Dan Collin och Annika Hansen framför dator.

Malmölärare arbetar med ny lärplattform för lågutbildade

Webbplatsen ”Hej svenska!” är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter och lågutbildade.
– Det är en speciell målgrupp som kräver speciell pedagogik. Vårt långsiktiga mål är att förkorta deras väg in i arbetslivet och möjliggöra ett deltagande i samhällslivet, säger Annika Hansen, Gisela Ståle och Dan Collin, Sfi-lärare på Komvux Malmö Södervärn.

Gruppen analfabeter och lågutbildade som kommer till Sverige uppmärksammas allt mer, och deras väg till ett funktionellt språk är lång.

– Även där man har en riktad undervisning för gruppen är det väldigt svårt för eleverna att arbeta med sitt språk efter lektionstid. De saknar verktyg. Många läs- och skrivträningsprogram som erbjuds idag är begränsade till användning i skolan. Det är bakgrunden till att vi gör en gratis webbplats som ska kunna nås av alla, när som helst, var som helst. Dessutom ger vår plattform stor hjälp till individualisering även i klassrummet.

Avbild av materialet hejsvenska.se
Adressen till webbplatsen Hej svenska! är www.hejsvenska.se

Webbplatsen är öppen för alla

Webbplatsen Hej svenska! riktar sig alltså inte bara till elever vid
Svenskundervisning för invandrare (Sfi), utan är gratis och öppen för alla.

– Även personer som inte är i studier för tillfället kan använda webbplatsen och studera hemma. Det är en möjlighet att träna språket utanför undervisning. Målet med projektet är ett funktionellt internetredskap för alla lågutbildade, som kan ge reella möjligheter till hemstudier och möjliggöra en snabbare studietakt. Vårt långsiktiga mål är att göra det möjligt för denna grupp att delta i samhällslivet och få ett snabbare inträde i arbetslivet.

Ett av skolverkets största projekt

Projektgruppen har beviljats sammanlagt nästan två miljoner kronor för att göra hejsvenska.se. Dessutom har de fått helt fria händer från Skolverket att skapa webbplatsen.

– Det är en stor uppgift, att med statliga pengar skapa en webbplats som ska användas nationellt. Projektet är ett av de största som Skolverket finansierar. Nu har vi börjat på steg två i projektet, vilket ska göra att sidan omfattar alla teman inom kurs A.

Började med en blogg

Det hela började för tre år sedan med en blogg i undervisningen på Södervärn.

– Vi frågade oss: Vad kan eleverna göra hemma? Jobba med ord och fraser? Hur gör man det om man inte kan läsa eller skriva?

– Vi arbetade med bilder och inläst text som våra elever kunde lyssna på. Vi hade 50 elever vid tidpunkten, men det visade sig att vi fick 500-600 träffar på sidan! Eleverna delade med sig till vänner och bekanta och på så sätt fick vi många som använde bloggen.

Schönströms uppmaning

Annika, Gisela och Dan ville mer med bloggen än vad som var möjligt. De hade idéer som inte gick att ordna rent tekniskt. När kommunalrådet Andreas Schönström besökte Södervärn och uppmanade personalen med orden: ”Har ni en riktigt god idé, så skicka in en projektansökan”, så nappade de direkt.

– Vi var runt i kommunen och regionen för att hitta medfinansiärer. Länsstyrelsen tipsade oss att kontakta Skolverket för där fanns pengar att söka. Och där blev det också napp!

Deltar i Nordplus

Två olika referensgrupper kommer att ta sig an materialet: lärare som arbetat mycket med alfabetisering samt testgrupper av elever. Annika, Gisela och Dan deltar också i Nordplus inom Nordiska ministerrådet – ett nätverksprojekt som koordineras av Danmark.

– De vill gärna ha med oss och våra idéer, och det innebär att vi får referensgrupper även i Danmark och Norge, vilket är bra.

Hemsidans adress är www.hejsvenska.se. Sidan är öppen med fyra teman och resterande sju öppnas efter hand under året.

– Nu vill vi sprida kunskap om att vi finns, och en av vägarna är att det nu finns en länk till hemsidan i Digitala spåret.

Text och foto: Susan Englund