Tre personer sitter vid bord och pratar med reporter.
Helene Persson, Daniel Braun och Anne Nilsson arbetar på jobbskolan. Saknas på bild Stephanie Malmros och Eva Jacobsson. Foto: Pelle Jernryd

Jobbskolan förbereder eleverna för arbetslivet

Genom att varva teori och praktik är målet att eleverna på Jobbskolan på lärvux ska närma sig arbetsmarknaden. Modellen är unik för Malmö.

– Jobbskolan kan vara en väg ut till den reguljära arbetsmarknaden. Eleverna kan i varje fall närma sig arbetsmarknaden, säger Daniel Braun, lärare på jobbskolan.

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Helene Persson och projektsekreteraren samt arbetsterapeuten Anne Nilsson träffar han Edico i lärvux nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 44.

Helene Persson berättar att jobbskolan är en fortsättning eller utveckling på ett Finsamfinansierat projekt som hette Camp och som bedrevs mellan 2017 och 2019.

– Vår målgrupp, som är personer med lindrigare form av intellektuell funktionsnedsättning, behöver förberedelse, tid och även stöd för att kunna ta steget ut i arbetslivet, säger hon.

Agera socialt på en arbetsplats

Genom erfarenheterna från projektet började man skissa på en modell som kunde passa. Resultatet blev en teoretisk del med undervisning om arbetslivet, men också hur man agerar socialt på en arbetsplats och andra värdefulla saker som man kan ta med sig.

Till teorin kopplas elevens individuella mål in. Varje elev får en mentor som kartlägger individen vad gäller intresse men också andra förmågor och tidigare erfarenheter från arbetslivet.

– En stor del av jobbskolan är även att få komma ut på arbetsplatsbesök. På så sätt kan våra ungdomar få vara ute och titta på olika arbetsplatser och reflektera över arbetsmiljön, arbetsuppgifter samt vilka egenskaper man behöver för att trivas med arbetet och så vidare, säger Helene Persson.

Arbetsplatsbesök och praktik

Jobbskolan har här nära samverkan med Arbetsmarknads – och Socialförvaltningen, enheten för praktik och arbetsgivarsamverkan, praktikservice som hjälper till med arbetsplatsbesök och praktikanskaffning.

– När eleven är redo att komma ut på en praktikplats, blir det vårt uppdrag att hitta rätt plats tillsammans med elev och praktikservice. Därefter besöker vi även eleven ute på praktikplatsen för att ge stöd både till handledare och elev, säger Helene Persson.

Jobbskolan är en småskalig verksamhet där stort fokus läggs på varje individ. Flera av eleverna har nyligen gått ut gymnasiesärskolan och har önskemål om att börja arbeta, men där arbetsförmedlingen gjort bedömningen att de för tillfället står för långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vi fyller en väldigt viktig funktion på så sätt att det egentligen inte finns så många möjligheter för vår målgrupp. Alternativet är daglig verksamhet och där finns jättefina förutsättningar men det är inte alla som är intresserade att ansöka dit. Man vill ha ett jobb, säger Anne Nilsson.

Många i daglig verksamhet

En forskningsrapport av Jessica Arvidsson från 2016 visade att 47 procent av före detta gymnasiesärskoleeleverna är i daglig verksamhet. 22,4 arbetar och 6,6 procent studerar.

– Det betyder att en ganska stor del egentligen inte är någonstans, varken i studier eller i arbete. Många står även utanför arbetsmarknaden, säger Daniel Braun.

Det är här jobbskolan kan göra skillnad. Genom stöttning, kunskap och kompetens tar man tillsammans ett steg närmare arbetsmarknaden. Det som också särskiljer från andra kommuner är just upplägget och den nära samverkan med andra aktörer. Jobbskolan har ett större fokus och inriktning på arbetsuppgifter än yrke.

– Om eleven exempelvis vill bli brandman så finns kanske inte möjligheterna att bli det, men man kanske kan jobba på en brandstation med andra arbetsuppgifter, säger Anne Nilsson.

Text: Pär Trulsson, redaktör, personaltidningen Edico

Artikeln är även publicerad i Edico nr. 5 2021