltagarna socialpsykolog, vad som är en förebild och hur en grupp fungerar.

En viktig del i utbildningen handlar om lösningsfokuserad samtalsmetodik. Här får gruppen lära sig olika verktyg för samtalscoaching samt att ställa öppna frågor. Något som Naelah har tagit med sig ut i arbetslivet.

– Jag ställer alltid öppna frågor till eleverna, berättar hon och trycker på vikten att tvingas svara med en förklaring.

Deltagarna examineras genom att filma sina egna lösningsfokuserade samtal. En uppgift som enligt Naelah och Daniel stärker gruppsammanhållning.

– Du anar inte vilken relation vi hade i vår grupp, berättar Naelah. För mig och min samtalspartner tog inspelningen hela dagen. De som blev klara tidigare satt kvar och stöttade oss. Vikten av vara medmänniska växte verkligen den dagen. Som elevassistent t. ex. är min arbetsdag slut när lektionerna är slut men jag stannar alltid kvar efteråt om något händer.

Projekt – från idé till handling

En annan del i utbildningen handlar om projektutveckling. Deltagarna får lära sig att bygga ett projekt från idé till handling. Projektet genomförs på en praktikplats och utgår från praktikplatsens behov.

– Praktik gör deltagarna på t. ex. skolor, fritidsgårdar, boende för ensamkommande eller föreningar, berättar Daniel.

Kvinna från Hassela Movement.
Naelah Mohamad ser tillbaka på Hassela Movements betydelse.

Tillsammans med en annan kursdeltagare gjorde Naelah tre månaders praktik i en årskurs 6 på en låg- och mellanstadieskola. Deras projekt hade fokus på meningsfulla rastaktiviteter, gruppstärkande samtal och vikten av positiv förstärkning.

– Det var positivt att vara två på samma praktikplats, tycker Naelah. Vi gav varandra positiv förstärkning varje dag och stöttade varandra i svåra stunder.

Deltagarnas projektidé ska presenteras för Daniel som om han är t. ex. rektor på en skola. Det är deltagarnas uppgift att presentera syftet med projektet, hur det praktiskt ska genomföras samt att övertyga den fiktiva rektorn om att det goda i deras idé.

Moraliskt dilemma, ilskekontroll och sociala färdigheter

En röd tråd genom hela utbildning är ART (Aggression Replacement Training) som gruppen har vid tre tillfällen varje vecka. ART är en metod som går ut på att hantera sin egen ilska utifrån tre komponenter, moraliskt dilemma, ilskekontroll och sociala färdigheter.

– Våra coacher påpekade hela tiden vikten av tålamod och att andas djupt, något som jag fick användning av många gånger under min praktik, säger Naelah.

Styrkan i att vara medmänniska

Naelah som har planer på att läsa vidare, kanske till studie- och yrkesvägledare, är glad över sin tid på Hassela Movement. Hon menar att utbildningen och praktiken har gjort att hon vågar pröva nya saker samt plockat fram medmänniskan i henne.

– Efter en jobbig dag jag kommer alltid att tänka på Hassela, säger hon. Genom Hassela har jag lärt mig att vara mer medmänniska. Jag kan inte tänka mig att vara utan det, även om jag inte hade fått jobb hade jag inte ångrat att jag gick Hassela Movement, avslutar hon.

Text och foto: Marina Walker