Charlotte Kilic.

Hoppas på ”individualisering på riktigt”

Charlotte Kilic, förstelärare i digitalisering och lärare i engelska på Munkhätteskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Elif Florin.
– Varför är lärare viktiga? 

Vi jobbar hårt för att fostra goda samhällsmedborgare med en bra värdegrund samt på ett positivt sätt forma eleverna och deras framtid, och med det även samhällets framtid. Många unga växer upp i en miljö där det inte är en självklarhet att bli sedd, bekräftad och lyssnad på. Där de svåra, pinsamma och personliga frågorna inte diskuteras. I skolan skyggar man inte för dessa ämnen och därför kan lärare göra stor skillnad i unga människors liv.

– Hur ser framtidens skola ut?

Jag hoppas på ett helt nytt tänk. Individualisering på riktigt. Till exempel, bara för att två elever är lika gamla så borde det inte betyda att de måste läsa exakt lika många timmar av varje ämne. Den ena kanske behöver fokusera mer på engelska, den andre på matematik. Allt för att nå varje elevs bästa skola. Likaså hoppas jag på att autentiska uppgifter och mottagare blir en verklighet i större utsträckning så att skolarbetet blir ”på riktigt” och inte något man presterar enbart för sina lärare. Och så faktiskt, bekvämare möbler. Det är viktigt att ha höj- och sänkbara stolar och bord så att eleverna, som spenderar timmar sittande, faktiskt kan hitta en bekväm arbetsställning.

– Vad är den avgörande faktorn för att en lärare stannar kvar eller byter arbetsplats?
Jag tror det är många faktorer som samverkar: arbetsmiljön, kollegorna, eleverna, chefen, och för allt fler även lönen. Man måste trivas med det man gör och de människor man jobbar med, men man måste också känna sig uppskattad av sin chef.
– Vem vill du skicka vidare till?
Jag vill skicka vidare till Camilla Lindskoug på Pauligymnasiet:

1. Hur gör du för att göra ditt ämne intressant för eleverna?

2. Vilka kunskaper och förmågor tycker du att eleverna som börjar gymnasiet saknar, d v s inte har med sig från grundskolan?
3. Vilken är den största utmaningen med att vara lärare på gymnasiet?