Änder simmar i å.

Djur och natur vid Husie mosse i Malmö

I Malmö pågår projektet Ut i Malmö, ett projekt som vill visa stadens spännande natur. Ut i Malmö erbjuder guidade utflykter till tio biologiska hotspots. En av dessa är Husie mosse. En solig morgon får Pedagog Malmö följa studenter från Glokala Folkhögskolan samt läraren Gisela Mårtensson ut till denna återskapade sjö. 

Vy över naturområde med åker, träd och vatten.
Husie mosse i Malmö.

Studenterna som går Svenska för invandrare (SFI) vid Glokala Folkhögskolan har hunnit olika långt i sin språkutveckling. Vissa av dem har varit i Sverige ett par år, medan andra betydligt kortare tid. Under guidningen förklarar studenterna innebörden av ord för varandra och hjälps åt med översättningar. Dessutom finns pedagogen Gisela Mårtensson med som stöd.

Man visar upp fågelbild.
Claes Bergendorff från Malmö Museer visar upp en bild på en tofsvipa.

Med på utflykten finns även guiderna Claes Bergendorff och Kristina Gidlöf Persson, två av av Malmö Museers pedagoger och Sverker Wadén samt ytterligare två personer från MalmöOrnitologerna.

Återskapad sjö

Husie mosse består av en återskapad sjö med små vattenfall, grönområden och natursköna promenadstråk. Vid mossen finns en stor mängd fågelarter och en hel del växtlighet.

Guiderna leder in gruppen på en stig in mot Husie mosse. De behöver inte gå länge för att höra näktergalen sjunga i en dunge.

– Den har precis anlänt från Afrika, berättar Claes.

Människor går på rad på en spång i ett naturområde.
På guidad utflykt längs Husie mosse.

Guiderna från MalmöOrnitologerna har med sig en fågelbok och visar hur en näktergal ser ut. Även Claes har med sig bilder på en mängd olika fåglar.

Två rovfåglar

Turen runt sjön går vidare och det kvittrar och plaskar från många håll. Besökarna får se och höra en hel del fåglar, t.ex. tofsvipor, kajor och en gök. Under rundan upptäcks inte mindre än 22 fågelarter, varav två rovfåglar; gladan och den bruna kärrhöken.

Guiderna beskriver och visar även en del av den växtlighet som finns i området, som gullvivor och kabbelekor. Gullvivor är vanliga i rabatter, men ganska ovanliga i den vilda naturen.

En gräsandshona med ungar 

Gula blommor vid vattenbryn.
Kabbelekor vid sjökanten.

När gruppen precis har rundat halva sjön dyker en gräsandshona med ungar upp.

– Gränsandshonan är mycket mindre färggrann än hanen p.g.a. att hon  inte ska synas så väl när hon ruvar på äggen, säger Claes.

En liten bit längre bort möts turen av ett stort fånge med vackra Kabbelekor, blommor som gillar att växa vid vatten.

Utflykten vid Husie mosse avslutas sedan med fika. Turen tar ungefär två timmar, och en solig morgon som denna är det riktigt härligt att få ett avbrott från stadskärnan och njuta av naturen.

Här hittar du mer information om projektet Ut i Malmö.

Projektet Ut i Malmö har också skapat internetbaserade, digitala Pedagogiska kartor som underlättar för dig som själv vill hitta ut till de biologiska hotspots som Ut i Malmö tipsar om.

 

Text och foto: Sara Arildsson