Skuggan av en människa håller upp en mans och en kvinnosymbol.

Inspirationsträff som lyfte förskolepedagogers process

Mitt manifest! arrangerades den 23 och 24 maj i Malmö. I ett samtal fyllt av kreativitet, tankar och reflektioner lyfte förskolepedagoger från Ellstorp, Rörsjö, Lekhuset och Katrinelund sin egen process under kursen Genus i praktiken. 

Pedagog Malmö frågade två av de deltagande förskolepedagogerna vad processen har inneburit för dem och bad dem berätta lite mer från sitt eget perspektiv som pedagoger.

Längst ned i artikeln hittar du dessutom  filmer med pedagogerna, med den gemensamma titeln Mitt manifest!

Ingrid Nilsson.Ingrid Nilsson, Rörsjöns förskola på en småbarnsavdelning

– När jag började genusutbildningen, trodde jag att jag visste en hel del. Det stämde inte, jag har fått lära mig mycket nytt både om genus men också om intersektionalitet, hur allting hänger ihop.

– Vi har arbetat mycket med oss själva, våra tankar och föreställningar. Det har varit en intressant och nyttig resa där jag ibland har fått ändra mina föreställningar.

– Jag tycker om att se genusperspektivet i ett större sammanhang, hur har kvinnor det i andra delar av världen det. Men jag kan också använda mig av mina nya insikter i arbetet på förskolan. Jag tänker mycket på hur jag tilltalar och behandlar pojkar respektive flickor. Gör jag skillnad?

– Jag tänker också på vem av föräldrarna jag vänder mig till vid praktiska saker och vem jag ringer till om barnet blir sjukt, tidigare har jag oftare vänt mig till mamman.

 

Annelie Nilsson.Annelie Nilsson, Ellstorps förskola

– Processen har inneburit mycket för mig både som pedagog och privatperson. I början blev det som en ”storm” i ens tankar och jag visste inte riktigt vad jag skulle tycka och tänka. Det blir en egen process som ständigt pågår och det går inte att överföra den till någon annan.

– Det första jag tänkte på tidigare när jag hörde ordet genus var kön, men i processen har jag fått med mig att det handlar om så mycket mer. Jag tänker annorlunda nu, både hemma och med mitt arbete med barnen.

– Som pedagog bemöter jag barn och föräldrar på ett mer medvetet sätt. Jag har haft många givande diskussioner med både kollegor och föräldrar om kursens gång och vad vi har diskuterat.

– Vi jobbar mycket med att bemöta barnen för den de är, inte för hur de ser ut eller att de har nya kläder. En dag ställdes frågan till barnen, ”Är din mamma en pojke eller flicka med följdfrågan, hur vet du det? Det blev otroligt många intressanta svar och tankar.

Om du har frågor eller är intresserad av att delta på Mitt Manifest! Kontakta Elizabeth Flórez; elizabeth.florez@pub.malmo.se

 

Intervju gjord av: Sara Arildsson

 Filmer: Mitt manifest! 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.