Abdul Chohan

It´s all about plumbing, swimmers and friday afternoons at Essa Academy

2014-11-20: Ett antal skolledare har samlats på Pedagogisk Inspiration Malmö för att ta del av en sann framgångssaga. Det är alltid intressant att ta del av hur en skola som befinner sig på botten kan vända situationen och i stället nå toppen.

Abdul Chohan är skolledare på Essa Academy i Bolton, Storbritannien. Skolan ligger i ett invandrartätt samhälle som är ett av de mest ekonomiskt eftersatta i hela England. På några år har skolan lyckats vända andelen elever med betyget godkänt från 28 till 100 procent. Det som gör skolans resultat än mer förbluffande är att driftskostnaderna har minskat. Skolan har kunnat skära ned på kostnader för exempelvis teknisk support, individuell undervisning och kursböcker, som tidigare tärde hårt på budgeten.
Chohan använder sig av flera metaforer för att berätta om den otroliga förvandling skolan har gått igenom.

Swimmers and not swimmers

Skolan behövde göra en drastisk förändring av sin lärandekultur. Skolledningen gjorde därför flera organisatoriska förändringar. Detta var en stor kulturchock för personalen men alternativet var att skolan skulle stängas. Personalen var helt enkelt tvungna att överge den ö de befann sig på för att simma till en annan ö längre bort. Genast var det några lärare som kastar sig i vattnet och började simma mot den nya ön. Andra var mer försiktiga och avvaktade för att se hur det gick för de första simmarna. “Tänk om det finns hajar i vattnet?” Så småningom hade de flesta simmat över till den nya ön. Endast ett par tre medarbetare hade kedjat fast sig vid träden på den gamla ön. Dessa ignorerades och man fokuserade på de första simmarna som fick möjlighet till utveckling och utbildning i ledarskap. Det påbörjade förändringsarbetet kunde fortsätta.

Friday Afternoons

Skolledningen bestämde att personalen, varje fredagseftermiddag, skulle ägna sig åt lärande gemenskap. Eleverna fick gå hem efter lunch. Detta var skolans sätt att investera i personalens pedagogiska förmåga. Målsättningen var att lärarna i grupp skulle ägna sig åt ‘high order thinking’. Förhoppningen var att duktiga lärare skulle fungera som förebilder för sina kollegor. De ‘första simmarna’ fick fungera som processtödjare. Chohan förklarar att fredagseftermiddagarna har varit avgörande för skolans kulturförändring.
Abdul Chohan föreläser framför projicerad presentation.

Dont forgett the plumbing!

Skolan investerade även i modern teknologi. Med hjälp av en berättelse vill Chohan påminna oss om att det krävs mer än att bara köpa in teknisk utrustning:

”En man i Indien besökte en annan by och fick se hur byborna hämtade vatten vid en gemensam vattenkran på en vägg. Mannen tyckte det var en bra idé och köpte en vattenkran som han monterade på en vägg i sin egen by. Men när han vred på kranen kom det inget vatten ur kranen…”

Liksom kranen behöver rördragning och ett innehåll måste skolan se till att ha en infrastruktur och ett innehåll kopplat till tekniken. “Digital teknik är inte lärande utan är till för att stödja och motivera till lärande”, påpekar Chohan.
Chohan är ansvarig för de digitala verktygen på Essa Academy. Han menar att tekniken måste vara användarvänlig och pålitlig men den måste också ingå en enhetlig infrastruktur. Utifrån ett elevperspektiv är det inte särskilt lyckat om varje lärare använder sina personliga favoritverktyg och att allt undervisningsmaterial lagras på olika ställen. Chohan menar att man som skola måste bygga upp ett bra ekosystem för den teknologi man väljer att använda. Essa Academy har valt att utrusta sina lärare och 1000 elever med egen iPad. De är dyra men i gengäld kan de använda iTunes U som lärplattform vilket är gratis.

Transparens och delakultur

Idag skapar alla lärare på Essa Academy interaktiva läroböcker för iPad med hjälp av dator och programmet iBooks Author. Lärarna kan väva in multimediainnehåll och efterhand uppdatera böckerna med aktuella fakta. Flera lärare kan samarbeta kring innehållet i en iBook. Det arbetet sker i huvudsak på fredagseftermiddagarna. Hur bra en grupp lärare är på att designa lärande kan tydligt ses i hur de utformar elevuppgifter. Böckerna blir tillgängliga för elever och kollegor via iTunesU. Alla lärare kan se och använda varandras material vilket gör att en lärare inte behöver planera alla lektioner själv.
Abdul Chohan föreläser framför projicerad presentation.

Build positive relationships

En viktig del i skolans förändringsarbete är att skolan har arbetat med att engagera och integrera föräldrarna i en social gemenskap. Personalen fick till uppgift att inte tala om svårigheter och problem med föräldrarna utan att verkligen bygga positiva relationer med dem. Olika aktiviteter arrangeras på skolan för och med föräldrarna och de involveras i att använda teknologin. Skolan har även satsat på en riktig kock. Bra mat handlar också om relationer och har betydelse för hur eleverna presterar i skolan.
Från att tidigare har varit en skola där eleverna kände sig dömda i samma ögonblick de började på skolan är Essa Academy idag en skola som eleverna känner sig stolta över att gå på. Att det är en skola där de alla kommer att lyckas – “All will succeed!”

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö