Elever myser med hundarna utomhus.

Hund, natur och barn möts i ämnesövergripande utomhuspedagogik

Hunden används ofta i olika omvårdnadssammanhang för att skapa trygghet och aktivitet. Hunden är också människans bästa vän, sägs det. Men kan man utveckla sin lust att lära och befästa nya ord och begrepp i t ex engelska och biologi, genom möten med en hund?

Tre kvinnor står i parken.
Matilda Ström (Hundhuset), Agnetha Borgström (GrL på Mellanhedsskolan) och Karin Bengtsson (naturpedagog på Malmö Naturskola).

Det menar Karin Bengtsson på Malmö Naturskola, PI Malmö, Matilda Ström på Hundhuset (daglig verksamhet, Sociala resursförvaltningen), Agnetha Borgström, grundskollärare och Jörgen Persson, Skolbibliotekarie på Mellanhedsskolan, att man kan. Tillsammans planerar och genomför de projektet Hund, Natur, Barn – I ett pedagogiskt perspektiv, i en årskurs 2 på Mellanhedsskolan.

– Det finns många vinster i projektet som gynnar elevernas läroprocess. Dels arbetar vi ämnesintegrerat och vi får in i stort sett alla ämnen.  Den utomhuspedagogiska tanken där eleverna lär med hela kroppen genomsyrar och eleverna får möjlighet till inlärning i andra miljöer, säger Agnetha.

Utomhuspedagogik och pedagogiska hundar

Elever myser med hundarna utomhus.
Eleverna instruerar Bosse på engelska.

Varje onsdag under tio veckor går klassen och Agnetha till Mellanhedsparken för att träffa Karin och Matilda samt Bosse och Uffe, Matildas två pedagogiska hundar. Hundarna har genomgått både träning och tester för att få arbeta med människor och är vana vid att bli klappade, omhuldade och instruerade.

– Vi har delat in eleverna i tre grupper som roterar, berättar Karin. Varje grupp träffar hundarna under 20-30 minuter. Samtidigt får de andra grupperna arbeta med utomhuspedagogiska uppgifter kopplat till temat för dagen. I övningarna får eleverna använda hela kroppen och ta hjälp av alla sina sinnen för att lösa uppgifterna.

Instruera hundarna på engelska

Elever myser med hundarna utomhus.
Agnetha och eleverna diskuterar blommor och träd på engelska.

Syftet med projektet är att stimulera elevernas lust att lära, minnas bättre genom att använda utomhuspedagogiska aktiviteter, och få interagera med hundarna. Varje träff utgår från ett ämne i Lgr11 och i relation till vad hunden behöver. På schemat för dagens träff står engelska. Tillsammans med hundarna repeterar och befäster eleverna ord och begrepp på engelska, kopplade till hunden. Både kroppsdelar och verbets imperativformen. Övriga uppgifter är utomhuspedagogiska övningar länkade till naturen runt omkring i parken, engelska ord för träd och växter samt trädets delar.

– Stay, lay down, roll over and bow, instruerar eleverna Uffe som direkt utför sina uppmaningar.

Elever myser med hundar i gräset.Vikten av att lyssna på instruktioner och konsekvenserna av att inte lyssna, blir väldigt påtagligt under träffarna med hundarna.

– Hundar ger direktrespons så det gäller att ge rätt instruktioner, annars blir det lätt fel, berättar Matilda.

Uppföljning i biblioteket

Man står i bibliotek.
Jörgen Persson, skolbiblotekarie på Mellanhedsskolan.

Till Jörgen i biblioteket kommer eleverna i grupper om tre för att följa upp lektionen i parken. Jörgen leder samtalet genom att fördela ordet men det är elevernas egna frågor som står i fokus för diskussion. Han ställer elevernas frågor som motfrågor för att se om det redan finns förkunskap. Eleverna får träna sig i att ställa hypoteser genom att gissa svaren.

– Jag vill veta vilken hundras som har världens längsta hundöron, säger Pontus, elev i klassen

Elever sitter i grupp på en gräsmatta.
Karin ger eleverna utamningar och uppdrag på engelska. Jörgen följer upp elevernas frågor i biblioteket.

För att få svar får eleverna ta datorn till hjälp. Under sökningen väcker Jörgen källkritiska tankar genom att fråga om man kan lita på det som står på nätet. Eleverna får också träna sig i att formulera sina frågor för att kunna söka rätt.

– En liten grupp är viktig för att alla ska få sin stund, kunna vara delaktiga, få sin röst hörd och en chans att utveckla sina frågeställningar, säger Jörgen.

Läsa för hund

Hund ligger och vilar i gräset.
Uffe
Hund sitter på filt.
Bosse

Idén bakom projektet kommer från Läsa för hund där barn får öva sitt läs-självförtroende tillsammans med utbildade terapihundar. Hund Natur, Barn, har tagit konceptet ett steg längre och inkluderar en hel klass, två hundar och utomhuspedagogik. Hundarna är två helt olika hundar. Uffe är en lurvig Border collier medan Bosse är en liten korsning av Chihuahua och nakenhund.

– Det är bra att hundarna är olika, säger Matilda. De tilltalar olika elever vilket man kan dra nytta av i fortsatta samtal i klassrummet utifrån att inte favorisera någon. Det gäller att i samspel med hundarna hitta deras styrkor för att få ut så mycket som möjligt av träffen.

Underlag för forskning

I klassrummet arbetar Agnetha både med förberedelser, och efterarbete. Efter varje lektion i parken har klassen skrivit gemensamma återberättande texter. Eleverna har också skrivit faktatexter om olika hundraser. För att följa upp engelsklektionen repeterar klassen orden genom att eleverna parvis funderar vilka ord som hör ihop med bilder som Agnetha visar på smartboarden.

– Till hösten är det tänkt att Emilia Fägerstam, forskare och Sveriges enda doktor i utomhuspedagogik, ska följa upp och titta närmare på effekterna av projektet. För att få ett visst underlag så gör eleverna en känsloskattning efter varje utelektion i form av smileys med olika uttryck, berättar Karin

– Känner eleverna sig pigga, trötta, glada eller sura? Skolans andra årskurs 2 känsloskattar också sig efter en förmiddag i klassrummet, för att kunna titta på om det finns någon skillnad, avslutar Agnetha.

Text och foto: Marina Walker