Skärmbild från hejsvenska.se

Hej Svenska! Hej Skolverket!

Ingrid Jerkeman, undervisningsråd på Skolverket, besökte i oktober projektledarna för Hej svenska! (hejsvenska.se) på Komvux Malmö Södervärn, för att höra hur det har gått sedan webbplatsen startade.

Ingrid ville också ha reaktioner och feedback från elever som använder webbplatsen. Hon träffade Abdul och Roqiha från Afghanistan, som båda läser SFI på B-nivå.

Människor sitter runt bord och samtalar.

Under höstterminen 2013 började arbetet med att skapa Hej svenska! – en nationell webbplats bekostad av Skolverket. Webbplatsen är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter och lågutbildade.

– Det är en speciell målgrupp som kräver speciell pedagogik. Vårt långsiktiga mål är att förkorta deras väg in i arbetslivet och möjliggöra ett deltagande i samhällslivet, säger projektledarna Annika Hansen, Gisela Ståle och Dan Collin, SFI-lärare på Komvux Malmö Södervärn.

Vad tycker eleverna om hejsvenska.se?

Ingrid Jerkeman, undervisningsråd på Skolverket, ställde frågor till eleverna och modersmålslärare Mujahida Hidayat. Ingrid ville veta vad eleverna tycker om webbplatsen.

– Eleverna älskar den här sidan. Man kan träna svenska på så många olika sätt och studietekniken fungerar väldigt bra. Att använda hejsvenska.se innebär en träning i att studera överhuvudtaget, säger Mujahida.

– Jag lär mig mycket när jag använder webbplatsen. Hörövningarna har varit bäst för mig och mitt uttal har blivit mycket bättre, säger Roqiha, som började studera SFI på Södervärn för fem månader sedan och har använt hejsvenska i fyra månader.

– Sidan är jättebra för alla elever. Det är ett bra sätt att lära sig skriva och läsa på svenska. Även de som redan kan läsa och skriva har nytta av hemsidan. Jag har jobbat mycket med den i skolan och klarat allt, säger Abdul, som snart är på väg till C-nivå.

Skärmbild från hejsvenska.se
Bild: hejsvenska.se. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen.

Lättare att studera svenska

Både Rogiha och Abdul menar att det är lättare att studera svenska sedan de började använda hejsvenska.se.

– Det är lättare att förstå språket. Tidigare kunde jag inte göra korrekta meningar, men nu har jag lärt mig det, säger Abdul. Bilderna är också bra, de är viktiga för att lära sig språket. Till exempel ordet radhus. Jag visste inte vad det var för något förrän jag såg det på hemsidan.

– De som är hemma och väntar på att få gå på SFI kan komma igång med svenskan genom Hej svenska. Jag gör reklam och berättar för alla mina bekanta om den här sidan. Sedan jag började med den har jag fått hopp om att lära mig svenska, säger Roqiha.

– Min fru är ny i Sverige. Jag säger till henne att använda webbplatsen och hon förstår mer och mer svenska nu, säger Abdul.

– Jag använder webbplatsen också när jag är hemma, säger Roqiha. Min dotter bor i Iran och när hon ringer och frågar vad jag gör, svarar jag: Jag lyssnar på Hej svenska! Och nu har de också börjat. Det är bra att de kan lite svenska när de ska hälsa på mig. ”Vill du skicka en lärobok till oss?”, frågar mina släktingar. ”Behövs inte – använd hejsvenska.se”, svarar jag.

Fortsatt läsning: Malmölärare arbetar med ny lärplattform för lågutbildade