Kvinna i cykelhjälm.

Inkludering med hjälp av flexibel klass

Den här veckan är det Sandra Svensson, förstelärare på Augustenborgsskolan, som svarar på  “skicka vidare” frågan från Elin Strömgren, om vad det innebär att jobba i en flexibel klass.

Vad innebär flexibel klass?
– Vi har omorganiserat arbetet med elever i behov av särskilt stöd och flexibel klass är en del av den nya organisationen. Hos oss kan eleverna få stöd hela eller delar av sin skoldag men även ute i sin hemklass. Tillsammans med ytterligare en lärare för högstadiet och resurspedagoger arbetar vi inkluderande och med en elevsyn att alla vill och alla kan, en skola för alla. Det är en ny organisation men det känns fantastiskt kul att få vara med att starta upp den.

Vilka fördelar finns med detta?
– Jag tycker att fördelar med flexibel klass är att eleverna har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i inkluderande lärmiljö i en liten grupp. Vi ser elevernas olikheter som en tillgång i undervisningen och för lärandet. Hos oss möter vi varje elev utifrån individuella behov och anpassar undervisningen efter det och inte tvärtom. Vi har möjlighet att skapa nära relationer med våra elever och kolleger vilket leder till tillit och en samsyn på skolan. Jag tycker att struktur och tydligt ledarskap i kombination med ordning och reda ger våra elever studie-ro och trygghet. Det är så viktigt att våra elever känner att de lyckas och vill vara i skolan, det är ett första steg mot högre måluppfyllelse. Fördelen är även vårt nära samarbete med specialpedagoger och EHT (elevhälsoteamet), det gör att vi snabbt kan stötta upp vid behov.

Vilka utmaningar ställs ni inför?
– Utmaningarna är många i en ny organisation och det är viktigt att ha med sig att allt inte fungerar direkt. Vi ska arbeta fram en bra struktur och det gör vi tillsammans alla på skolan, vilket tar tid. Våra kolleger gör ett fantastiskt arbete och vi ska vara ett komplement till ordinarie undervisning. Det är mycket schematekniskt som ska fungera och våra elever ska vänja sig vid att förflytta sig emellan olika byggnader/verksamheter. Men vi ser positivt på framtiden, det här kommer bli bra för både elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Vilken fråga vill du skicka vidare och till vem?
– Jag vill skicka till Sandra Mannsdorff på Blankebäcksskolan. Hur arbetar ni språkutvecklande på Blankebäck kopplat till Sva undervisningen? Vilka språkliga utmaningar möter ni dagligen på skolan? Vilket är ditt bästa tips för att möta våra nyanlända på bästa sätt?

Foto: Privat